آموزش ویژوال بیسیک دات نت (Visual Basic.NET)

آموزش ویژوال بیسیک دات نت (Visual Basic.NET)

پکیج نرم افزاری Visual Studio کامل ترین و بی نظیر ترین مجموعه بوده که از آن می توان برای ساخت سایت و برنامه های تجاری بهره کافی را برد و همچنین توسعه پذیری، اشکال یابی و همچنین پشتیبانی درون آن تا حد قابل توجهی بهینه گردیده است تا جایی که می توان از این بسته نرم افزاری مایکروسافت را به عنوان یک شاهکار نرم افزاری نامید.

آموزش ویژوال بیسیک دات نت (Visual Basic.NET)

پکیج نرم افزاری Visual Studio کامل ترین و بی نظیر ترین مجموعه بوده که از آن می توان برای ساخت سایت و برنامه های تجاری بهره کافی را برد و همچنین توسعه پذیری، اشکال یابی و همچنین پشتیبانی درون آن تا حد قابل توجهی بهینه گردیده است تا جایی که می توان از این بسته نرم افزاری مایکروسافت را به عنوان یک شاهکار نرم افزاری نامید.

زبان VB.Net با استفاده از روبات‬ های کنترل کد این امکان را برای برنامه نویس فراهم می نماید. یاد گیری این زبان به کاربر این امکان را می دهد تا در کوتاه ترین زمان ممکن سایت یا برنامه تجاری درست نماید. دلیل اصلی آموزش این محصول توسط فرادرس نیز بر همین باور است که کاربرای زیادی می توانند با استفاده از همین زبان برنامه های خود ارائه نمایند.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش ویژوال بیسیک دات نت به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: آشنایی با Visual Basic .Net
  • چرا دات نت ؟ VB یا C#
  • آشنایی با چهارچوب کاری .Net
  • نحوه اجرای Visual Basic.Net
  • آشنایی با محیط Visual Studio.Net
  • تنظیم زبان پیش فرض
  • ایجاد یک پروژه جدید ذخیره و بازکردن مجدد و احراء پروژه
  • معرفی بخشهای مختلف یک پروژه
 • درس دوم: اشیاء در Visual Basic .Net
  • معرفی اشیاء در برنامه
  • روش افزدن اشیاء خارج از اشیاء استاندارد
  • روش دانلود اشیاء غیر استاندارد و افزودن آن به پروژ
  • نحوه قرار دادن اشیاء بر روی فرم ها و تنظیم آن
 • درس سوم: خصوصیات Visual Basic .Net
  • معرفی خواص Form با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص TextBox با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص RichTextBox با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص MaskedTextBox با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص Lable با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص Button با مثال و نمونه در ویندوز
  • معرفی خواص Tab index , Tab stop برای پروژه
 • درس چهارم: کد نویسی
  • بخشهای مختلف صفحه کد نویسی
  • مبانی اولیه کد نویسی
  • کد ساخت یک برنامه ساده مدیریت کادر متن در ورود اطلاعات
  • نویسی ساده برنامه Swap با کنترل
  • معرفی متغیر و ثابته
  • انواع متغیر در Visual Basic .Net
  • کد نویسی ساده برنامه Swap با متغیر
  • پروژه محاسبه سود بانکی
  • ساخت یک ماشین حساب ساده ۶ عملگری ۳ دقیقه
 • درس پنجم: ساختارهای تصمیم گیری در Visual Basic .Net
  • ساختار IF و انواع آن
  • ساختار IF تو در تو
  • ساختار فرمان Select Case
  • معرفی توابع Msgbox , Messeagbox , Inputbox
  • معرفی خواص CheckBox و RadioButton با مثال و نمونه در ویندوز
  • ساخت پروژه مدیریت ورود اطلاعات و کنترل خطاها با IF
  • ساخت پروژه با استفاده از فرمانهای CheckBox و RadioButto
  • معرفی دستورات منطقی And , Or , Xor , Not
  • ساخت پروژ برای فهم کامل دستورات And , Or , Xor , Not
  • مدیریت Msgbox , Messeagbox , Inputbox با IF , Select case
 • درس ششم: ساختارهای تکرار در Visual Basic .Net
  • اتصال متن رشته و عدد
  • معرفی دستور While و انواع آن
  • ساخت پروژه با حلقه While
  • معرفی دستور For و انواع آن
  • مدیریت کامل حلقه های تو در تو
  • مقایسه و کاربرد هر کدام از حلقه ها
  • بهینه سازی سرعت در حلقه ها
 • درس هفتم: کار با اشیاء فهرستی و پروژه های حلقه ای
  • معرفی خواص Combobox و ListBox با مثال و نمونه در ویندوز
  • پروژه کار با Combobox و ListBox
  • معرفی کار با متغیرهای آرایه ای
  • پروژه استفاده از آرایه ها
  • ساخت پروژه فاکتوریل
  • ساخت پروژه اعداد اول
 • درس هشتم: توابع رشته ای در Visual Basic .Net
  • تابع Len , Mid
  • پروژه Len , Mid
  • تابع Trim , LTrim, RTrim
  • تابع Chr , As
  • پروژه تابع Chr , Asc
  • تابع LCase , UCase
  • تابع Val , Str
  • تابع Strcomp
  • پروژه تابع Strcomp
  • تابع StrDup , Spacing , String
  • تابع Instr Instrrev
  • تابعStrconv
  • تابعStrrevers , join
  • تابع Like
  • پروژه تابع Like
 • درس نهم: توابع عددی و زمانها در Visual Basic .Net
  • معرفی کلیه توابع عددی
  • تبدیل فرمول ریاضی به فرمول کامپیوتر
  • ساخت پروژه محاسبه تعداد ریشه های معادله درجه ۲
  • محاسبه فیش حقوق یک کارمند
  • روش استفاده از توابع عددی در پروژه
  • تبدیل متغیرهای عددی و رشته ای به یکدیگر
  • تابع Format
  • استفاده از توابع زمان و تاریخ و کاربردها
  • پروژه ساخت برنامه زمان سنج و کرنومتر
 • درس دهم: معرفی رویداد ها Visual Basic .Net
  • رویداد Load, Activated,DeActivated, FormClosing, FormClosed
  • رویداد Click, DoubleClick
  • رویداد MouseDown, MouseMove,MouseUp
  • رویداد,MouseHover,MouseLeave MouseEnte
  • رویداد KeyDown, KeyPress, KeyUp
  • رویدادهای بخش Resize
  • رویداد TextChanged
  • رویداد GotFocus , LostFocus به همراه پروژه
  • رویداد DragDrop,DragEnter,DragLeave,DragOver
  • معرفی رویداد های دیگر در بالا بردن راندمان پروژه
  • پروژه استفاده از رویدادهای KeyDown, KeyPress, KeyUp
  • رویداد MouseDown, MouseMove,MouseUp
 • درس یازدهم: تکمیل ابزارهای استاندارد Visual Basic .Net
  • معرفی خواص CheckedListBox به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص LinkLabel به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص ListView به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص TreeView به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص NumericUpDown به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص TreeView به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص PictureBox به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص WebBrowser به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص Dirlistbox,Drivelistbox,Filelistbox
  • معرفی خواص ToolTip
  • آدرس دهی Directory در پروژه ها
  • پروژه استفاده از Dirlistbox,Drivelistbox,Filelistbox
 • درس دوازدهم: ابزارهای منو سازی Visual Basic .Net
  • معرفی خواص ContextMenuStrip
  • معرفی خواص ContextMenuStrip
  • معرفی خواص NotifyIcon به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص MenuStrip به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص ToolStrip
  • پروژه ToolStrip
  • معرفی خواص StatusStrip به همراه پروژه آموزشی
  • معرفی خواص ToolStripContainer به همراه پروژه آموزشی

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش ویژوال بیسیک دات نت به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 


مجموعه: سته بندی مستقل برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *