آموزش ماشینهای الکتریکی ۱

آموزش ماشینهای الکتریکی 1

در این درس یعنی ماشینهای الکتریکی ۱، اصول عملکرد، ساختمان و نحوه تحلیل معادلات الکتریکی و مغناطیسی دو دسته از ماشینها یعنی ترانسفورماتورها و موتورهای DC مورد مطالعه و تدقیق قرار می‌گیرد. در هر بخش، به فراخور نیاز سعی شده از مثالهایی جهت روشن شدن مبحث استفاده گردد. ماشینهای الکتریکی ۱ مشتمل بر ۱۰ درس است که رئوس مطالب آن در ادامه آمده است.سرفصلها و مطالب مرتبط با دو دسته عمده ماشینهای AC یعنی ماشینهای سنکرون و ماشینهای آسنکرون (اندوکسیونی) در درس ماشینهای الکتریکی ۲ بیان خواهد شد.

آموزش ماشینهای الکتریکی 1

مهندسی برق گرایش قدرت بر مبنای طراحی و بهره‌گیری مناسب از ماشینهای الکتریکی بنا نهاده شده است. درک عملکرد ماشینهای الکتریکی و تحلیل آن نیازمند آشنایی کامل با مباحث الکترومغناطیس، مدارات الکتریکی و مباحث فیزیک نیوتن است. ماشینهای الکتریکی به دو دسته عمده ثابت و متحرک تقسیم‌بندی می‌گردند. مهمترین و پرکاربردترین ماشینهای ساخته شده در هر یک از این دو دسته عبارت از ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی می‌باشند. هر کدام از این ماشینها دارای انواع و تنوع ساخت مربوط به خود بوده که هریک در جای خود قابل مطالعه است.

در این درس یعنی ماشینهای الکتریکی ۱، اصول عملکرد، ساختمان و نحوه تحلیل معادلات الکتریکی و مغناطیسی دو دسته از ماشینها یعنی ترانسفورماتورها و موتورهای DC مورد مطالعه و تدقیق قرار می‌گیرد. در هر بخش، به فراخور نیاز سعی شده از مثالهایی جهت روشن شدن مبحث استفاده گردد. ماشینهای الکتریکی ۱ مشتمل بر ۱۰ درس است که رئوس مطالب آن در ادامه آمده است.سرفصلها و مطالب مرتبط با دو دسته عمده ماشینهای AC یعنی ماشینهای سنکرون و ماشینهای آسنکرون (اندوکسیونی) در درس ماشینهای الکتریکی ۲ بیان خواهد شد.

در ابتدای این درس، مفهوم مدار مغناطیسی شرح داده خواهد شد و نحوه ایجاد نیروی الکترومغناطیسی در ماشین بیان می‌گردد. سپس مفهوم مهم ترانسفورماتور ایده آل و ساز و کار عملکرد ترانسفورماتور که مهمترین تجهیز تبدیل سطح ولتاژ در سیستمهای قدرت می‌باشد شرح داده می‌شود. در این رابطه، مفاهیم مهمی همچون انواع تلفات در ترانسفورماتور، مدار معادل و دیاگرام فازوری ترانسفورماتور تشریح گردیده و نحوه محاسبه بازده ترانس ارائه می‌شود. همچنین نحوه تحلیل ترانسفورماتور سه فاز و ساختمان اتوترانسفوماتور بیان گردیده و مفهوم بازده انرژی در مورد ترانسفورماتور شرح داده می‌شود.

پس از تکمیل مباحث مربوط به ترانسفورماتور که یک تجهیز ایستا و ساکن است، مباحث حرکت دورانی و ساختار ماشینهای الکتریکی گردان شرح داده می‌شود. تعاریف انواع ماشینهای الکتریکی گردان بیان شده و در ادامه به مطالعه دقیق ساختار و عملکرد ماشینهای جریان مستقیم (DC) پرداخته می‌شود. در این رابطه، انواع موتورهای DC معرفی و تشریح شده و نحوه کنترل سرعت و راه اندازی در آنها شرح داده می‌شود.

 

آموزش ماشینهای الکتریکی ۱ — کلیک کنید

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مدار مغناطیسی و شار پیوندی
  • مفهوم مدار مغناطیسی و قانون مداری آمپر
  • اثر وجود فاصله هوایی در مدار مغناطیسی
  • روشهای حل مدار مغناطیسی
  • مفهوم شار پیوندی
  • اثرات عبور شار مغناطیسی متغیر با زمان از هسته مغناطیسی
  • تلفات پسماند
 • درس دوم: جریانهای گردابی و ترانسفورماتور
  • تفکیک تلفات فوکو و هیسترزیس
  • تحریک سینوسی
  • تشریح مفاهیم ترانسفورماتور و ترانسفورماتور ایده آل
  • نسبت تبدیل، توان ظاهری و توان لحظه ای
  • قضیه انتقال امپدانس
  • پلاریته و نحوه تعیین آن
  • نیروی محرکه القایی
 • درس سوم: مدار معادل کامل ترانسفورماتور، بازده و رگولاسیون ولتاژ
  • ترسیم مدار معادل کامل ترانسفورماتور
  • دیاگرام فازوری مدار معادل کامل ترانسفورماتور
  • ساده کردن مدار معادل ترانسفورماتور
  • مقادیر نامی در ترانسفورماتور
  • تعیین مقادیر عناصر مدار معادل ترانسفورماتور
  • آزمون اتصال کوتاه و بی باری
  • بازده ترانسفورماتور
  • رگولاسیون (تنظیم) ولتاژ در ترانسفورماتور
 • درس چهارم: سیستم پریونیت، اتو ترانسفرماتور و ترانسفورماتور سه فاز
  • تشریح سیستم پریونیت (یکایی)
  • موازی بستن ترانسفورماتورهای تکفاز
  • اتوترانسفورماتور و نحوه تبدیل ترانسفورماتور به اتوترانسفورماتور
  • ترانسفورماتورهای سه فاز
  • اتصال V-v
  • ترانسفورماتور سه فاز یکپارچه
 • درس پنجم: بازده انرژی و اصل بقای انرژی
  • تشریح بازده انرژی (بازده شبانه روزی) در ترانسفورماتور
  • ترانسفورماتورهای چندسیم پیچه
  • تشریح اصل بقای انرژی و انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی
  • شبه انرژی
  • انرژی مکانیکی در مدارهای قابل اشباع
 • درس ششم: حرکت دورانی
  • روابط و معادلات
  • سیستمهای مغناطیسی چند تحریک
  • روتور استوانه ای
  • شروط ایجاد گشتاور
 • درس هفتم: تبدیل الکترومغناطیسی و ساختار ماشینهای الکتریکی گردان
  • پدیده های تبدیل الکترومغناطیسی
  • ساختار ماشینهای الکتریکی
  • تعریف ماشین سنکرون
  • تعریف ماشین القایی (آسنکرون)
  • تعریف ماشین DC
  • روند شکل گیری و تکامل ماشین DC
  • تشریح انواع سیم بندی موجی و حلقوی
 • درس هشتم: ولتاژ آرمیچر و انواع ماشینهای DC از نظر تحریک
  • خصوصیات سیم بندی موجی و حلقوی
  • ولتاژ آرمیچر
  • گشتاور الکترومغناطیسی
  • دسته بندی ماشینهای DC از نظر تحریک
  • عکس العمل آرمیچر
  • مولد تحریک مستقل
 • درس نهم: مولدهای تحریک خودی و دیاگرام پخش توان
  • مدار معادل و روابط مولد تحریک خودی شنت
  • مشخصه خروجی مولد شنت
  • مولد کمپوند اضافی و نقصانی
  • مولدهای سری
  • بازده و دیاگرام پخش توان در مولدهای DC
  • عملکرد موتورهای جریان مستقیم
 • درس دهم: کنترل سرعت و راه اندازی در موتورهای DC
  • کنترل سرعت بوسیله تنظیم ولتاژ آرمیچر در تحریک ثابت
  • کنترل سرعت بوسیله تغییر تحریک
  • کنترل سرعت بوسیله افزودن مقاومت در مسیر آرمچر
  • سیستمهای امروزی کنترل سرعت موتور DC
  • راه انداری موتورهای DC
  • راه انداز چند پله
  • موتور سری
  • موتور کمپوند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *