آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی

آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی

زبان ماشین به مجموعه دستورات سطح پایینی اطلاق می شود که به صورت مستقیم توسط پردازنده کامپیوتر قابل رمزگشایی و اجرا هست. این دستورات به صورت کدهای دودویی هست. زبان اسمبلی (Assembly language) استفاده از کلمات به جای کدهای زبان ماشین است.

آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی

زبان اسمبلی چیست؟

زبان ماشین به مجموعه دستورات سطح پایینی اطلاق می شود که به صورت مستقیم توسط پردازنده کامپیوتر قابل رمزگشایی و اجرا هست. این دستورات به صورت کدهای دودویی هست. زبان اسمبلی (Assembly language) استفاده از کلمات به جای کدهای زبان ماشین است.

 

هدف از زبان برنامه نویسی اسمبلی

هسته اصلی کامپیوتر، یک ریزپردازنده هست که برای انجام محاسبات و مدیریت تجهیزات کامپیوتر مورداستفاده قرار می گیرد.

هر خانواده از پردازشگر شامل مجموعه دستورات مخصوص به خود است که برای هدایت عملیاتی از قبیل پردازش ورودی از صفحه کلید، نمایش داده روی یک صفحه و انجام محاسبات، استفاده می شوند. این مجموعه دستورات به عنوان مجموعه دستورات زبان ماشین شناخته می شوند. زبان اسمبلی برای تبدیل دستورات متنوع به کدهای قابل فهم و سمبولیک مورداستفاده قرار می گیرد.

شما در این ویدئو آموزشی به صورت کامل و واضح با مفاهیم برنامه نویسی و زبان اسمبلی آشنا خواهید شد و تمامی دستورات را با جزئیات خواهید آموخت.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: اجرای دستورات کامپیوتر
  • استفاده از برنامه DEBUG
  • دیدن موقعیت های حافظه
  • یک مثال زبان اسمبلی
  • استفاده از دستور INT
  • ذخیره یک برنامه از داخل DEBUG
  • استفاده از عملگر اشاره گر
 • درس دوم: موارد ضروری برای کد نویسی در زبان اسمبلی
  • اسمبلر و کامپایلرها
  • توضیحات برنامه
  • کلمات رزرو شده
  • شناسه ها
  • دستورات
  • پیش پردازنده ها
  • دستوراتی برای مقداردهی یک برنامه
  • دستوراتی برای خاتمه دادن به اجرای برنامه
  • پیش پردازنده هایی برای تعریف داده
  • پیش پردازنده EQU
 • درس سوم: سیستم اعداد
  • مقادیر دودویی (Binary)
  • جمع و تفریق در سیستم دودویی
  • بایت (Byte)
  • مقادیر منفی
  • گروه بندی بیت ها
  • عملیات در سیستم شانزده تایی
  • عملیات در سیستم هشت تایی (Octal)
  • مقادیر اعشاری
 • درس چهارم: معماری ریزپردازنده ۸۰۲۸۶
  • ریزپردازنده ۸۰۲۸۶
   • ثبات فلگ (Flag register)
   • ثبات IP
   • صف دستورالعمل (Instruction Queue)
 • درس پنجم: برنامه نویسی
  • برنامه و دستورالعمل ها
  • قانون نام گذاری
  • متغیرها (Variables)
  • برچسب ها (Labels)
  • ثابت ها (Constants)
  • فیلد عملیات
  • فیلد عملوند
  • فیلد ملاحظات (Comment)
  • تکنیک های آدرس دهی
   • آدرس دهی بلا واسطه
   • آدرس دهی مستقیم
   • آدرس دهی رجیستر
   • آدرس دهی غیرمستقیم رجیستر
   • آدرس دهی مبنا
   • آدرس دهی اندیس مستقیم
   • آدرس دهی اندیس مبنا
 • درس ششم: دستورات سمبولیک و آدرس دهی
  • مجموعه دستورات سمبولیک
  • عملوندهای دستورات
  • دستورات MOV
  • دستورات انتقال و پر کردن
  • عملوندهای بلافصل
  • دستور XCHG
  • دستور LEA
  • دستورات INC و DEC
  • عملیات انتقال گسترش یافته
  • دستور INT
  • قرار دادن آدرس های داده
  • آدرس های نزدیک و دور
 • درس هفتم: موارد ضروری برنامه نویسی برای منطق و کنترل
  • آدرس های کوتاه، نزدیک و دور
  • برچسب های دستورات
  • دستور JMP
  • دستور LOOP
  • ثبات پرچم
  • دستور CMP
  • دستورات پرش شرطی
  • فراخوانی روال
  • تأثیر اجرای برنامه بر روی پشته
  • عملیات بولی
  • شیفت بیت ها
  • چرخش بیت ها
  • جداول پرش
  • سازمان یک برنامه
 • درس هشتم: عملیات بیتی
  • عملیات منطقی
   • دستورالعمل NOT
   • دستورالعمل AND
   • دستورالعمل OR
   • دستورالعمل XOR
   • دستورالعمل TEST
  • عملیات شیفت
   • دستورالعمل SHL
   • دستورالعمل SHR
   • دستورالعمل SAL
  • عملیات چرخش (Rotate)
   • دستورالعمل ROL
   • دستورالعمل ROR
   • دستورالعمل RCL
   • دستورالعمل RCR
  • عملیات فلگ ها
  • تبدیل حرف
 • درس نهم: مکروها و روال ها و وقفه ها
  • پشته (Stack)
   • دستورالعمل PUSH
   • دستورالعمل POP
   • دستورالعمل PUSHF
   • دستورالعمل POPF
  • روال (Procedures)
  • مکروها (Macros)
   • دیرکتیوها Macro directives
   • دستورالعمل EXITM
   • دستورالعمل IRP
   • دستورالعمل IRPC
   • دستورالعمل REPT
   • دیرکتیو LOCAL
   • عملگر مکرو
   • عملگر &
  • وقفه ها (Interrupts)
   • نحوه کار وقفه ها
   • منابع وقفه ها
   • وقفه های رزرو شده (Reserved Interrupts)
   • وقفه های سیستم
   • وقفه های DOS
   • دستورالعمل های وقفه
   • فراخوانی تابع وقفه نوع ۲۱
  • خواندن رشته ها
  • عملیات Date و Time
   • اندازه گیری زمان اجرای برنامه ها
   • ایجاد تاخیر (Generating Delays)
   • کدهای اسکی و دودویی
   • تبدیل رشته های ASCII به دودویی
 • درس دهم: عملیات پردازش رشته ها
  • رشته (String)
  • جزئیات عملیات رشته ای
   • دستورالعمل MOVS
   • دستورالعمل STOS
   • دستورالعمل LODS
   • دستورالعمل CMPS
   • دستورالعمل SCAS
   • دستورالعمل REP
   • دستورالعمل SIOS
 • درس یازدهم: برنامه های نمونه
  • اجزای یک برنامه
  • یک برنامه نمونه
  • نحوه اجرای برنامه
  • برنامه های اسمبلی نوشته شده
 • درس دوازدهم: اسمبلی ۸۰۳۸۶
  • ریزپردازنده ۸۰۳۸۶
  • انواع داده ها
  • محاسبه آدرس موثر (Effective Address)
  • معماری
  • دستورالعمل های ۸۰۳۸۶

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *