آموزش مدیریت مالی

FVFN94071

درس مدیریت مالی از دروس کاربردی در رشته مدیریت می باشد. مدیرت مالی که حدود چند سالی است که به صورت رشته در آمده است از اهمیت بالای این درس می باشد. هدف از ارائه این درس کمک به دوستانی که علاقه مند به کار مالی در شرکت ها و بازار سرمایه دارند است. اهمیت و ضرورت باعث کمک به کارایی و رونق بخشیدن به بازار سرمایه و بازار پول می باشد.

FVFN94071

درس مدیریت مالی از دروس کاربردی در رشته مدیریت می باشد. مدیرت مالی که حدود چند سالی است که به صورت رشته در آمده است از اهمیت بالای این درس می باشد. هدف از ارائه این درس کمک به دوستانی که علاقه مند به کار مالی در شرکت ها و بازار سرمایه دارند است. اهمیت و ضرورت باعث کمک به کارایی و رونق بخشیدن به بازار سرمایه و بازار پول می باشد.

 

مفید برای رشته های

 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت مالی
 • حسابداری

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مدیریت مدیریت مالی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم:
  • کلیات علم مدیریت مالی
   • تعریف مدیریت مالی
    • منابع سرمایه
    • مصارف سرمایه
   • وظایف مدیریت مالی
    • تعیین ترکیب دارایی ‏های شرکت
    • تعیین ترکیب منابع تأمین مالی شرکت
    • تعیین اندازه و نرخ رشد شرکت
    • مدیریت نقدینگی
   • هدف مدیریت مالی
    • هدف سود آوری
    • هدف افزایش ثروت سهامداران (ارزش شرکت)
   • معرفی محیط عملیاتی مدیریت مالی
    • نوع شرکت
    • محیط اقتصادی
    • بازارهای پولی و واسطه‏ای
     • کارکرد بازارهای مالی و واسطه ‏های مالی
   • بازار سرمایه‏ کامل
 • درس دوم:
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
   • صورت‏ های مالی
   • معرفی ترازنامه و اقلام آن
    • دارایی ها
    • بدهی ها
    • حقوق صاحبان سهام
   • صورت حساب سود و زیان
    • سود ناویژه
    • سود عملیاتی
    • سود ویژه (خالص)
   • صورت سود و زیان جامع
   • صورت جریان وجوه نقد
    • منابع وجوه نقد
    • مصارف وجوه نقد
    • تهیه صورت جریان وجوه نقد
    • تهیه جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‏های عملیاتی (در روش مستقیم)
    • تهیه جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‏های عملیاتی (در روش غیرمستقیم)
   • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
    • صورت های مالی استاندارد شده
    • تجزیه و تحلیل نسبت ‏های مالی
    • نسبت ‏های ارزش بازار
   • تغییرات در نسبت‏ های جاری، بدهی و سوداوری
    • عملیات در حوزه دارایی جاری و دارایی ثابت
    • عملیات در حوزه «دارایی جاری و بدهی جاری
    • عملیات در حوزه «حقوق صاحبان سهام» و «دارایی جاری»
    • عملیات در حوزه حقوق صاحبان سهام
    • عملیات در حوزه دارایی جاری
   • محدودیت ‏ها در تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • درس سوم:
  • برنامه ‏ریزی سود و تجزیه و تحلیل اهرم‏ ها و بودجه بندی مالی
   • معرفی برنامه‏ریزی سود و تجزیه و تحلیل اهرم‏ها
    • معرفی درآمدها
    • معرفی هزینه‏ ها
   • تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
    • نقطه سر به سر عملیاتی
    • نقطه سر به سر مالی
    • نقطه سر به سر مرکب
    • کاربردهای تجزیه و تحلیل نقطه‏ی سربه‏ سر – مزایا و معایب
   • تجزیه و تحلیل اهرم ها
    • اهرم عملیاتی
    • درجه اهرم مالی
    • درجه اهرم مرکب
    • کاربرد اهرم ‏ها – مزایا و معایب تجزیه و تحلیل اهرم ها
   • بودجه بندی مالی
    • تأمین مالی خارجی و رشد
    • نرخ رشد داخلی
    • نرخ رشد پایدار
    • رابطه بین رشد فروش و نیازهای مالی
 • درس چهارم:
  • سیاست سرمایه در گردش و اجاره
  • سیاست سرمایه در گردش
   • چرخش وجه نقد
   • عوامل موثر بر سرمایه در گردش
   • سیاست های سرمایه در گردش
    • استراتژی دارایی جاری
    • استراتژی بدهی جاری
    • سیاست مطلوب سرمایه در گردش
    • اصل انطباق در سیاست سرمایه در گردش
    • سیاست انطباق در تامین مالی
    • سیاست محافظه کارانه تامین مالی
    • سیاست متهورانه تامین مالی
   • محاسبه تغییرات سر مایه در گردش در طول یک دوره
    • استفاده از اقلام جاری
    • استفاده از اقلام غیر جاری
   • مدیریت بدهی های جاری
    • اعتباری تجاری
    • اوراق تجاری
    • وام ‏های بانکی
    • پیش‏دریافت
    • هزینه ‏های معوق
    • تهیه وجوه از طریق فروش حساب های دریافتنی
    • تأمین مالی با وثیقه قرار دادن موجودی کالا
   • مدیریت دارایی های جاری
    • مدیریت وجوه نقد
    • مدیریت اوراق بهادار قابل فروش
    • مدیریت حساب های دریافتنی
    • مدیریت موجودی کالا
   • تامین مالی از راه اجاره دارائی‏ها
    • ریسک منسوخ شدن دارایی
    • استراتژی های تامین مالی
    • تاثیر در ساختار مالی
   • تصمیم‏ گیری در مورد خرید یا اجاره
    • ارزیابی به وسیله مستاجر
    • ارزیابی بوسیله ی مؤجر
 • درس پنجم:
  • ارزش زمانی پول
   • معرفی ارزش زمانی پول
    • مفروضات ارزش زمانی پول
   • ارزش آتی یک ریال (ارزش مرکب یک ریال)
   • ارزش آتی اقساط مساوی
   • ارزش فعلی یک ریال
   • ارزش فعلی اقساط مساوی
    • ارزش فعلی اقساط مادام ‏العمر
    • ارزش فعلی اقساط مادام‏ العمر با نرخ رشد
   • معرفی برخی نکات در محاسبه ارزش زمانی پول
    • پرداخت بهره بیش از یکبار در سال
    • تعداد دفعات پرداخت بهره بی‏نهایت شود
    • محاسبه‏ نرخ مؤثر وام
    • محاسبه نرخ بهره واقعی در صورت وجود تورم
    • معرفی قاعده‏ ۷۲
 • درس ششم:
  • بودجه بندی سرمایه ای در شرایط اطمینان
   • معرفی بودجه بندی سرمایه ای
   • معرفی داده های لازم برای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
    • محاسبه مبلغ خالص سرمایه گذاری
    • محاسبه جریان نقدی
    • معرفی معیارهای بودجه بندی سرمایه ای
   • مقایسه طرح هایی با عمر مفید نامساوی
    • معادل عمر مفید
    • معادل اقساط
   • موارد استفاده از بودجه بندی سرمایه ای
 • درس هفتم:
  • بودجه بندی سرمایه ای در شرایط عدم اطمینان
   • بازده
    • نسبت بازده نقدی (سود) سهام
    • بازده قیمتی سهام (بازده بر روی سرمایه)
    • نسبت بازده کل
    • بازده نسبی
    • روش‏ های محاسبه‏ بازده
   • ریسک
    • معرفی ریسک
    • اندازه ‏گیری ریسک به وسیله‏ انحراف معیار
    • اندازه ‏گیری ریسک به وسیله ضریب تغییرات
    • تئوری مطلوبیت و ریسک‏ گریزی
    • انواع ریسک
   • پرتفوی
    • بازده پرتفوی
    • ریسک پرتفوی
    • بررسی رابطه ریسک و بازده
    • تعیین پرتفوی کارا و مرزکارایی
    • تعیین پرتفوی بهینه
 • درس هشتم:
  • روش ‏های تأمین مالی بلندمدت
   • اوراق قرضه
    • ویژگی ‏های اوراق قرضه
    • معرفی اوراق با نام و بی‏نام
    • انواع اوراق قرضه
    • شرایط قرارداد اوراق قرضه
    • مزایا و معایب اوراق قرضه برای شرکت
    • تبدیل اوراق قرضه به سهام عادی
   • سهام ممتاز
    • ویژگی ‏های سهام ممتاز
    • انواع سهام ممتاز
    • تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
    • مزایا و معایب استفاده از سهام ممتاز
    • برخی نکات در رابطه با سهام ممتاز
   • سهام عادی
    • ویژگی ‏های سهام عادی
    • مزایا و معایب انتشار سهام عادی
    • معرفی برخی نکات در رابطه با سهام عادی
    • مقایسه روش ‏های تأمین مالی از لحاظ ریسک و هزینه
   • اختیار معامله سهام عادی
    • اختیار فروش
    • اختیار خرید
 • درس نهم:
  • ارزش شرکت
   • ارزش و مفاهیم آن
    • ارزش دفتری
    • ارزش بازار
    • ارزش ذاتی
    • ارزش با فرض تداوم فعالیت
    • ارزش با فرض انحلال شرکت
   • کاربرد تعیین ارزش دارایی های مالی
   • نقش ریسک و بازده در تعیین ارزش دارایی‏ها
   • الگوی ارزش ذاتی
   • تعیین ارزش اوراق قرضه
    • محاسبه‏ ارزش ذاتی اوراق قرضه
    • محاسبه‏ نرخ بازده اوراق قرضه
    • ریسک نوسان نرخ بهره در اوراق قرضه
   • تعیین ارزش سهام ممتاز
    • محاسبه ارزش ذاتی سهام ممتاز
    • ریسک نوسان نرخ بهره در سهام ممتاز
   • تعیین ارزش سهام عادی
    • ارزش ذاتی سهام عادی
    • تعیین قیمت سهام عادی با استفاده از نسبت
    • تعیین قیمت سهام پس از افزایش سرمایه
 • درس دهم:
  • هزینه و ساختار سرمایه
  • هزینه های سرمایه
   • هزینه سرمایه بدهی ها (اوراق قرضه)
   • هزینه خاص سرمایه سهام ممتاز
   • هزینه خاص سرمایه سهام عادی
    • محاسبه به روش ارزش فعلی جریانات نقد آتی
    • محاسبه به روش مدل قیمت‏گذاری دارایی‏ های سرمایه‏ ای (CAPM)
    • نرخ هزینه سرمایه سهام عادی جدید الانتشار
   • هزینه خاص سرمایه سود انباشته
   • مقایسه‏ نرخ هزینه‏ های خاص سرمایه
   • محاسبه‏ هزینه‏ کل سرمایه (WACC)
    • هزینه‏ کل سرمایه مبتنی بر ارزش دفتری
    • هزینه‏ کل سرمایه مبتنی بر ارزش بازار
   • برنامه‏ ریزی ساختار سرمایه
   • بررسی رابطه متقابل بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش شرکت
   • هزینه نهایی سرمایه و محاسبه نقاط پرش هزینه‏ سرمایه
   • تجزیه و تحلیل نقطه بی تفاوتی تأمین مالی
    • بررسی روش ‏های تأمین مالی با توجه به ریسک و بازده
   • تئوری های ساختار سرمایه
 • درس یازدهم:
  • تقسیم سود
  • سیاست تقسیم و اندوخته کردن سود
  • هدف های سیاست تقسیم سود
   • عوامل مؤثر بر تقسیم سود
   • تئوری های تقسیم سود
    • تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی (تئوری M.M)
    • تئوری پرنده ای در دست
    • تئوری اولویت مالیاتی
    • مدل گوردون و والتر
   • شیوه های پرداخت سود سهام
    • پرداخت به صورت نقد
    • سهام جایزه (سود سهمی)
    • تجزیه سهام
    • تجزیه معکوس
   • تأثیر روش ‏های تقسیم سود بر اجزای حقوق صاحبان سهام

پیش نیاز  

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مدیریت مدیریت مالی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *