دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — بخش چهارم

در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «دانشکده فنی دانشگاه تبریز» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل مقالات است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — فهرست اصلی

عنوان اصلی مقاله Thermodynamic Analysis of Turbine Blade Cooling on the Performance of Gas Turbine Cycle
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان K. Sarabchi and M. Shokri
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Mathematical Modeling of Sedimentation and Erosion of Channels
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. H. Hamedi, I. Saeed Panah
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Effect of Strontium Sulfate as Catalyst on Cathodic Current Efficiency and Determination of Brightness Region Produced by Hard Chromium Bath
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان N. Parvini Ahmadi, M. Azadbeh and Y. Bahlouli Kolankohi
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله The Effect of Chemical Composition on Microstructure of FERROTIC Composite
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. R. Rahimy pour
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Simulation of the Rate Reactions of Gas-Solid (Nonporous) by use of Mazet Model
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Rasooli, Kh. Sadernezhaad
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Energy Dissipation in the Isothermal Flow of Superfluid Helium-II
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان P.Hawaii
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Experimental Investigation of EGR Fluid Temperature Effect on Performance and Pollutants in S-I Engine
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Y. Ajabshirch, V. Pirouzpana
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Simulation of Reservoir Sedimentation Using Stream Tube Model “Case study: Kardeh Dam”
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M.T. Aalami and Y. Hassanzadeh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Moment – Rotation Curve in Saddlebag Connections
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان F. Irani and M. Y. Saiidi
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Seismic Analysis of Masonry Structures Including Dynamic Soil-Structure Interaction
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. Hejaz, A. Salari
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *