دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — بخش هفتم

در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «دانشکده فنی دانشگاه تبریز» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل مقالات است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تبریز — فهرست اصلی

عنوان اصلی مقاله Quasi-Dimensional Combustion Model for Predicting Combustion and Emission of Dual Fuel Diesel Engines
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان V. Pirouzpanah and S. Jafarmadar
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Identification of Transverse Crack Position on Simply Supported Beam by Index Method
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. H. Sadeghi, M. M. Ettefagh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Experimental Investigation of Clean EGR on Performance and Pollutant in Spark Ignition Engine
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Y. Ajabshirchy, M. Abbasalizadeh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Tool wear monitoring in milling with neural networks by using motor current measuring
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان J. Fathi and A. Mostafapour
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Numerical modeling for flow in open channel with surface tracking method
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان M. Goodarzi, A.R. Azimian
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله The Fundamentals of Fabrication and Analytical Evaluation of a Sea Wave Impact Tester
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Bagheri and M. A. tavoli
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Computation of the Water Vapor of the Atmosphere by GPS Case study: Computation of the Water Vapor at the Permanent GPS Station of the National Cartographic Center of Iran
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. A. Ardalan and B. Shoorcheh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله 3D Numerical Modelling of Water Circulation in River Harbours Using the Zero- and Two-Equation Turbulence Models
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان H. Hakimzadeh
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Investigation of Effective Parameters on Nonlinear Behavior of R.C. Deep Beams by Finite Element Method
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Kheyroddin and M. R. Tajik
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Study of Stability of X-bracing Systems Considering Mid-span Connection Detailing
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان A. Davaran and A. Fayeqi Arjmand
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *