دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی در زمینه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات یا PSO — بخش چهارم

در ادامه مجموعه مقالات علمی در زمینه «الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات-PSO» برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

این نوشته حاوی بخشی از مجموعه کامل مقالات است. برای دریافت سایر بخش ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی در زمینه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات-PSO — فهرست اصلی

عنوان اصلی مقاله Parallel Feature Selection Algorithm based on Rough Sets and Particle Swarm Optimization
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Mateusz Adamczyk
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Simulation for the Motion of Nano-Robots in Human Blood Stream Environment
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان S. Y. Ahmed, S. Amin, T. El-Arif
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Nonlinear system identification using allied fuzzy c- means algorithm and particle swarm optimization
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان TROUDI Ahmed#1, BOUZBIDA Mohamed*2, HOUCINE Lassad*3, CHAARI Abdelkader#4
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله APPLICATION OF RBF NEURAL NETWORK IMPROVED BY PSO ALGORITHM IN FAULT DIAGNOSIS
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان LIN CUI, CAIYIN WANG, BAOSHENG YANG
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله CloudSim Estimation of a Simple Particle Swarm Algorithm
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Kavita Bhatt, Mahesh Bundele
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله A Comparison between Algorithms VNS with PSO and VNS without PSO for Job-shop Scheduling Problems
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان pisut pongchaireeks , voratas kachitvichyanukul
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله سیستمی جدید براي تشخیص چهره سریع و دقیق با استفاده از ویژگیهاي تکمیلی مستطیلی
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان محسن بیگلري، فائزه میرزائی, حسین ابراهیمپور کومله
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله Particle Swarm Optimization Algorithm for Transportation Problems
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Han Huang, Zhifeng Hao
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله ارزیابی روش تعیین مساحت محصولات کشاورزي و غذایی از روي تصاویردیجیتالی
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان یعقوب منصوري، سعید مینایی، تیمور توکلی هشجین
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله An Improved Particle Swarm Optimization Algorithm Based on Two Sub-swarms
نوع مقاله مقاله ژورنال و مجلات علمی
نویسندگان Zhihui Yu, Wenhuan Wu, and Lieyang Wu
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *