دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی در زمینه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات یا PSO — بخش سوم

در ادامه مجموعه مقالات علمی در زمینه «الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات-PSO» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل مقالات است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی در زمینه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات-PSO — فهرست اصلی

عنوان اصلی مقاله Step Size Optimization of LMS Algorithm Using Particle Swarm Optimization Algorithm in System Identification
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Rajni, AkashTayal
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Microarray Gene Expression Data Clustering using PSO based K-means Algorithm
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Lopamudra Dey, Anirban Mukhopadhyay
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله A Novel Chaotic PSO Algorithm Based on Tent Map and Its Application to Mechanical Design
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Meixian Wu, Xueliang Zhang, Dongli Zhang b
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Hybrid Algorithm; Particle Swarm Optimization Algorithm; Chaotic Optimization Searching; Tent Map
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان R.A Thakker, M.B. Patil, K.G. Anil
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Using a PSO algorithm for tuning a PID controller applied to a heat system
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان ISABEL S. JESUS, RAMIRO S. BARBOSA
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Nonlinear adaptive filters based on Particle Swarm Optimization
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Faten BEN ARFIA, Mohamed BEN MESSAOUD, Mohamed ABID
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Tasks Scheduling in Computational Grid using a Hybrid Discrete Particle Swarm Optimization
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Maryam Karimi1, and Homayoon Motameni
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله A COMPARISON STUDY BETWEEN USING THE PSO ALGORITHM AND THE GA IN MOBILE ROBOT’S MOTION
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Hosam Eldin I. Ali, Shahira M. Habashy, Elsayed M. Saad1 and Marwa T. Yousef
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله ASSORTMENT OF NATURE INSPIRED COMPUTING
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Harish Kundra, Dr. Harsh Sadawarti
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Task Scheduling using Modified PSO Algorithm in Cloud Computing Environment
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Solmaz Abdi, Seyyed Ahmad Motamedi, Saeed Sharifian
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *