آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews

آموزش در دست انتشار مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews

این آموزش به معرفی و مرور روش ها و مبانی اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews که سادگی و انعطاف پذیری آن باعث شده که به عنوان یکی از مهم ترین نرم افزار های مورد استفاده محققان در سطح دنیا قلمداد شود، می پردازد.

آموزش در دست انتشار مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews

 

به عنوان یک اقتصاددان، یک پژو هشگر علوم اجتماعی و یا حتی یک مدیر شرکت تجاری مطالعه نظام مند مولفه های موثر در فرایند تصمیم گیری و شناخت پدیده های قابل ارزیابی بر اساس شواهد موجود، اولویتی روشن است. چگونگی مطالعه این عوامل به منظور یافتن یک الگوی ملموس، هنر دانشی به نام اقتصاد سنجی است. در حقیقت این علم با ترکیب هدفمند مفاهیم آماری و الکو های ریاضی و رفتار های اقتصادی سعی در مدلسازی با استفاده بهینه از داده ها را که بدون کنترل بدست آمده است دارد. این مجموعه به معرفی و مرور روش ها و مبانی اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews که سادگی و انعطاف پذیری آن باعث شده که به عنوان یکی از مهم ترین نرم افزار های مورد استفاده محققان در سطح دنیا قلمداد شود، می پردازد.

 

آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews — کلیک کنید (+)

 

سرفصل های مورد بحث:

 • اشنایی با ساختار و محیط نرم افزار
  • معرفی محیط نرم افزار
  • مدیریت و ایجاد فایل کاری
  • ایجاد و کارکرد ابجکت ها
  • بررسی انواع داده ها و اموزش روشهای متفاوت ورود داده
  • مبانی اماری (کار با متغغیر ها وجدول امار توصیفی و محاسبه فاصله اطمینان و ازمونهای فرضیه و نحوه استاندارد سازی متغییر ها)
  • بررسی نموداری و انوع نمودار ها
 • تحلیل رگرسیون
  • مرورمبانی رگرسیون-انواع رگرسیون و مفروضات کلاسیک
  • تخمین رگرسیون ساده و مرکب وانواع فرم های تابعی و تفسیر نتایج
  • تخمین غیر خطی و روش حداکثر راست نمایی
  • آزمون معنادار بودن رگرسیون
  • آنالیز همبستگی
  • متغییر های مجازی
  • بررسی روش المون
 • بررسی نقض tفروض کلاسیک و ازمون های مرتبط
  • میانگین باقیماند ده ها صفر است؟
  • همسانی واریانس (Homoskedasticity) مرور مبانی و روشهای تشخیص ( ازمون وایت -ازمون Breusch-–Pagan) و نحوه رفع
  • روش حداقل مربعات وزنی WLS
  • تکنیک براورد کواریانس HAC
  • حداقل مربعات دو مرحله ای TSLS
  • براور حداقل مربهات غیر خطی
  • ازمون تشخیص رمزی (Ramsy)
  • خود همبستگی ( مبانی – روش شناسایی و نحوه رفع )
  • آزمون نرمال بودن
 • موضوعات خاص در تحلیل های رگرسیون
  • هم خطی
  • ازمون ثبات ضرایب
  • ازمون متغییر های حذف شده
  • ازمون والد( محدودیت ها )
  • خود همبستگی و مدل های پویا
  • ازمون علیت گرانجر
  • براورد حدقل مربعات مرحله دار (Stepwise Least Square)
  • اشنایی الگوریتم های بهینه سازی در تخمین
 • متغییر های وابسته محدود و کیفی
  • مرور مبانی
  • معادلات احتمال خطی
  • معادلات Logit و تفسیر نتایج
  • معادلات Probit وتفسیر نتایج
  • معادلات Logit چندگانه
  • مدل های انتخاب منظم (Ordered Choice Models)
  • مدل پواسن
  • تخمین Tobit
 • برنامه نویسی با Eviews
  • مبانی برنامه نویسی
   • ایجاد
   • ذخیره
   • اجرا
  • متغییر های کنترل
  • متغیر های رشته ای
  • متغیر های جایگزین
  • آشنایی با حلقه
  • مروری بر دستورات پر کاربرد
 • پیش بینی
  • مبانی و بررسی انواع پیش بینی
  • پیش بینی بر اساس براورد به روش OLS
  • پیش بینی بر اساس برآورد GLS (روش کوکران اورکات)
  • پیش بینی فاصله اطمینان

 

برای یادگیری بهتر این آموزش، بهتر است پیش نیازهای زیر را داشته باشید:

 • مبانی مقدماتی آمار و ریاضی

 

این آموزش برای رشته های مختلفی، از جمله رشته های زیر مفید است:

 • اقتصاد
 • مدیریت
 • حسابداری
 • علوم مالی
 • آمار
 • فنی و مهندسی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *