دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی جداسازی و پدیده های انتقال

نشریه علمی-پژوهشی «جداسازی و پدیده های انتقال» توسط دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر میشده است.در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «جداسازی و پدیده های انتقال» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

نشریه علمی-پژوهشی «جداسازی و پدیده های انتقال» توسط دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر میشده است. در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «جداسازی و پدیده های انتقال» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

عنوان اصلی مقاله مقايسه مدلهاي ترموديناميكي پيش بيني شرايط تعادلي تشكيل هيدرات گازي
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان محمد علي فنايي شيخ الاسلامي ، یاسين نوذري اول
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله - برای ایزومریزاسیون نرمال هگزان Pt/H-Mordente بررسی عملکرد کاتالیست
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان محمدرضا قاسمي، علي عباسي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تأثير حضور گوگرد در بافت كاتاليست، برعملكرد كاتاليست هاي دوتايي سنتز فيشر تروپش سري كاتاليست هاي- آهن- منگنز با جزء مولي متفاوت
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان محمودرضا رحيمي، هجير كريمي، علي اكبر ميرزايي ، فرامرز پژوه ارسلان رئيسي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله ô CFD با استفاده از B شبيه سازي ناپاياي بستر شارانيده شده حبابي حاوي ذرات نوع
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان سيد حسين حسيني، رهبر رحيمي ، مرتضي زيودار، عبدالرضا صميمي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مقايسه عملكرد حرارتي يك ترموسيفون دوفازي بسته در اثر استفاده از نانوسيال هاي اكسيدفلزي
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان مصطفي كاهاني، سيد حسين نوعي، سعيد زينالي هريس
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله شبيه سازي داده هاي آزمايشگاهي مربوط به جذب دي اكسيد كربن از هوا با حلال سود به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان فهيمه درخشان فرد،اكبر شاهسوند ، فروغ ستوده
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مدلسازي پويا و غير تعادلي جذب سولفيد هيدروژن توسط محلول دي گلايكول آمين
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان آزاده كياني، شاهرخ شاه حسيني ، احد قائمي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مقايسه مدلهاي مختلف رئولوژي لجن هاي فعال در تانك ته نشيني ثانويه استوانهاي شيبدار به كمك مدلسازيCFD
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان صغرا عباسعليپور، شاهرخ شاهحسيني
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تاثير پديده هاي انتقال بر رفتار واكنش احياء هيدورژني سولفيد مس در مجاورت آهک
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان بهادر ابول پور، محمدمهدي افصحي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله بكارگيري مدل سازي الگوريتم ژنتيك - شبكه عصبي مصنوعي جهت پيشگويي شار تراوه، دفع كلريد سديم و مقاومت هيدروليكي كل در فرآيند نانوفيلتراسيون
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان فخرالدين صالحي ، سيد محمد علي رضوي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله اثر دامنه موج بر عملكرد مبدل حرارتي فشرده صفحه اي پر ه موجي: بررسي عددي و ارائه روابط جديد
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان سيده الهام حسيني راد ، مرتضي خوشوقت علي آبادي ، فرامرز هرمزي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله جداسازي مخلوطهاي آزئوتروپي به وسيله مايع يوني
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان محمدرضا حيدری، بابك مختاراني، ناصر ثقه الاسلامي، علي شريفي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مطالعه آزمايشگاهي خواص رئولوژيكي ميكروژل آب-كربوپول
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان سعيد توانگر روستا ، سيد حسن هاشمآبادي ، علي صابري مقدم
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله بازيافت اورانيوم از پسماند جامد رآكتور فلوريناسيون كارخانه فرآوري اورانيوم با استفاده از روش استخراج با حلال
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان اكرم رحمتي ، احد قائمي ، محمد صمدفام
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *