آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

درس برنامه ریزی و کنترل پروژه از مهمترین دروس رشته مهندسی صنایع است که یکی از زمینه های کاری فارغ التحصیلان رشته مهندسی صنایع را به خود اختصاص داده است. به گونه ای که هر ساله تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته به عنوان کارشناس و یا مهندس پروژه در دفاتر مدیریت و کنترل پروژه صنایع گوناگون مشغول به کار می شوند. از طرف دیگر طی چند سال اخیر با اضافه شدن سرفصل های درس برنامه ریزی و کنترل پروژه به سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد، اهمیت این درس جذاب و کاربردی نزد دانشجویان، اساتید و شاغلان رشته مهندسی صنایع دو چندان شده است. درس برنامه ریزی و کنترل پروژه تنها محدود به رشته مهندسی صنایع نمی باشد و به خاطر نقشی که در پیشبرد صنایع گوناگون ایفا می نماید امروزه علاوه بر دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت، به دانشجویان رشته های مهندسی فن آوری اطلاعات و مهندسی عمران نیز آموزش داده می شود.

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه

درس برنامه ریزی و کنترل پروژه از مهمترین دروس رشته مهندسی صنایع است که یکی از زمینه های کاری فارغ التحصیلان رشته مهندسی صنایع را به خود اختصاص داده است. به گونه ای که هر ساله تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته به عنوان کارشناس و یا مهندس پروژه در دفاتر مدیریت و کنترل پروژه صنایع گوناگون مشغول به کار می شوند. از طرف دیگر طی چند سال اخیر با اضافه شدن سرفصل های درس برنامه ریزی و کنترل پروژه به سرفصل های آزمون کارشناسی ارشد، اهمیت این درس جذاب و کاربردی نزد دانشجویان، اساتید و شاغلان رشته مهندسی صنایع دو چندان شده است. درس برنامه ریزی و کنترل پروژه تنها محدود به رشته مهندسی صنایع نمی باشد و به خاطر نقشی که در پیشبرد صنایع گوناگون ایفا می نماید امروزه علاوه بر دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت، به دانشجویان رشته های مهندسی فن آوری اطلاعات و مهندسی عمران نیز آموزش داده می شود. با توجه به نیاز محافل آکادمیک و صنایع جهان امروزه برنامه ریزی و کنترل پروژه در قالب یک گرایش مستقل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی در دانشکده های مدیریت و مهندسی صنایع و عمران به علاقه مندان این رشته ارائه می شود و همچنین ژورنال های معتبر زیادی را می توان یافت که با محوریت موضوع برنامه ریزی و کنترل پروژه به انتشار مقالات علمی می پردازند که این امر خود حاکی از فضای رو به گسترش این دانش جذاب دارد. از جمله زمینه های پژوهشی پر طرفدار در این حیطه می توان به کاربرد مدل های ریاضی صفر و یک و عدد صحیح به منظور زمان بندی و تخصیص منابع در پروژه های پیچیده اشاره نمود. از دیگر زمینه های پژوهشی دیگر می توان به کاربرد شبیه سازی مونت کارلو به منظور ارزیابی ریسک پروژه ها در شبکه های PERT و GERT و همچنین زمان بندی انجام پروژه ها در شرایط عدم اطمینان اشاره نمود.

ازجمله معتبر ترین منابع دانشگاهی این درس کتاب های “مدیریت و کنترل پروژه” دکتر حاج شیر محمدی و کتاب “کنترل پروژه” دکتر سبزه پرور را می توان نام برد که در سال های اخیر بارها تجدید چاپ شده اند و جز منابع اصلی تدریس این درس در دانشگاه های کشور و طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد می باشند.

مباحث مطرح شده در این آموزش منطبق بر منابع ذکر شده است. همچنین به فراخور نیاز سعی شده است تا در کنار تدریس مطالب تئوری از نرم افزار MSP2013 جهت حفظ و تقویت جنبه های کاربردی آموزش استفاده شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، در پایان هر فصل به حل تست های مهم این درس که در سال های اخیر جز سوالات آزمون کارشناسی ارشد بوده اند می پردازیم تا نیاز داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع به آشنایی با نحوه ارزیابی این درس در آزمون کارشناسی ارشد برطرف شود.

 

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه — کلیک کنید

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • مفاهیم اولیه
  • تاریخچه مدیریت پروژه
  • تعریف و ویژگی های پروژه
  • چرخه عمر پروژه
  • نرم افزارهای متداول برنامه ریزی و مدیریت پروژه
  • انواع قراردادهای داخلی و بین المللی اجرای پروژه
 • محدوده و ساختار شکست کار(WBS)
  • تعریف محدوده پروژه
  • محدودیتهای سه گانه پروژه
  • فرآیندهای مدیریت محدوده
  • بررسی انواع ساختار شکست کار
 • توالی فعالیت ها و برآورد زمان
  • روابط وابستگی بین فعالیت های پروژه
  • برآورد زمان انجام فعالیت ها
  • آشنایی با نمودار گانت
  • تنظیمات نمودار گانت در نرم افزار MSP2013
  • شبکه های گره ای
  • شبکه های برداری
 • محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های برداری
  • محاسبات مسیر پیشرو
  • محاسبات مسیر پسرو
  • محاسبات انواع فرجه و زمان های شناوری
  • محاسبات زمانی به روش جدولی
  • محاسبات زمانی و به هنگام سازی پروژه در نرم افزار MSP2013
 • محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های گره ای
  • انواع روابط وابستگی در شبکه های گره ای
  • تبدیل روابط وابستگی
  • محاسبات زمانی در شبکه های گره ای
 • تخصیص منابع محدود
  • مفهوم منابع و انواع آن
  • گراف منابع
  • برنامه ریزی تخصیص منابع محدود
  • تخصیص منابع در نرم افزار MSP2013
 • برنامه ریزی تسطیح منابع
  • مفهوم برنامه ریزی تسطیح منابع
  • مدل ریاضی تسطیح منابع
  • الگوریتم برگس
  • انواع مسائل معروف برنامه ریزی منابع
  • تسطیح منابع در نرم افزار MSP2013
 • برآورد هزینه و تبادل هزینه و زمان
  • برآورد هزینه پروژه به روش تسطیح
  • برآورد هزینه پروژه به روش کل به جز
  • برآورد هزینه پروژه به روش هزینه بر مبنای فعالیت
  • دیاگرام جریان نقدی پروژه
  • مساله موازنه هزینه-زمان
  • انواع هزینه های پروژه و نحوه محاسبه آنها
  • نحوه مدل سازی مساله تبادل هزینه و زمان با استفاده از برنامه ریزی خطی
  • الگوریتم زیمنس
 • کنترل پروژه و انواع سیستمهای کنترلی
  • کنترل و بهنگام سازی فرآیندهای آغازین پروژه
  • کنترل فرآیند های اجرایی و بهنگام سازی برنامه پروژه
  • کنترل فرآیندهای پایانی پروژه
  • سیستم کنترلی پس از اتمام
  • سیستم کنترلی برو نرو
  • سیستم کنترلی دوره ای
  • سیستم کنترلی سایبرنتیک
 • معرفی استانداردهای مدیریت پروژه و آشنایی با PMBOK و Prince 2
  • معرفی استانداردهای مدیریت پروژه
  • آشنایی با استاندارد PMBOK
  • فرآیندهای پنج گانه PMBOK
  • دانش های ده گانه PMBOK
  • آشنایی با استاندارد Prince 2
  • اصول بنیادی Prince 2
  • زمینه های Prince 2
  • فرآیندهای Prince 2
 • درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش حاصله
  • روشهای سنتی درصد پیشرفت پروژه
  • مکانیزم تکنیک ارزش حاصله
  • کنترل پیشرفت برنامه و شاخص های ارزش حاصله
  • کنترل هزینه برنامه و شاخص های ارزش حاصله
 • مدیریت ریسک
  • مفاهیم مدیریت ریسک
  • برنامه ریزی مدیریت ریسک
  • شناسایی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کمی ریسک ها
  • برنامه واکنش به ریسک ها
  • پایش و کنترل ریسک ها
 • شبکه های احتمالی PERT
  • سیستم تخمین زمان در شبکه های PERT
  • شبکه های PERT و محاسبات زمانی آن
  • هزینه در شبکه های PERT
 • شبکه های احتمالی GERT
  • آشنایی با تئوری فلوگراف
  • محاسبات زمانی شبکه های GERT
  • الگوریتم دستیابی به تابع توزیع احتمال یک فعالیت در عمل

مجموعه: سته بندی مستقل برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *