آموزش طراحی پستهای فشار قوی

آموزش طراحی پستهای فشار قوی

درس طراحی پست های فشار قوی با هدف آموزش مراحل حساس طراحی پست و شرح جزئیات فنی مورد نیاز جهت مطالعه و تحقیق بمنظور تهیه یک طرح مناسب و کاربردی برای پست های فشار قوی تدوین گردیده است. در این درس، ابتدا به ضرورت احداث پست های فشار قوی و تشریح کلیات اجزاء پستها پرداخته می شود. سپس از آنجا که پارامترهای الکتریکی و محیطی بسیار بر نحوه عملکرد و بهره برداری پست تاثیر گذار هستند، این پارامترها معرفی شده و مکانیزم اثرگذاری آنها تشریح می گردد تا با اعمال ملاحظات لازم، تاثیر منفی آنها بر عملکرد پست به حداقل برسد. مبحث مهم دیگر که اصولا ساختار پست و نقش آن در شبکه قدرت را تحت تاثیر قرار داده و سایر مراحل طراحی بر مبنای آن صورت می پذیرد مبحث انتخاب شینه بندی پست می باشد که در فصل مربوطه، انواع شینه بندیها بطور کامل شرح داده شده و سپس معیارهای انتخاب آنها بیان می گردد.

آموزش طراحی پستهای فشار قوی

طراحی پست های فشار قوی و تجهیزات آن که مقدمه ایجاد و نصب پست های فشار قوی است از ضروریات است. بطور خلاصه لزوم این مطلب را می توان در عدم یکنواختی مصارف مختلف، هزینه های تولید انرژی الکتریکی، عدم وجود مراکز مصرف در نزدیکی نیروگاه ها و بطور کلی وجود شبکه سراسری و امکان قطع بموقع قسمت های دچار خطا در شبکه قدرت جستجو کرد. امروزه می توان گفت که تمام وسایل صنعتی و خانگی و تجاری بطور مستقیم یا غیرمستقیم با انرژی الکتریکی سر و کار دارند که نحوه تولید و توزیع این صنعت عظیم متضمن هزینه ها، نیروها و تخصص های مختلف است. یکی از بخش های مهم در سازوکار انتقال و توزیع انرژی پست های فشار قوی می باشند که با توجه به اهمیت آنها به عنوان نقاط تبادل انرژی الکتریکی در شبکه، طراحی و بهره برداری از آنها از حساسیت بالایی برخوردار است.

درس طراحی پست های فشار قوی با هدف آموزش مراحل حساس طراحی پست و شرح جزئیات فنی مورد نیاز جهت مطالعه و تحقیق بمنظور تهیه یک طرح مناسب و کاربردی برای پست های فشار قوی تدوین گردیده است. در این درس، ابتدا به ضرورت احداث پست های فشار قوی و تشریح کلیات اجزاء پستها پرداخته می شود. سپس از آنجا که پارامترهای الکتریکی و محیطی بسیار بر نحوه عملکرد و بهره برداری پست تاثیر گذار هستند، این پارامترها معرفی شده و مکانیزم اثرگذاری آنها تشریح می گردد تا با اعمال ملاحظات لازم، تاثیر منفی آنها بر عملکرد پست به حداقل برسد. مبحث مهم دیگر که اصولا ساختار پست و نقش آن در شبکه قدرت را تحت تاثیر قرار داده و سایر مراحل طراحی بر مبنای آن صورت می پذیرد مبحث انتخاب شینه بندی پست می باشد که در فصل مربوطه، انواع شینه بندیها بطور کامل شرح داده شده و سپس معیارهای انتخاب آنها بیان می گردد.

نحوه ترسیم دیاگرام تک خطی پست و فواصل اساسی مورد نیاز در پست که مبنای تهیه طرح لیوت یا آرایش فیزیکی تجهیزات می باشد در یک فصل مجزا تشریح شده و نکات فنی مربوطه ذکر می گردد. سیستم زمین پست نیز همانند سایر بخش های سیستم قدرت، مهمترین المان در آشکارسازی خطاهای الکتریکی سیستم و حفاظت شبکه و پرسنل آن می باشد که طراحی آن در ابعاد بزرگ پست های فشار قوی، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است که یک فصل از درس طراحی پست را به خود اختصاص می دهد. سیستم حفاظت صاعقه در اتصال با سیستم زمین، وظیفه انتقال امواج گذرای صاعقه به زمین را عهده دار است که شرح انواع سیستم و نحوه انتخاب آن توضیح داده می شود. المانهای دیگر پست از قبیل هادی، ترانسهای اندازه گیری جریان و ولتاژ، کلیدهای قدرت و سکسیونرها نیز با مسائل خاص خود در بحث طراحی پست همراه هستند که نحوه انتخاب این تجهیزات و عوامل اثرگذار بر صحت انتخاب در فصولی که در انتهای این درس بیان می گردند مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

آموزش طراحی پست های فشار قوی — کلیک کنید

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: ضرورت احداث پست های فشار قوی و اجزاء آن
  • انواع پستها
  • اجزاء تشکیل دهنده پست های فشار قوی
  • تاسیسات ساختمانی
 • درس دوم: اطلاعات الکتریکی و مطالعات محیطی مورد نیاز
  • ولتاژ نامی
  • ولتاژ حداکثر کار
  • سطح عایقی (ایزولاسیون)
  • جریان نامی
  • جریان اتصال کوتاه
  • فرکانس نامی
  • سیستم اتصال فازها و گروه برداری
  • درجه حرارت
  • ارتفاع از سطح دریا
  • آلودگی
  • میزان یخ بندان
  • مقدار باران و رطوبت هوا
  • تعداد روزهای رعد و برق
  • سایر پارامترها
 • درس سوم: استانداردها و بررسی انتظام (شینه بندی) پست
  • استانداردها و نقش آن در طراحی پست
  • بررسی انتظام پست
  • عوامل موثر در انتخاب شینه بندی مناسب
  • شینه بندی ساده
  • شینه بندی ساده U شکل
  • شینه بندی اصلی و انتقالی
  • شینه بندی دوبل باس بار
  • شینه بندی ۵/۱ کلیدی
  • شینه بندی حلقوی
  • شینه بندی دو کلیدی
  • سیستم سه کلیدی
  • سایر شینه بندیها
 • درس چهارم: دیاگرام تک خطی و فواصل اساسی در پست
  • دیاگرام تک خطی یا شمای تک خطی پست
  • آرایش پست از لحاظ فیزیکی (لیوت) و فواصل اساسی
  • فواصل اساسی در پست های فشار قوی
 • درس پنجم: طراحی سیستم زمین
  • سیستم زمین
  • جریان قابل تحمل بدن انسان
  • ولتاژ گام
  • ولتاژ تماسی
  • طرح سیستم زمین
  • طراحی سیستم زمین
 • درس ششم: سیستم حفاظت پست در مقابل صاعقه و پارامترهای انتخاب ترانسفورماتور قدرت
  • انواع سیستم های حفاظت پست در مقابل صاعقه
  • اصول محاسبات و انتخاب تجهیزات
  • پارامترهای مهم در انتخاب ترانسفورماتور قدرت پست
  • انتخاب ترانسفورماتور بصورت تک فاز (بانکی) یا سه فاز
  • سیستم های خنک کننده ترانسفورماتور
 • درس هفتم: مسائل ساخت ترانسفورماتور قدرت و انتخاب هادی پست
  • نحوه اتصالات سیم پیچ ها و رابطه برداری
  • تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر
  • هادی پست
  • شینه نوع کششی
  • شینه نوع اتکایی
  • محاسبه سطح مقطع بر اساس جریان مجاز
  • محاسبه سطح مقطع بر حسب جریان اتصال کوتاه
  • محاسبه سطح مقطع بر اساس کرونا
 • درس هشتم: ترانسفورماتورهای اندازه گیری و پارامترهای مهم در انتخاب آنها
  • پارامترهای مهم در انتخاب ترانسفورماتور جریان
  • ترانسفورماتورهای جریان نوع حفاظتی و اندازه گیری
  • کلاس دقت و خطا
  • پارامترهای مهم در انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ
  • فاکتور ولتاژ
 • درس نهم: انتخاب کلیدهای قدرت و سکسیونرها
  • کلیدهای قدرت
  • ولتاژ برگشتی گذرا (TRV)
  • ضریب نخستین قطب
  • مکانیزم عملکرد
  • سکسیونر
  • پارامترهای الکتریکی
  • زمان عبور جریان اتصال کوتاه
  • مکانیزم عملکرد

مجموعه: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *