دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — بخش یکم

در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «دانشکده فنی دانشگاه تبریز» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل مقالات است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — فهرست اصلی

عنوان اصلی مقاله Effects of Nucleation on Soldification and Structure of Ductile Iron
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Babakhani, S. M. R. Yusof Sani , M. H. Golmak
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Determination of the Diffusion Coefficients for Sandy and Clayey Soils and Prediction of the Contaminant Transport Through Sandy-Clayey Layer
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان K. Badv
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Inviscid Compressible Flow Calculation With Normal Variable
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. H. Djavareshkian, A. Isfhany
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Thermodynamic Investigation of Steam Injected Gas Turbine Cycle
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان K. Sarabchi, M. Shokri Mas, Lila Abbasi
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Investigation into the Stability of Plate Girders with Diagonal Stiffeners
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان W.Simonian, M.Naseri Tekmedash
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Using Radar Altimetry Satellite to Provide Digital Maps
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Z.M. Karamjavan
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Effect of Ground Proximity on The Aerodynamic Properties
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. Rad, F.J. Kazemi
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Computation of Maximum Loadability in Power Systems Using P-e Curv
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان H. A. Shayanfar, G. Noroozi
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله A New Method for Fixed Cost Transmission Allocation in
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. R. Sedaghati, M.H. Modir Shanech, M. Shahidehpour
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Active Vibration Control of Tall Buildings Using Optimal Pole
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان F. Amini, B. Farahmand Azar
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *