آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم‌افزار DIgSILENT

آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم‌افزار DIgSILENT

نرم افزار DIgSILENT Power Factory یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیل شبکه می باشد که در هر سه حوزه تولید، انتقال و توزیع کاربرد دارد. قدرت و صحت نتایج حاصل از این نرم افزار تا اندازه ای است که در شرکت های برق منطقه ای و شرکت مادر تخصصی توانیر برای تحلیل شبکه سراسری ایران از این نرم افزار استفاده می شود.

آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم‌افزار DIgSILENT

نرم افزار DIgSILENT Power Factory یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیل شبکه می باشد که در هر سه حوزه تولید، انتقال و توزیع کاربرد دارد. قدرت و صحت نتایج حاصل از این نرم افزار تا اندازه ای است که در شرکت های برق منطقه ای و شرکت مادر تخصصی توانیر برای تحلیل شبکه سراسری ایران از این نرم افزار استفاده می شود.

هدف از این آموزش آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی برق با فرایند آنالیز سیستم های قدرت به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی، صنعتی و … می باشد. امید است که مخاطبین این آموزش بتوانند با استفاده از مطالب این آموزش تجربه ی مفیدی به منظور ورود به بازار کار رشته مهندسی قدرت را کسب نمایند.

با استفاده از این نرم افزار می توان تقریبا هر شبکه قدرتی را به صورت گرافیکی ترسیم نمود و محاسباتی همچون پخش بار، اتصال کوتاه، آنالیز گذرا، جایابی بهینه خازن، بهینه سازی سایز کابل و … را که در قالب توابع متنوع ارئه می گردد را انجام داد. علاوه بر این امکانات دیگری نظیر برنامه نویسی به زبان DPL و تعریف مدل های DSL این انعطاف پذیری را برای کاربر ایجاد می نماید که تحلیل های مورد نظر خود را به صورت دلخواه روی سیستم قدرت اجرا نموده و تجهیزاتی که در کتابخانه نرم افزار وجود ندارند را طراحی نماید.

این نرم افزار نه تنها ابزارهای متنوع و محیط کاربر پسندی را در اختیار کاربران قرار می دهد بلکه پیچیدگی های سایر نرم افزارهای آنالیز سیستم قدرت را نداشته و کاربر در استفاده از این نرم افزار امکانات فراوانی را در دست خواهد داشت.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم‌افزار DIgSILENT به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: معرفی نرم افزار
  • آشنایی با محیط نرم افزار
  • نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی با انواع کاربرها
  • نوار ابزار
  • نوار منو
  • پنجره های مختلف نرم افزار
  • استفاده از HELP نرم افزار
  • استفاده از خودآموزهای نرم افزار
  • مدیریت پروژه ها در نرم افزار
   • ایجاد پروژه جدید
   • فعال سازی و غیر فعال سازی پروژه ها
   • وارد کردن پروژه ها به نرم افزار و انتقال پروژه ها به خارج از محیط نرم افزار (Import & Export)
  • معرفی کتابخانه های عمومی (Global) نرم افزار
  • معرفی ساختار یک پروژه
 • درس دوم: ایجاد یک سیستم قدرت نمونه
  • ایجاد المان های سیستم قدرت
   • ایجاد گرافیک سیستم شامل باسبارها، ژنراتورها، شبکه بالادست، ترانسفورماتورها، بارها و خطوط انتقال
   • قراردادان Type تجهیزات سیستم قدرت
   • تنظیمات اطلاعات تجهیزات
   • ویرایش ساختار سیستم قدرت
  • مطالعه پخش بار (Load Flow) در سیستم قدرت
  • مشاهده نتایج پخش بار در جعبه های نتایج (Result Boxes)
  • ویرایش جعبه های نتایج
  • مطالعه اتصال کوتاه در سیستم قدرت
  • تغییرات موردی در سیستم و مشاهده تغییرات در نتایج
  • تغییرات مشخصات پخش بار و بررسی تغییرات در نتایج
  • ایجاد یک زیر سیستم و اتصال آن به سیستم قدرت اولیه
 • درس سوم: مطالعات حالت گذرا
  • تعریف و ایجاد یک پدیده (Event) در سیستم قدرت
  • تنظیمات مرتبط به مطالعه حالت گذرا
  • تنظیمات شرایط اولیه در سیستم قدرت
  • تعریف متغیرهای خروجی شبیه سازی
  • ایجاد گراف هایی برای ترسیم خروجی های مطالعات حالت گذرا
  • کار کردن با Virtual Instrument Panel
  • اجرای شبیه سازی حالت گذرا
 • درس چهارم: مثال ها 
  • راه اندازی موتور آسنکرون
  • جایابی بهینه خازن ها
  • ایجاد Type های جدید و قرار دادن در کتابخانه محلی
   • تایپ باسبار جدید
   • تایپ خط انتقال جدید
   • تایپ دکل خط انتقال جدید
   • تایپ ترانسفورماتور جدید
  • پخش بار اقتصادی
  • بررسی پایداری سیستم قدرت نمونه
  • برنامه نویسی با استفاده از زبان برنامه نویسی DIgSILENT (DPL)
 • درس پنجم: کیفیت توان و هارمونیک ها 
  • مقدمه
  • پخش بار هارمونیکی
  • پاسخ فرکانسی
  • آنالیز فیلتر
  • مدل سازی منابع هارمونیکی
  • آنالیز فلیکر (مرجع: استاندارد IEC 61400 21)
   • بهره برداری پیوسته
   • بهره برداری در حالت کلید زنی
   • مثال: سهم منابع بادی در فلیکر
   • تعریف ضرایب فلیکر
   • تخصیص مقادیر به ضرایب فلیکر
   • متغیرهای نتایج فلیکر
  • سطح اتصال کوتاه
   • پخش بار هارمونیکی متعادل
   • پخش بار هارمونیکی نامتعادل
   • متغیرهای نتایج سطح اتصال کوتاه
   • سطح اتصال کوتاه یک شبکه بالادستی
  • امکان اتصال منابع هارمونیکی به شبکه
 • درس ششم: حفاظت سیستم قدرت
  • معرفی ساختار حفاظت سیستم قدرت در DIgSILENT
   • ساختار مدل حفاظت سیستم
   • مفهوم قاب رله (Relay Frame)
   • مفهوم نوع رله (Relay Type)
   • مفهوم المان رله (Relay Element) 
  • نحوه تعریف یک طرح حفاظتی در DIgSILENT 
   • مقدمه
   • اضافه کردن تجهیزات حفاظتی به شبکه قدرت
   • دیاگرام تک خطی سیستم حفاظت
   • تشخیص محل تجهیزات حفاظتی در سیستم قدرت
  • حفاظت جریان زیاد
   • ورود اطلاعات اولیه رله جریان زیاد
   • تعیین سطوح حداقل و حداکثر جریان اتصال کوتاه
   • قرار دادن و تنظیم ترانسفورماتور جریان (CT)
   • قرار دادن و تنظیم ترانسفورماتور ولتاژ (CT)
   • فیوز گذاری
   • بلوک های اصلی در رله های جریان زیاد
  • مشخصه زمان جریان برای حفاظت جریان زیاد
   • نحوه ایجاد یک مشخصه زمان جریان
   • مفهوم مشخصه زمان جریان برای یک رله جریان زیاد یا فیوز
   • نمایش نتایج روی مشخصه زمان جریان
   • مشاهده اختلاف زمان عملکرد رله ها (Grading Margin)
   • اضافه کردن یک خط جریان توسط کاربر
   • تنظیمات دیاگرام تک خطی سیستم حفاظت از روی مشخصه زمان جریان
   • گزینه های ابتدایی و پیشرفته دیاگرام جریان زیاد
   • تغییر مشخصه عملکردی زمان جریان رله
   • نحوه جداسازی بخش های مختلف مشخصه زمان جریان رله
    • منحنی آسیب تجهیزات
  • حفاظت دیستانس
   • ورود اطلاعات اولیه رله دیستانس
   • انتخاب امپدانس اولیه/ثانویه توسط رله دیستانس
   • بلوک های اصلی در رله های دیستانس
   • انواع مشخصه های امپدانسی رله دیستانس
  • نمودار امپدانسی (R X Plot)
   • نحوه ایجاد یک نمودار امپدانسی
   • ویژگی های نمودار امپدانسی
   • تنظیمات نمودار امپدانسی
   • تغییر تنظیمات رله دیستانس از روی نمودار امپدانسی
  • نمودار زمان فاصله
   • نحوه ایجاد نمودار زمان فاصله برای رله دیستانس
   • ویژگی های نمودار زمان فاصله
   • تغییر تنظیمات رله دیستانس از روی نمودار زمان فاصله
  • هماهنگی رله های دیستانس
   • اصول تکنیکی هماهنگی رله های دیستانس
   • مثال کاربردی از هماهنگی رله های دیستانس
   • پیش نیازهای استفاده از ابزار هماهنگی رله های دیستانس در DIgSILENT
   • نحوه اجرای محاسبات هماهنگی رله های دیستانس
   • تنظیمات و آپشن های هماهنگی رله های دیستانس
   • خروجی هماهنگی رله های دیستانس
  • دسترسی به نتایج مطالعات حفاظت سیستم
   • نتایج به صورت جدول
   • نتایج در دیاگرام تک خطی
  • آنالیز اتصال کوتاه به منظور صحت سنجی یک طرح حفاظتی (SHC Trace)
  • هماهنگی رله های جریان زیاد
   • هماهنگی در شبکه شعاعی
   • هماهنگی در شبکه به هم پیوسته
   • مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی DPL و استفاده از آن در حفاظت
   • استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در DIgSILENT
   • بهینه سازی یک تابع هدف ساده با استفاده از الگوریتم PSO
  • ساختن یک رله جریان زیاد ساده در محیط DSL
  • انواع دیگر رله های DIgSILENT
 • درس هفتم: قابلیت اطمینان سیستم قدرت
  • مقدمه ای بر ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه قدرت در DIgSILENT
  • ارزیابی احتمالاتی قابلیت اطمینان سیستم قدرت
   • روند ارزیابی قابلیت اطمینان 
   • مدل های تصادفی
   • نتایج محاسبه شده برای ارزیابی قابلیت اطمینان
  • تنظیمات یک سیستم قدرت برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم
   • نحوه تعریف خطاها و تعمیرات تصادفی برای تجهیزات شبکه
   • نحوه ایجاد فیدرها برای محاسبات قابلیت اطمینان
   • تنظیم کلیدهای شبکه برای ارزیابی قابلیت اطمینان
   • مدل سازی بارها برای ارزیابی قابلیت اطمینان
   • مدل سازی هزینه های قطعی بار
   • دیماند کل سیستم و شرایط بارهای سیستم
   • زمان از بین رفتن خطا بر حسب محل قرارگیری تجهیزات حفاظتی
   • نحوه در نظر گرفتن سرویس و نگهداری دوره ای تجهیزات در ارزیابی قابلیت اطمینان
   • مشخص کردن قیود حاکم بر تجهیزات شبکه
  • اجرای ارزیابی قابلیت اطمینان
   • نحوه اجرای ارزیابی قابلیت اطمینان
   • مشاهده شاخص های قابلیت اطمینان سمت بار
   • مشاهده شاخص های قابلیت اطمینان سمت شبکه
   • پرینت گزارشات قابلیت اطمینان
   • رنگ بندی شبکه با استفاده از نتایج آنالیز قابلیت اطمینان
  • آنالیز حوادث اتفاقی (Contingency Analysis) 
  • روش های آنالیز حوادث اتفاقی
  • آنالیز حوادث اتفاقی در یک دوره تناوب
  • آنالیز حوادث اتفاقی در چند دوره تناوب
  • ایجاد یک مطالعه موردی برای آنالیز حوادث اتفاقی با استفاده از خطاهای شبکه و گروه های تعریف شده 
  • ایجاد یک مطالعه موردی برای آنالیز حوادث اتفاقی با استفاده از فرمان تعریف حوادث اتفاقی
  • مقایسه نتایج مطالعات آنالیز حوادث اتفاقی
  • آنالیز نتایج به دست آمده از مطالعات آنالیز حوادث اتفاقی
 • درس هشتم: مطالعات شبه دینامیکی
  • مطالعات شبه دینامیکی چیست؟
  • نحوه اجرای یک مطالعه شبه دینامیکی در DIgSILENT
   • تعریف متغیرها برای مانیتورینگ در مطالعات شبه دینامیکی
   • اجرای یک مطالعه شبه دینامیکی
   • در نظر گرفتن خروج تجهیزات در اثر سرویس و نگهداری
  • آنالیز نتایج حاصل از مطالعات شبه دینامیکی
   • ترسیم شکل موج ها
   • گزارشات شبیه سازی شبه دینامیکی
   • خلاصه آماری از متغیرهای مانیتور شده در مطالعه شبه دینامیکی در یک سیستم قدرت
 • درس نهم: آنالیز پایداری و مطالعات حالت گذرای الکترومغناطیسی
  • مقدمه ای بر پایداری و حالت گذرای الکترومغناطیسی
  • روش های محاسباتی 
   • شبیه سازی RMS متعادل
   • شبیه سازی RMS سه فاز (نامتعادل)
   • شبیه سازی EMT (گذرای الکترومغناطیسی)
  • ایجاد یک شبیه سازی
   • گزینه های اولیه
   • گام شبیه سازی
   • تطبیق گام شبیه سازی
   • گزینه های پیشرفته
   • تولید نویز
   • گزینه های پیشرفته شبیه سازی پخش بار
  • نتایج به عنوان یک شیء
  • اسکن شبیه سازی
   • ماژول اسکن فرکانسی شبکه قدرت
   • ماژول اسکن خارج شدن از سنکرون
   • ماژول اسکن متغیرها
   • ماژول اسکن ولتاژ باسبارهای شبکه
   • مثال: اسکن شبیه سازی
  • رویدادها
  • اجرای یک شبیه سازی
  • مدل های مورد استفاده در آنالیز پایداری
  • مدل سازی سیستم
   • مدل کامپوزیت (Composite Model)
   • قاب کامپوزیت (Composite Frame)
   • مدل معمول (Common Model)
  • تعریف بلوک کامپوزیت (Composite Block)
  • مدل های DSL تعریف شده توسط کاربر
   • ابزارهای مدل سازی و شبیه سازی
   • پیاده سازی مدل DSL
   • تعریف مدل های DSL 
  • زبان شبیه سازی DIgSILENT (DSL)
   • اصطلاحات و کلمات مخفف
   • ترکیب کلی DSL
   • متغیرهای DSL
   • ساختار DSL
   • کدنویسی
   • شرایط اولیه
   • کد معادلات
   • ماکروهای DSL
   • رویدادها و پیام ها
   • مثال: یک مدل DSL کامل
  • واسط MATLAB
   • استفاده از یک کنترل کننده پیاده سازی شده در MATLAB در یک مدل DSL
   • مثال استفاده از یک رگولاتور ولتاژ در مدل DSL

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی برق- قدرت

 

پیش نیازهای علمی

 • بررسی سیستم های قدرت ۱ و ۲

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم‌افزار DIgSILENT به این لینک (+) مراجعه نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *