دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی مهندسی برق مدرس

نشریه علمی-پژوهشی “مهندسی برق مدرس” وابسته به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس با درجه علمی- پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت انگلیسی منتشر می شود. این مجله حاوی مقالات علمی- پژوهشی و تخصصی درحوزه ی مهندسی برق و کامپیوتر می باشد.
این نشریه مقالات را با هدف گسترش، توسعه و نشر دستاورد های تحقیقاتی و ارتقای پژوهش در حوزه مهندسی برق و کامپیوتر چاپ و به جامعه اندیشمندان و پژوهشگران تقدیم می نماید.در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی مهندسی برق مدرس برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

نشریه علمی-پژوهشی “مهندسی برق مدرس” وابسته به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس با درجه علمی- پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت انگلیسی منتشر می شود. این مجله حاوی مقالات علمی- پژوهشی و تخصصی درحوزه ی مهندسی برق و کامپیوتر می باشد.
این نشریه مقالات را با هدف گسترش، توسعه و نشر دستاورد های تحقیقاتی و ارتقای پژوهش در حوزه مهندسی برق و کامپیوتر چاپ و به جامعه اندیشمندان و پژوهشگران تقدیم می نماید.در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی مهندسی برق مدرس برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

عنوان اصلی مقاله مدلسازی تولید سیگنالهای اتوآکوستیک امیشن در گوش انسان
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان سینا شامخی، محمد حسین میران بیگی، محمد جواد ابوالحسنی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله رویکردی مبتنی بر توصیف برای تولید قوانین درستی یابی نرم افزارهای واکنشی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان سید مرتضی بابامیر، سعید جلیلی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مدلسازی تأمین انرژی شرکت های توزیع با در نظر گرفتن بارهای قابل قطع، تولیدهای پراکنده و عدم قطعیت ها
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان میثم امیر احمدی، اصغر اکبری فرود
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مدلسازی و طراحی کنترل کننده فازی برای سیستم تزویج مکانیکی دو موتور الکتریکی متفاوت بهمنظور افزایش بازدهی سیستم محرک زیردریایی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان مهرداد جعفر بلند، علیرضا صدوقی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تشخیص و طبقه بندی اغتشاش های ساده و ترکیبی کیفیت توان با استفاده از سیستمهای فازیِ راهنمایی شده با الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان علی انشایی، رحمت الله هوشمند
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تحلیل خطای عدم انطباق الگوریتم وفقی LMSمبتنی بر برش سه سطحی در کاربرد شناسایی سیستم
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان مهدی بکرانی، مجتبی لطفی زاد
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله کنترل بهینه سیستم تجمیع توان دو موتور الکتریکی برای افزایش کارایی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان مهرداد جعفربلند، علیرضا صدوقی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تخمین همزمان سرعت و مقاومت های رتور و استاتور ماشین القایی در شرایط موتوری و ژنراتوری
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان اسماعیل رضایی، محمد ابراهیمی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله آزمایش و شبیه سازی سهبعدی تأثیر مشخصات موج تابشی بر مدارهای الکترونیکی به روشFDTD
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان احمد رضا امین، علیرضا صالحی، محمد حسین قزل ایاغ، یعقوب قانع قره باغ
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله امکان تنظیم حساسیت به بخار اتانل در حسگرهای گاز دو لایهای ZnO/SnO2
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان محمد عروتی نیا، رضا افضل زاده، فرامرز حسین بابائی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله الگوریتم ابتکاری اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان اصغر اکبری فرود، حسین سیفی، محمد رضا گلساز شیرازی، خدارحم آسیایی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مدیریت تراکم انتقال در بازارهای رقابتی برق بر اساس برنامه ریزی مجدد بارهای وقفه پذیر توأم با تولیدکنندهها و بررسی نحوة تخصیص هزینه در انواع بازارهای برق
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان محمد موسی تبریزیان، حسین سیفی، محمد کاظم شیخ الاسلامی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله بهسازی گفتار مبتنی بر روش ترکیبی تفاضل طیفی و برنامه نویسی ژنتیک
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان سعیده سادات سدید پور، محمد مهدی همایون پور، مهدی فسنقری
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله روشی نو برای استخراج سریع پتانسیلهای برانگیختة شنوایی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان علی حیدری چالشگری، احمد رضا شرافت
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مدلسازی غیرخطی قطع پوانکاره سیگنال گفتار در ترکیب با تحلیل حوزة فرکانس بهمنظور افزایش صحت عملکرد سیستمهای بازشناسی گفتار
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان ایوب جعفری، فرشاد الماس گنج، مریم نبی بیدهندی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله روشی ساده برای کاهش گلبرگهای فرعی درآنتن آرایة فازی خطی با وزندهی یکنواخت و غیریکنواخت با ایده از روش SLC
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان بیژن عباسی آرند، وحید انصاری
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مدلسازی رفتار استاتیکی تخلیه های حایل دیالکتریک و دینامیک باردار شدن این دی الکتریکها در کاربردهای فشار قوی الکتریکی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان مونا قاسمی، حسین محسنی، کاوه نیایش، امیر عباس شایگانی اکمل
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تشخیص عیب لنگی رتور موتور BLDCدر شرایط کاری غیرایستا با استفاده از روش تحلیل مرتبه
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان شاهو قانعی، عبدالرضا رحمتی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *