دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی مهندسی عمران و نقشه برداری

در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «مهندسی عمران و نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی «مهندسی عمران و نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

عنوان اصلی مقاله یک مرز انتقالی مناسب براي تحلیل دینامیکی سیستم سد وزنی مخزن با بکارگیري نرم افزار ANSYS
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان عباس منصوري ، علی سبحانی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله پهنه بندی خطر روانگرايی استان لرستان
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان فرج اله عسکری ، امير قاسمی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله به کارگیري بنتونیت و آهک براي کاهش نفوذپذیري لایه آب بند مدفن زباله هاي شهري
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان محمودرضا عبدي ، علی پارس اپژوه
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مطالعه رفتاري GFRP در محصورسازي المان هاي فشاري و مقايسه با SIFCON
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان بهاره عبدالهي، محمد شکرچي زاده، مسعود متولي ، مهدي بخشي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پ يهاي منفرد قرار گرفته در بالادست شيرواني ها
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان اورنگ فرزانه, فرج الله عسكري ، اميرحسين بزرگ حداد
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله توسعه مدل تحليلي اثر پوشش گياهي در تعيين هندسه پايدار رودخانه هاي شني
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان مريم کرمي ، محمدرضا مجدزاده طباطبايي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله ارتعاش عمودي سقف هاي کامپوزيت با استفاده از روش شبکه عصبي
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان امير حسين قربانپور ،مهدي قاسميه
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله بررسي تأثير نوع تغيير مکان ديوار بر رانش مقاوم خاک تحت اثر سربارهاي استاتيكي و سيکلي
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان سيد مجدالدين ميرمحمدحسيني ، مسعود شريفزاده اصلي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله بررسي سطوح عملکرد در سازه هاي فلزي نا متقارن در پلان باقاب خمشي
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان فرامرز خوشنوديان ، سيد محمد حسين سيد شاهکرم فرد
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مطالعه آزمايشگاهي پيشروي زبانة رسوبي در مخزن
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان اميد رضا صفي ياري ، محمد علي بني هاشمي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تحليل لرزهاي اسکله بلوکي گوژپشتي و پيشنهاد مشخصات هندسي بهينه
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان حسين سعدايي ، خسرو برگي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تحلیل سه بعدي خم 90 درجه تونل ها تحت اثر انتشار موج با استفاده از المان مرزي
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان محمد رضا صفري ، اسدا.. نورزاد
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله محیط نیمه بینهایت دولایه اي با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس بر سطح در فضاي فرکانسی
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان عزیزالله اردشیر بهرستاقی ،مرتضی اسکندري قادي
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *