فیلم جامع آموزش عملی الگوریتم های ژنتیک در متلب (به زبان فارسی)

مجموعه فیلم های آموزشی الگوریتم های ژنتیک در متلب (به زبان فارسی)

در این فرادرس، دانشجویان عزیز، با مباحث مختلف الگوریتم‌های ژنتیک در متلب آشنا می شوند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته می شود، مروری بر مبانی علم ژنتیک، معرفی اجزا و ساختار پایه الگوریتم های ژنتیک، بررسی جامع انواع روش های انتخاب والدین و … می باشد. نقطه قوت این آموزش این است که به طور کامل به توضیح مباحث مربوطه پرداخته شده است و آموزش توسط یکی از بهترین مدرسین متخصص در این زمینه، انجام شده است.

الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) یا GA، به طور قطع شناخته شده ترین روش بهینه سازی هوشمند و الگوریتم تکاملی است، که کاربردهای فراوانی در رشته های مختلف علمی و مهندسی دارد. اهمیت این الگوریتم در محاسبات تکاملی و هوش محاسباتی به قدری است که اولین کلمه ای که پس از عبارت “الگوریتم تکاملی” به ذهن می رسد، الگوریتم ژنتیک است. بسیاری از افراد، سایر روش های بهینه سازی هوشمند را، نسخه های تغییر یافته ای از الگوریتم ژنتیک می شناسند و قائل به اصالت وجود و ماهوی سایر الگوریتم ها نیستند. این ابزار محاسباتی، در اوایل دهه ۱۹۷۰ از دل نتایجی پدید آمد، که از تلاش های مهندسین و دانشمندان آن روزگار برای شبیه سازی فرایند تکامل، صورت پذیرفته بود. مبتکر ایده الگوریتم های ژنتیک، جان هالند بود و پس از وی، یکی از شاگرادنش به نام دیوید گولدبرگ، تلاش فراوانی برای توسعه الگوریتم های ژنتیک انجام داده است.

تا کنون محصولات متنوعی برای آموزش مباحث تئوری و عملی الگوریتم های ژنتیک، بر روی متلب سایت ارائه شده اند. در این پست قصد داریم جدیدترین و کامل ترین محصول متلب سایت را که مربوط به آموزش تئوری و عملی الگوریتم های ژنتیک در متلب است، به حضور مخاطبین محترم معرفی نماییم. این فیلم آموزشی، که مشتمل بر بیش از ۶ ساعت برنامه آموزشی است، قطعا یک مرجع بی نظیر برای آموزش مباحث تخصصی مرتبط با الگوریتم های ژنتیک و از همه مهم تر، پیاده سازی الگوریتم های ژنتیک در محیط متلب است.

این محصول شامل همه مطالبی است که شما باید در مورد الگوریتم ژنتیک بدانید و از نظر برنامه نویسی نیز، کامل ترین محصولی است که تا کنون در مورد الگوریتم های ژنتیکی ارائه شده است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این فیلم آموزشی، بر روی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید.

مجموعه فیلم های آموزشی الگوریتم های ژنتیک در متلب (به زبان فارسی)

در این فرادرس، دانشجویان عزیز، با مباحث مختلف الگوریتم‌های ژنتیک در متلب آشنا می شوند. سرفصل هایی که در این آموزش به آن پرداخته می شود، مروری بر مبانی علم ژنتیک، معرفی اجزا و ساختار پایه الگوریتم های ژنتیک، بررسی جامع انواع روش های انتخاب والدین و … می باشد. نقطه قوت این آموزش این است که به طور کامل به توضیح مباحث مربوطه پرداخته شده است و آموزش توسط یکی از بهترین مدرسین متخصص در این زمینه، انجام شده است.

 

الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) یا GA، به طور قطع شناخته شده ترین روش بهینه سازی هوشمند و الگوریتم تکاملی است، که کاربردهای فراوانی در رشته های مختلف علمی و مهندسی دارد. اهمیت این الگوریتم در محاسبات تکاملی و هوش محاسباتی به قدری است که اولین کلمه ای که پس از عبارت “الگوریتم تکاملی” به ذهن می رسد، الگوریتم ژنتیک است. بسیاری از افراد، سایر روش های بهینه سازی هوشمند را، نسخه های تغییر یافته ای از الگوریتم ژنتیک می شناسند و قائل به اصالت وجود و ماهوی سایر الگوریتم ها نیستند. این ابزار محاسباتی، در اوایل دهه ۱۹۷۰ از دل نتایجی پدید آمد، که از تلاش های مهندسین و دانشمندان آن روزگار برای شبیه سازی فرایند تکامل، صورت پذیرفته بود. مبتکر ایده الگوریتم های ژنتیک، جان هالند بود و پس از وی، یکی از شاگرادنش به نام دیوید گولدبرگ، تلاش فراوانی برای توسعه الگوریتم های ژنتیک انجام داده است.

تا کنون محصولات متنوعی برای آموزش مباحث تئوری و عملی الگوریتم های ژنتیک، بر روی متلب سایت ارائه شده اند. در این پست قصد داریم جدیدترین و کامل ترین محصول متلب سایت را که مربوط به آموزش تئوری و عملی الگوریتم های ژنتیک در متلب است، به حضور مخاطبین محترم معرفی نماییم. این فیلم آموزشی، که مشتمل بر بیش از ۶ ساعت برنامه آموزشی است، قطعا یک مرجع بی نظیر برای آموزش مباحث تخصصی مرتبط با الگوریتم های ژنتیک و از همه مهم تر، پیاده سازی الگوریتم های ژنتیک در محیط متلب است.

این محصول شامل همه مطالبی است که شما باید در مورد الگوریتم ژنتیک بدانید و از نظر برنامه نویسی نیز، کامل ترین محصولی است که تا کنون در مورد الگوریتم های ژنتیکی ارائه شده است.

 

فیلم جامع آموزش عملی الگوریتم های ژنتیک در متلب، به زبان فارسی تهیه شده است و مدرس آن، مهندس سید مصطفی کلامی هریس (دانشجوی دکترای مهندسی برق-کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) است.

 

 

این محصول بخشی از بسته طلایی فیلم های آموزشی الگوریتم ژنتیک است.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی این لینک (+) کلیک کنید.

 

 

 

سرفصل های پوشش داده شده در این دو فیلم آموزشی، در ادامه آمده اند:

سرفصل های مورد بحث در بخش تئوری:

 • مروری بر مبانی علم ژنتیک و منشاء الهام الگوریتم های تکاملی و الگوریتم های ژنتیک
 • معرفی اجزا و ساختار پایه الگوریتم های ژنتیک
 • بررسی جامع انواع شرایط خاتمه در روش های بهینه سازی و الگوریتم های عددی
 • بررسی جامع انواع ساختارهای ممکن برای تلفیق و انتخاب اعضای جمعیت جدید
  • روش تلفیق، مرتب سازی و حذف
  • روش سهم های از پیش تعیین شده
  • روش تلفیق و انتخاب تصادفی
  • روش اعمال همزمان تقاطع و جهش بر روی اعضای جمعیت
 • بررسی جامع انواع روش های انتخاب والدین
  • انتخاب تصادفی
  • انتخاب بر اساس شایستگی
   • مفاهیم ابتدایی و شرایط توزیع احتمالی گسسته برای انجام انتخاب
   • روش های مختلف برای تعریف توزیع احتمالی، از جمله روش بولتزمان
   • فشار انتخاب و قواعد عملی برای تنظیم آن
   • چرخه رولت یا Roulette Wheel و شیوه عملکرد آن
   • ساده سازی مکانیزم چرخه رولت به همراه بیان نکات مهم برای پیاده سازی
  • انتخاب رقابتی یا Tournament Selection
   • بررسی تاثیر اندازه تورنومنت در عملکرد این عملگر انتخاب
   • فشار انتخاب در انتخاب رقابتی
 • انواع اپراتورها برای مسائل مختلف
  • مسائل باینری و گسسته
   • بررسی انواع تقاطع قابل استفاده در مسائل باینری و گسسته
   • چگونگی انجام جهش در فضای باینری و گسسته
  • مسائل پیوسته (اعداد حقیقی)
   • اپراتور تقاطع حسابی برای مسائل پیوسته
   • بهبود عملگر تقاطع با افزودن پارامتر برون گرایی
   • چگونگی انجام عمل جهش در فضای پیوسته
   • جهش نرمال (گوسی)
   • تنظیم گام جهش بر اساس قانون یک پنجم یا One Fifth Rule
 • بررسی مفهوم تعداد دفعات فراخوانی تابع یا Number of Function Evaluations و یا به اختصار NFE
 • جمع بندی و نتیجه گیری های نهایی

سرفصل های مورد بحث در بخش عملی:

 • پیاده سازی الگوریتم ژنتیک باینری
  • پیاده سازی برای حل یک مسأله باینری نمونه
  • پیاده سازی انواع روش های تقاطع
   • تقاطع تک نقطه ای یا Single Point Crossover
   • تقاطع دو نقطه ای یا Double Point Crossover
   • تقاطع یکنواخت یا Uniform Crossover
   • ترکیب تصادفی سه نوع تقاطع به صورت ساده و با استفاده از چرخه رولت
  • پیاده سازی جهش برای مسائل باینری
  • پیاده سازی روش های مختلف انتخاب والد
   • انتخاب تصادفی
   • انتخاب توسط چرخه رولت یا Roulette Wheel
   • انتخاب رقابتی یا Tournament Selection
   • ایجاد رابط گرافیک کاربری برای انتخاب یکی از سه روش انتخاب در هنگام اجرای برنامه
  • افزودن محاسبه تعداد دفعات فراخوانی تابع هدف یا NFE به الگوریتم ژنتیک
 • پیاده سازی الگوریتم ژنتیک پیوسته
  • پیاده سازی برای حل یک مسأله پیوسته نمونه
  • پیاده سازی تقاطع حسابی یا Arithmetic Crossover و بهبود عملکرد آن
  • پیاده سازی جهش نرمال یا گوسی
 • جمع بندی و نتیجه گیری های نهایی 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش فرادرس آموزش عملی الگوریتم های ژنتیک در متلب به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

 

مطالب پیشنهادی‎

۸ نظر در "فیلم جامع آموزش عملی الگوریتم های ژنتیک در متلب (به زبان فارسی)"
 1. با تشکر از تهیه محصولات آموزشی خوب

  من برای کارهای دانشگاه هم که در ۳ حوزه شبکه های عصبی، الگورتم ژنتیک و ICA که اخیراً در این سایت با آن آشنا شدم از فیلم های آموزشی شما استفاده می کنم.

  از زحمات شما در راه توسعه علم در کشور کمال سپاس را دارم.

 2. با سلام من این محصوله الگوریتم ژنتیکو خریدم ولی وقتی دانلود میکنم کلی ارور میده میگه مشکل از سایته لطفا لینکارو درست کنین

  1. در پاسخ به محمد مسلمی:
   با سلام،
   چندی پیش مشکلی در سرور بوجود آمده بود که با تلاش همکاران فنی برطرف شد.
   اگر همچنان مسئله ای در این زمینه وجود دارد با همکاران بخش روابط عمومی در میان بگذارید.

   موفق باشید.

 3. an existing was forcibly closed by the remote host.this normally results if the peer application on the remote host is suddenly stopped , the lost is
  rebooted , or the remote host used a ‘hard close
  این پیامو میده وقتی میخوام دانلود میکنم… هم اول دانلود هم وسطای دانلود استپ میخوره این پیام میاد.. تازه فقط یه لینکو دانلود میکنم این مشکل پیش میاد

  1. در پاسخ به محمد مسلمی:
   با سلام،
   چندی پیش مشکلی در سرور بوجود آمده بود که توسط همکاران فنی برطرف شد.
   چنانچه هم اکنون مسئله ای در دانلود لینک ها وجود دارد با همکاران بخش روابط عمومی در میان بگذارید.
   موفق باشید.

 4. سلام
  میخواستم بدونم برای تخفیف دانشجویی که نوشته شده ” ارائه مشخصات کامل دانشجویی” فقط همون ۴ مورد در فرم سفارش (نام دانشگاه، رشته، مقطع، شماره دانشجویی) را تکمیل کنیم کافیه یا باید اطلاعات دیگه ای هم ارائه بدیم؟ اگر نیاز به ارائه دادن اطلاعات دیگه هم هست لطفا بفرمایید چه اطلاعاتی و از چه طریقی باید برای شما این اطلاعات ارائه بشه؟
  تشکر

  1. در پاسخ به دانشجو:
   با سلام،
   درج اطلاعات دانشجویی در فرم سفارش، حهت برخورداری از تخفیف دانشجویی کفایت می کند.
   موفق و پیروز باشید.

 5. سلام
  واقعا تشکر می کنم از متلب سایت بابت ارائه فیلمهای آموزشی عالی با قیمت بسیار مناسبش. من استادم پیشنهاد کرد از مطالب این سایت برای یادگرفتن متلب و الگوریتمهای ژنتیک استفاده کنم. اگرچه من برای حضور در کلاس الگوریتم ژنتیک از طریق همین سایت ثبت نام کردم و بعلت به حد نصاب نرسیدن کلاسم لغو شد، اما با خرید و مشاهده فیلمهای آموزشیش میتونم بگم با سرعت بسیار خوبی مطالب مربوط به الگوریتم ژنتیک و پیاده سازیش توی متلب رو یاد گرفتم.
  فیلمها با کیفیت عالی و بسیار روان و جامع ارائه شده و راهنمای بسیار خوبی برای دانشجویان و هر کسی است که می خواهد مطالب را سریع و البته اصولی یاد بگیرد.

  موفق باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *