آموزش فیزیولوژی بدن

آموزش فیزیولوژی بدن

فیزیولوژی دانش عملکرد سامانه‌های زنده است و یکی از مهمترین شاخه‌های زیست‌شناسی است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و عناصر سلول می‌پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می‌گردد که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتشان در محیط‌های مختلف و یا در شرایط گوناگون موجود زنده و با استفاده از روابط علم فیزیک و ریاضی، مورد بررسی قرار گیرد. فیزیولوژی، تکامل و توسعه این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آنها با شرایط محیطی متغیر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

آموزش فیزیولوژی بدن

 

فیزیولوژی دانش عملکرد سامانه‌های زنده است و یکی از مهمترین شاخه‌های زیست‌شناسی است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و عناصر سلول می‌پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می‌گردد که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتشان در محیط‌های مختلف و یا در شرایط گوناگون موجود زنده و با استفاده از روابط علم فیزیک و ریاضی، مورد بررسی قرار گیرد. فیزیولوژی، تکامل و توسعه این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آنها با شرایط محیطی متغیر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

در فیزیولوژی به بررسی کارکرد اندام‌های (ارگان) مختلف بدن مثلاً وظیفه قلب در بدن، وظیفه مخچه در بدن، وظیفه کلیه در بدن، اعمال شش ها در بدن و غیره و درک دقیق عملکرد این ارگانها و سیستم ها با کمک روابط و اصول فیزیک و ریاضی، پرداخته می‌شود.

بعنوان مثال در فیزیولوژی سیستم تنفسی، توسط قوانین فیزیکی مربوط به موج، شاره، فشار و غیره به محاسبه حجم هوای مورد نیاز هرکدام از شش‌ها و مشکلات و بیماری های مربوط به آن و تغییر در محاسبات، در صورت تغییر در محیط بعلت یک بیماری، پرداخته می‌شود.

هدف فیزیولوژی عبارت است از تشریح عوامل فیزیکی و شیمیایی که مسئول خاستگاه، رشد و ادامه حیات هستند این دانش، از جمله علومی است که فراگیری آن برای کلیه رشته های علوم پزشکی از ضروریات می باشد.

 

آموزش فیزیولوژی — کلیک کنید

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • سلول و عملکرد آن
  • سازمان شیمیایی سلول
  • ساختار فیزیکی سلول
  • سد های لیپیدی و پروتئین های انتقالی غشای سلول
  • پدیده های الکتریکی غشاء
 • قلب
  • پتانسیل عمل در عضله قلبی
  • سیستم تحریکی – هدایتی قلب
  • سیستول و دیاستول
  • کار برون ده قلب
  • تنظیم عمل پمپی قلب
  • الکتروکاردیوگرام
 • گردش خون
  • تئوری پایه عملکرد گردش خون
  • مدار گردش خون
  • توزیع خون در قسمت های مختلف گردش
  • مبانی فیزیکی جریان خون
  • سیستم لنفاوی
  • کنترل جریان خون
  • فشار خون
  • فشار خون وریدی
  • گردش خون قلب و مغز
 • خون
  • گلبول های قرمز
  • گلبول های سفید خون
  • ایمنی
  • پلاکت ها
 • تنفس
  • بخش های مختلف دستگاه تنفسی
  • اعمال مکانیکی تنفس
  • تهویه
  • انتقال گاز ها
  • حجم ها و ظرفیت های ریوی
  • کنترل تنفس
  • نسبت تهویه به جریان خون
 • کلیه
  • اعمال متعدد کلیه ها در برقراری هومئوستاز
  • نفرون
  • فرایند های کلیوی
  • انتقال توبولی
  • کنترل ادرار و مایعات بدن
 • گوارش
  • خصوصیات دستگاه گوارش
  • غدد وابسته به دستگاه گوارش
  • هضم و جذب
 • غدد درون ریز
  • اصول کلی غدد درون ریز
  • غدد هیپوفیز
  • غده تیروئید
  • غده فوق کلیه
  • غده پانکراس
  • غده پاراتیروئید و متابولیسم کلسیم و فسفر
  • غدد جنسی
 • اعصاب
  • فیزیولوژی سیستم عصبی
  • سیستم حسی
  • سیستم حرکتی
  • سیستم عصبی اتونوم
  • اعمال متعالی مغز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *