آموزش کاربرد آنالیز تصویر در علوم زمین

آموزش کاربرد آنالیز تصویر در علوم زمین

حل مسائل زمین شناسی با استفاده از تصاویر، رویکرد نوین و پرکاربردی است که می تواند در مواقعی ک تصویر تنها منبع اطلاعاتی است، بسیار مفید واقع شود. از آنجا که پردازش و آنالیز هوشمند تصاویر منجر به استخراج سریع و دقیق اطلاعات از آن ها می شود، بنابراین می توانند در تحلیل و حل مسائل مورد استفاده قرار گیرند.

در این مجموعه آموزشی، مسائل مختلف زمین شناسی شامل شناسایی کانی با استفاده از اطلاعات بافتی تصاویر مقطع نازک، شناسایی شکستگی موجود در تصاویر مقطع نازک و استخراج اطلاعات موجود در تصویر سی تی اسکن پلاگ های سنگی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این مجموعه آموزشی برای اولین مرتبه در ایران تهیه و تدوین شده است.

آموزش کاربرد آنالیز تصویر در علوم زمین

تصویر یکی از داده های رقومی موجود در علوم زمین بوده که از جهات علمی و صنعتی بسیار حائز اهمیت است. این تصاویر می توانند در قالب مسائل مختلف در علوم زمین تهیه شوند، و بنابراین توسعۀ الگوریتم های متنوع به منظور استخراج اطلاعات مهندسی از آن ها ضروری می باشد. پردازش تصویر به معنای انجام عملیا هایی برروی تصویر بوده که باعث بهبود ظاهری و بصری تصویر می شود. به عبارت دیگر، ورودی الگوریتم های پردازش تصویر، یک تصویر بوده و خروجی آن نیز یک تصویر است که از جنبه های مختلف ظاهری و بصری برای چشم انسان قابل درک تر شده است. اما آنالیز تصویر، به معنای استخراج اطلاعات مهندسی از تصویر می باشد. به عبارت دیگر، ورودی الگوریتم های آنالیز تصویر، تصویر بوده اما خروجی آن اطلاعات رقومی برداری و اطلاعات مهندسی است. در الگوریتم های آنالیز تصویر، به منظور بهبود کیفیت اولیۀ تصویر، الگوریتم های پردازش تصویر نیز استفاده می شوند؛ اما، خروجی نهایی آن یک تصویر نبوده، بلکه اعداد رقومی و اطلاعات مهندسی است. آن چه در علوم زمین مطلوب است، آنالیز تصویر است که علاوه بر بهبود ویژگی های بصری تصویر، اطلاعات مورد نیاز را از تصویر استخراج نماید.

 

هدف

در این دورۀ آموزشی، ویژگی های تصاویر رقومی، تفاوت تصویر دیجیتال از دیدگاه انسان و رایانه ، کلاس های مختلف تصویر و تفاوت آن ها در بصری سازی تصویر، و مطالعه و بررسی چندین مسالۀ عملی حاصل از تجربیات مدرس و الگوریتم استخراج اطلاعات مهندسی از آن ها ارائه خواهد شد. هدف اصلی از این دورۀ آموزشی، انتقال درک صحیح از نحوۀ آنالیز تصاویر مربوط به علوم زمین است که در قالب توضیحات تکمیلی در مسائل عملی مورد نظر دنبال خواهد شد. همچنین، انتظار می رود محقق گرامی پس از این دورۀ آموزشی بتواند درک مناسب تری راجع به تحلیل تصاویری که در حیطۀ مطالعاتی خود با آن ها مواجه است، داشته باشد.

 

اهمیت هدف

امروزه آنالیز تصویر در علوم زمین، هم از جهت علمی و هم از جهت عملی، بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از مباحث مورد علاقۀ محققان در زمینه های زمین شناسی، مکانیک سنگ، مخاطرات زمین، دورسنجی و نقشه برداری می باشد. از بعد علمی، مجلات علمی مختلفی در این زمینه وجود دارند که از جمله مهمترین آن ها می توان به مجلۀ IEEE Transaction on Geosciences and Remote Sensing انتشارات IEEE و مجلۀ Computers and Geosciences انتشارات Elsevier اشاره کرد. از بعد عملی نیز آزمایشگاه های بسیاری در دنیا در حال انجام پروژه های صنعتی در قالب آنالیز تصاویر علوم زمین می باشند که از مهمترین آن ها می توان به پروژه های NASA در اکتشافات سطحی سیاره مریخ اشاره کرد.

 

ضرورت رسیدن به این هدف

ضرورت اصلی رسیدن به این هدف، در مرحلۀ اول، ارتقای سطح علمی محققین و به روز شدن آن ها در رابطه با مطالعات روز دنیا می باشد. در مرحلۀ دوم، تربیت محققین متخصص در به کارگیری رایانه به صورت هدفمند، منجر به تربیت مطلوب تر دانشجویان خواهد شد.این امر باعث تولید ثروت و کارآفرینی می شود که در نهایت با تولید یک نرم افزار، می تواند درآمد ارزی برای کشور عزیزمان نیز داشته باشد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش کاربرد آنالیز تصویر در علوم زمین به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: تعریف تصویر
  • تعریف پردازش تصویر و تحلیل تصویر
  • کلاس های مختلف تصویر
  • ضرورت مبحث پردازش و آنالیز تصویر در علوم زمین
 • درس دوم: تصاویر موجود در علوم زمان
  • بررسی تصاویر بر مبنای سیگنال های بدون نویز زیاد
  • تصاویر موجود در علوم زمین و محدودیت ها
 • درس سوم: استفاده از اطلاعات بافت تصویر در مقطع نازک
  • تصاویر مقطع نازک معمولی
  • تصاویر مقطع نازک هوازده
  • کاربرد بافت تصویر در ایجاد تمایز بین اجزای تصویر
 • درس چهارم: استفاده از هیستوگرام تصاویر
  • تعریف هستوگرام 
  • کاربرد هیستوگرام در جداسازی بخشی از تصاویر سی تی اسکن تهیه شده از پلاگ یکی از مخازن هیدروکربوری جنوبی ایران
 • درس پنجم: تشخیص شکستگی در سنگ با استفاده از پردازش تصویر
  • تصویر حاصل از فرآیند شکست سنگ
  • طراحی الگوریتمی به منظور شناسای شکستگی و کمی سازی آن
 • درس ششم: استفاده از شکل شناسی در تعیین نوع برخی کانی ها در مقطع نازک
  • شکل برخی کانی ها در تعیین نوع آن ها
  • طراحی و الگوریتم به منظور تعیین شکل کانی ها و قضاوت هوشمند در تشخیص آن ها
 • درس هفتم: جمع بندی

 

مفید برای رشته های 

 • مهندسی نفت
 • زمین سناسی نفت
 • مهندسی معدن
 • زمین شناسی
 • مکانیک سنگ

 

پیش نیازهای علمی:

 • آشنایی اولیه با جعبه ابزار پردازش تصویر MATLAB

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش کاربرد آنالیز تصویر در علوم زمین به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *