آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

تشریح فرایند برنامه ریزی با استفاده از مدلهای ریاضی صورت می گیرد و این امر با تشریح منابع و فعالیت ها و تبدیل اهداف مورد نظر به تابع هدف انجام می شود. بنابراین در یک مدل برنامه ریزی خطی سه عنصر منابع، فعالیت ها و توابع هدف نقش کلیدی دارند. منابع بر حسب قابلیتهای کمی و کیفی خود مشخص می شوند و هر مدل نشان دهنده ی نوع و میزان منابع بکار رفته در آن می باشد. فعالیتها نیز بر حسب اطلاعاتی مانند منابع مورد نیاز، مدت زمان انجام، زمان آغاز و زمان پایان آنها توصیف می شوند. توابع هدف نیز شامل هزینه های سیستم برای اجرای تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به فعالیت ها می باشد.

آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

بروز انقلاب صنعتی موجب رشد و تعالی حیرت‌انگیز سازمان‌ها گردید.با افزایش تخصص و گسترش پیچیدگی سازمان‌ها و شرکت‌ها امر تصمیم‌گیری و همچنین تخصیص منابع موجود بین فعالیت‌های بخش های مختلف آن به‌منظور دستیابی به حداکثر کارآیی،مشکل شده و نیاز به سیستماتیک نمودن تصمیمات داشت. فرایند تصمیم گیری دارای نقشی اساسی در ارتقای بهره وری در صنایع تولیدی و خدماتی می باشد. در دنیای رقابتی کنونی، برای موسسه ها، داشتن بهترین توالی انجام عملیات و زمان بندی مناسب فعالیتها یک نیاز اساسی به منظور بقا می باشد.

تشریح فرایند برنامه ریزی با استفاده از مدلهای ریاضی صورت می گیرد و این امر با تشریح منابع و فعالیت ها و تبدیل اهداف مورد نظر به تابع هدف انجام می شود. بنابراین در یک مدل برنامه ریزی خطی سه عنصر منابع، فعالیت ها و توابع هدف نقش کلیدی دارند. منابع بر حسب قابلیتهای کمی و کیفی خود مشخص می شوند و هر مدل نشان دهنده ی نوع و میزان منابع بکار رفته در آن می باشد. فعالیتها نیز بر حسب اطلاعاتی مانند منابع مورد نیاز، مدت زمان انجام، زمان آغاز و زمان پایان آنها توصیف می شوند. توابع هدف نیز شامل هزینه های سیستم برای اجرای تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به فعالیت ها می باشد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش تحقیق در عملیات به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس اول: مفاهیم برنامه ریزی خطی و مدل سازی
  • مقدمه
  • مدلسازی مسائل
  • تعاریف
  • فرآیند تصمیم گیری و حل مسائل
  • بخش های اصلی مدل برنامه ریزی خطی
  • مدل کلی یک برنامه ریزی خطی
  • تعریف پارامترها و متغیرها
  • فرضیات برنامه ریزی خطی
  • تبدیلات مدل برنامه ریزی خطی
 • درس دوم: روش های حل مسائل برنامه ریزی خطی
  • روش ترسیمی
  • آنالیز روش ترسیمی
  • روش سیمپلکس
  • حالت های غیر استاندارد سیمپلکس
  • سیمپلکس دومرحله ای
  • روش Mبزرگ
  • بررسی حالات خاص روش سیمپلکس
 • درس سوم: جبر ماتریسی و سیمپلکس اصلاح شده
  • بردار و فضای برداری
  • استقلال بردارها
  • وابستگی بردارها
  • ماتریس ها
  • ماتریس های خاص
  • اعمال سطری و ستونی ماتریس
  • دترمینان
  • رتبه ی ماتریس
  • ماتریس وارون
  • سیمپلکس اصلاح شده
 • درس چهارم: دوگان مسائل برنامه ریزی خطی
  • روابط متقابل مسائل اولیه و ثانویه
  • قضایای مسئله ی دوگان
  • روابط متقابل جوابهای مساله ی اولیه و ثانویه
  • روابط متقابل جداول مساله ی اولیه و ثانویه
  • روابط متقابل ماتریس مساله ی اولیه و ثانویه
  • تفسیر اقتصادی جداول سیمپلکس
  • روش حل سیمپلکس ثانویه
  • مقایسه روش سیمپلکس معمولی و سیمپلکس ثانویه
  • نوع خاص سیمپلکس ثانویه
  • قضیه فارکاس
  • مسائل معادل در برنامه ریزی خطی
 • درس پنجم: تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتریک
  • تحلیل حساسیت
  • حالات مختلف آنالیز حساسیت
  • تاثیر تغییرات ضرایب در جواب بهینه
  • تعیین حدود ضرایب بگونه ای که جواب بهینه تغییر نکند
  • تاثیر تغییرات ساختاری مسائل برنامه ریزی بر جواب بهینه
  • قانون صد در صد
  • برنامه ریزی پارامتریک

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش تحقیق در عملیات به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *