آموزش اندازه گیری و تحلیل بهره وری در واحدهای صنعتی

آموزش اندازه گیری و تحلیل بهره وری در واحدهای صنعتی

بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظامها و تعیین میزان موفقیت یا نا کامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه به مصرف منابع است. اندازه گیری و تحلیل بهره وری برای سازمانها امری حیاتی است. در این آموزش هدف یادگیری مفاهیم بهره وری و نحوه ی اندازه گیری آنها برای واحدهای صنعتی و سازمانها است.

آموزش اندازه گیری و تحلیل بهره وری در واحدهای صنعتی

بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظامها و تعیین میزان موفقیت یا نا کامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه به مصرف منابع است. اندازه گیری و تحلیل بهره وری برای سازمانها امری حیاتی است. در این آموزش هدف یادگیری مفاهیم بهره وری و نحوه ی اندازه گیری آنها برای واحدهای صنعتی و سازمانها است.

 

آموزش اندازه گیری و تحلیل بهره وری در واحدهای صنعتی — کلیک کنید

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • فصل ۱: مفهوم بهره وری و شاخص های بهر ه وری
  • مفهوم بهره وری
  • شاخص های بهره وری
  • بهره وری کار
  • بهره وری سرمایه
  • بهره وری مواد اولیه
  • بهره وری انرژی
  • چگونگی محاسبه شاخص بهره وری کل
  • مفاهیم مورد استفاده در محاسبه شاخص های بهره وری
  • ارزش افزوده
  • ارزش تولید
  • ارزش ستانده
  • مصارف واسطه
  • هزینه نیروی کار
  • تعداد کارکنان شاغل
  • هزینه نیروی کار
  • ارزش کل داده ها
  • سود عملیاتی
  • هزینه انرژی
  • داراییهای ثابت
  • سرمایه عملیاتی
  • استهلاک
 • فصل ۲: طبقه بندی شاخص های بهره وری
  • شاخصهای رقابت پذیری هزینه نیروی کار
  • شاخصهای بهره وری نیروی کار 
  • شاخصهای بهره وری سرمایه
  • شاخص کارائی فرآیند
  • شاخص بهره وری مواد اولیه
  • شاخصهای سودآوری و نرخ برگشت سرمایه
  • شاخصهای مالی
  • اجزاء ورودی کل
  • اجزاء ارزش افزوده
  • اجزاء هزینه کل تولید
  • شاخص ارزش افزوده به ارزش کل داده ها
 • فصل ۳: مثالهایی برای علل احتمالی نا مناسب بودن سطح شاخص ها و پیشنهاد برای تحلیل و بررسی بیشتر در هر زمینه
 • فصل ۴: مثال محاسبه شاخصهای بهره وری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *