خروجی تابع eps، دقت نسبی اعداد دارای ممیز شناور در متلب است. در حالت پیش فرض، خروجی این تابع، فاصله عدد یک از کوچکترین عدد بزرگ تر از یک است که متلب متوجه تفاوت آن با یک می شود.

خروجی تابع eps، دقت نسبی اعداد دارای ممیز شناور در متلب است. در حالت پیش فرض، خروجی این تابع، فاصله عدد یک از کوچکترین عدد بزرگ تر از یک است که متلب متوجه تفاوت آن با یک می شود.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *