آموزش زبان مدل سازی یکنواخت (UML)

آموزش زبان مدلسازی یکنواخت یا UML

مهندسی نرم افزار یا Software Engineering به معنای استفاده از اصول درست و بجای مهندسی جهت تولید نرم افزار می باشد. در کل مهندسی نرم‌افزار شامل فرایند خطی تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. در مرحله فرد می بایست به تحلیل درست و صحیح سیستم پرداخته و نتیجه تحلیل را در فرایند تولید نرم افزار مورد استفاده قرار دهد که نتیجه تحلیل در قالب نمودار هایی با قالب بندی UML می باشد.

آموزش زبان مدلسازی یکنواخت یا UML

مهندسی نرم افزار، فرآیند طراحی نرم افزار

مهندسی نرم افزار یا Software Engineering به معنای استفاده از اصول درست و بجای مهندسی جهت تولید نرم افزار می باشد. در کل مهندسی نرم‌افزار شامل فرایند خطی تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. در مرحله فرد می بایست به تحلیل درست و صحیح سیستم پرداخته و نتیجه تحلیل را در فرایند تولید نرم افزار مورد استفاده قرار دهد که نتیجه تحلیل در قالب نمودار هایی با قالب بندی UML می باشد.

 

UML، زبان مصور مهندسین نرم افزار

UML شامل مجموعه از اشکال و عناصر گرافیکی است که در کنار یکدیگر قرار گرفته و دیدگاه های گوناگونی از سیستم را تشکیل می دهد. به طور مثال می توانیم بگوییم همان طور که یک مهندس عمران جهت ساخت یک ساختمان به پلان ها و نقشه هایی احتیاج دارد، مهندسین نرم افزار نیز جهت تولید نرم افزار به نمودار UML احتیاج دارند که نما های مختلفی از نرم افزار را شامل می شود.

UML را می توان زبانی مصور دانست که امکان مشخص کردن (Specify) ، مصورسازی (Visualize) ، ساخت (Construction) و مستندسازی (Documenting) سیستمهای نرم افزاری و غیر نرم افزاری را در اختیار افراد قرار می دهد. اما شاید برای شما این سوال مطرح شود که چرا برای ایجاد نرم افزار، احتیاج به رسم نمودار UML می باشد؟

در پاسخ می توان گفت که به منظور ایجاد هرچه بهتر یک نرم افزار، احتیاج به ایجاد یک طرح از پیش طراحی شده می باشد که حاصل آنالیز و بررسی دقیق سیستم می باشد. این طرح از جنبه های مختلف سیستم را بررسی کرده و نمایش می دهد.

 

UML شامل نمودار های زیر می باشد:

 • نمودار Use Case
 • نمودار کلاس
 • نمودار قطعات
 • نمودار های توالی
 • نمودار های تعاملی
 • نمودار فعالیت
 • نمودار استقرار

 

به منظور پیاده سازی و طراحی نمودار های UML هم می توان از نرم افزار های زیر استفاده نمود:

 • Microsoft Visio
 • Rational Rose
 • Enterprise Architecture

 

آموزش زبان مدل سازی یکنواخت (UML) – کلیک کنید

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • آشنایی با UML
  • مبدا UML
  • UML چیست؟
  • اسامی عناصر UML
  • چرا از UML استفاده می شود؟
  • فرآیند توسعه نرم افزار یکنواخت
  • مدیریت مدل در UML
 • نمودار Use Case
  • اهداف و تکنیک های Use Case
  • نحوه نمادگذاری
  • چگونگی تولید Use Case
  • مدل سازی شرکت با Use Case
  • ارتباط با سایر نمودار ها
  • Use Case فرآیند یکنواخت
 • نمودار کلاس و کلاس ها و رابطه ها
  • نمودار کلاس و فرآیند توسعه
  • اهداف و تکنیک نمودار کلاس
  • نحوه نمادگذاری نمودار کلاس
  • چگونگی مدل سازی
  • ارتباط با نمودار های دیگر
  • نمودار کلاس در فرآیند یکنواخت
  • اهداف و تکنیک ها
  • نحوه نمادگذاری تجمع و ترکیب
  • نحوه نمادگذاری تعمیم
  • راهنما و چگونگی مدل سازی
  • نمادگذاری پیشرفته تعمیم
  • نمادگذاری های انتهای رابطه
  • توصیف کننده ها
  • کلاس های رابطه
  • رابطه های مشتق
  • رابطه های N تایی
  • تعیین دو انتهای رابطه
  • تغییر پذیری و تعیین ترتیب
  • عناصر مشتق
  • تعیین جهت رابطه
  • نمادگذاری های مربوط به شیء
  • وابستگی
  • ویژگی های حوزه کلاس
  • کلیشه ها و قالب ها
  • پورت ها
  • کلاس های قالب و مقید
 • نمودار قطعات یا اجزا
  • اهداف و تکنیک ها
  • نحوه نمادگذاری
  • نحوه مدل سازی
  • ارتباط با سایر نمودار ها
  • نمودار های قطعه در فرآیند یکنواخت
 • نمودار های تعاملی توالی
  • آشنایی با نمودار توالی
  • اهداف و تکنیک ها
  • نمادگذاری نمودار های توالی
  • نحوه ایجاد نمودار توالی
  • ارتباط نمودار توالی با سایر نمودار ها
  • نمودار توالی در فرآیند یکنواخت
 • نمودار های تعاملی
  • نمودار های ارتباطی
  • اهداف و تکنیک ها
  • نحوه نمادگذاری نمودار های تعاملی
  • چگونگی رسم نمودار های تعاملی
  • مدل سازی با استفاده از نمودار تعاملی
  • نحوه ارتباط نمودار با نمودار های دیگر
  • نمودار های تعاملی در فرآیند یکنواخت
  • نمودار های زمان بندی
  • نمودار های مرور تعامل
 • نمودار فعالیت
  • منظور از فعالیت چیست؟
  • اهداف و تکنیک های نمودار فعالیت
  • نحوه نمادگذاری نمودار فعالیت
  • نحوه رسم نمودار فعالیت
  • ارتباط نمودار فعالیت با سایر نمودار ها
  • نمودار فعالیت در فرآیند یکنواخت
 • ماشین های حالت
  • اهداف و تکنیک های ماشین های حالت
  • نحوه نمادگذاری نمودار ماشین های حالت
  • چگونه می توان نمودار ماشین های حالت را رسم کرد؟
  • نحوه ارتباط نمودار ماشین های حالت با نمودار های دیگر
  • نمودار ماشین های حالت در فرآیند یکنواخت
 • زبان انقیاد اشیاء یا OCL
  • اهداف و تکنیک های زبان انقیاد اشیاء
  • نحوه نمادگذاری زبان انقیاد اشیاء
  • چگونه میتوان یک قید تولید کرد؟
  • نحوه ارتباط با سایر نمودار ها
 • نمودار استقرار
  • اهداف و تکنیک ها
  • نحوه نمادگذاری نمودار استقرار
  • راهنمای مدل سازی
  • نحوه ارتباط با نمودار های دیگر
  • نمودار های استقرار در فرآیند یکنواخت
 • بسط UML و راهکار ها
  • پروفایل ها
  • کلیشه ها
  • مقادیر برچسب دار
  • قید ها
 • ابزار های نرم افزاری UML
  • UML و ابزار های مدل سازی
  • ویژگی های ابزار های مدل سازی UML
   • پشتیبانی از نمودار های UML
   • پیروی از استاندارد ها
   • مخزن
   • دستیابی مشارکتی
   • جامعیت مخزن
   • کنترل نسخه ها
   • قابلیت ردیابی و مدیریت تغییر
   • مقادیر برچسب دار
   • آیکن ها
   • تولید کد
   • مبادله مدل بین ابزار های CASE و ابزار های دیگر
   • رابطه بین ابزار های مدل سازی و سایر ابزار ها
   • پشتیبانی از متد و اجرا
   • محیط های کاری و الگوریتم ها
   • OCL
   • پروفایل ها
   • تولید سند

مجموعه: سته بندی مستقل, مهندسی کامپیوتر, مهندسی نرم افزار برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *