دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — بخش دوم

در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «دانشکده فنی دانشگاه تبریز» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل مقالات است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — فهرست اصلی

عنوان اصلی مقاله Discontinuous Open Channel Flow Analysis with Finite Difference
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان K. Asghari, Z. Mehdizadeh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Parametric Investigation of Energy Balance in a Spark Ignition
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Keshavarz, S. Shabestari, A. Aghakhanlo
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Effect of Orbital Parameters on Satellite Temperature Distribution
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. Ghassemi, M. Ghessemi Bagherab
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Thermal and Electromagnetic Analysis of 2D Inhomogeneous Railgun Using Control
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M.Ghassem, R.Pasandeh, A.Keshtkar
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله A Simple Method for Designing Hog Horn Antenna
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Ch. Ghobadi, M. Vakilpoor, N. Naseri
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Simulation of Water Circulation in River Harbours Using the Zero- and Two-Equation Turbulence Models
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان H. Hakimzadeh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Performance of Two-way Concrete Slabs Reinforced with Perforated Steel Plate
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. R. Khaloo,M. Raiisi Dehkordi
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Numerical Simulation of Solidification of Aluminium by Boundary Element Method
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان F. Talati Kalasar, E.Khoshravan, S.P. Alavi Tabrizi
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله A Numerical Study of the Transport and Combustion Phenomena in the Gasification of Wood Fuel
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. Moghiman and T. Hashemi. Moghaddam
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله An Algorithm for Determining Feasible Robot’s Trajectories for Leaving a Singular Point
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان F.Najafi, A. H. Mehvar
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *