دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — بخش سوم

در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «دانشکده فنی دانشگاه تبریز» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل مقالات است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — فهرست اصلی

عنوان اصلی مقاله شبیه سازی جریان لزج سه بعدی در توربین فرانسیس مختلط
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان ابراهیم شیرانی، محمود اشرفی زاده، سید محمد رضا سعیدی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Phisico – Chemical Study of Uromia Lake Water and its Statical Analysis
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان N.Daneshvar, H.Ashassi P, S.Dilmaghani, S.A.Mohammadi
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Discriminating Different Patterns of EOG Signal by Using Adaptive Resonance Theory Networks
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Akhbardeh and A. Erfanian
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله IC–VQ Based Compressed Domain Image Indexing Using Contiguous Regions Histogram
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. M. Eftekhari Moghadam, F. Mahmoudi, J. Shanbehzadeh, H. Soltanian Zadeh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Theoretical Investigation of the Modes Stability in an Array of Coupled Oscillators for Linear and Circular Arrangements
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Banai and F. Farzaneh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله EEG-based Detection of Mental Workload by Using Artificial Neural Networks
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان F. Hamzehloo and A. Erfanian
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله SVM Switching Pattern Generators by Means of Modified SPWM Modulators in Three-Level Converters
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. Saeedifard and A. Bakhshai
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Dynamic Modeling of Galloping in Overhead Transmission Lines
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Gholami and M. Mirzai
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله The Effect of Faulty Local Detectors on a Detection Network
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان G. Mirjalily, S. Emadi
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Compensating the Effect of Vertical Camera Shake by Tracking of Prominent Horizontal Edges
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان S. M. Mirnejad, H. Nezamabadi-pour and E. Kabir
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *