دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — بخش ششم

در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «دانشکده فنی دانشگاه تبریز» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل مقالات است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — فهرست اصلی

عنوان اصلی مقاله Circuit Modeling and Measurement of Noise for a Semiconductor Laser Diode
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان E. Mortazy, V. Ahmadi, M. K. Moravvej-Farsh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله A new Algorithm for Large-Scale Traveling Salesman Problems
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان H.Rezazadeh, N.Sheykhan
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Two Dimensional Modified Cumulative Probability Distribution (MCPD)
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Ch. Ghobadi, A. Gaffari
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Generator Excitation Control Using FLN Artificial Neural Network Controller
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. B. Bannae Sharifian, I. Hassanzadeh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله A Novel Approach to High Impedance Faults Detection Using Wavelet Transform; Design and Implementation
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان H. Khorashadi-Zadeh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Speed Control of Induction Motors Using Variable Structure Technique Based on Fuzzy Sliding Mode and Feedback Based Linearization
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. R. Feyzi and M. R. Banaei Faculty
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Effect of Notch Dimensions in the Backside of Armature on Railgun Performance
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Keshtkar, H. B. Khaniki
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Discrete Measurement of Perturbed Electric Field and Sensors Allocation in Optical Voltage Transducers
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان H. Monsef, T. Ghomian
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Edge Detection Using Combined Isotropic and Directional Wavelet Transform
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان J. Musevi Niya, A. Aghagolzadeh and M. A. Tinati
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Design a Systolic Processor for Fast and Accurate Radar Identification by Using ∆TOA
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Naseri, M. Naderi, H. Shahriar Shahhoseini
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *