دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

نشریه علمی- پژوهشی “مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی”نشریه‌ای در مباحث مرتبط با تونل و سازه‌های زیرزمینی است. این نشریه با همکاری مشترک دانشگاه شاهرود و انجمن تونل ایران پایه‌گذاری شده است و به صورت دوفصل‌نامه‌ی چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود. در این نشریه تلاش می‌شود نتایج پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی و مروری ارزشمند برای انواع سازه‌های زیرزمینی اعم از سازه‌های نیروگاهی، تونل‌های حمل و نقل، تونل‌های انتقال آب، تونل‌های شهری، مغارهای ذخیره‌سازی مواد هیدروکربوری، سازه‌های دفاعی و فضاهای معدنی منعکس شود. در ادامه مقالات مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

نشریه علمی- پژوهشی “مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی”نشریه‌ای در مباحث مرتبط با تونل و سازه‌های زیرزمینی است. این نشریه با همکاری مشترک دانشگاه شاهرود و انجمن تونل ایران پایه‌گذاری شده است و به صورت دوفصل‌نامه‌ی چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود. در این نشریه تلاش می‌شود نتایج پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی و مروری ارزشمند برای انواع سازه‌های زیرزمینی اعم از سازه‌های نیروگاهی، تونل‌های حمل و نقل، تونل‌های انتقال آب، تونل‌های شهری، مغارهای ذخیره‌سازی مواد هیدروکربوری، سازه‌های دفاعی و فضاهای معدنی منعکس شود. در ادامه مقالات مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

عنوان اصلی مقاله طراحی پوشش سگمنتی تونل بلند انتقال آب سد سردشت با توجه به تاثیر مفاصل قطعات پوشش
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان حسین بخشنده امنیه ، سعید طایی سمیرمی،مرتضی رحیمی دیزجی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله طراحی بهینه ی پوشش تونل با بتن الیافی پلیمری بر مبنای ظرف تی جذب انرژی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان محمد صافی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تحلیل تونل های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن رفتار کرنشینرم دری ناحیه پلاستیک
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان احمد فهیمی فر ، حامد قدمی، مسعود احمدون، آروین عبدالمالکی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله بررسی تاثیر فشار جبههکار بر نشست سطح زمین در تونلسازی مکانیزه در زمین نرم- مطالع هی موردی: تونل قطعه ی شرقی- غربی خط 7متروی تهران
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان رضا حیدری شیبانی، شکراالله زارع ، حسین میرزائی نصیرآباد، محمد فروغی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله بررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشین TBMبر نرخ نفوذ آن با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی- ی مطالعه موردی تونل بلند زاگرس
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان سید مصلح افتخاری ، علیرضا باغبانان، راحب باقرپور
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله ارزیابی تحلیلی تاثیر عوامل مختلف بر نیروهای وارد بر پوشش تونل مدور تحت بارگذاری لرزهای
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان رضی باباگلی، رضا وهدانی، غلامرضا قدرتی امیری
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله ارزیابی انواع روشهای مقاومسازی سازههای زیرزمینی در برابر تهدیدات ناشی از انفجار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان شاهین لعل عارفی، مهدی بیطرفان
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله ارزیابی سامانه ی نگهداری تونل خط 4متروی تهران در تقاطع غیر همسطح با تونل توحید و تونل خط 7متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان مهدی سعیدی عباس آباد، مهدی موسوی، فرشاد نژاد شاه محمد
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرمشونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی- همجواری
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان علیرضا احمدی، کورش شهریار، احمد اسدی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله پیش بینی نرخ پیشروی TBMبا استفاده از رویکرد سیستمهای مهندسی سنگ
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان امید فروغ، سید رحمان ترابی، فرهنگ سرشکی، سید محمد اسماعیل جلالی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله انتخاب طرح مناسب سامانه ی نگهداری اولیهی تونل متروی کرج بر مبنای نتایج ابزار دقیق و الگوریتم تحلیل برگشتی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان علی نقی دهقان
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *