تابع isnan چک می کند که آیا عدد ورودی nan (نامعین) است یا نه؟ درصورتی که ورودی نامعین باشد، خروجی یک (درست) و در غیر این صورت، خروجی صفر (غلط) است. توجه کنید که مقادیر نامعین را نمی توان با مقایسه یافت.

تابع isnan چک می کند که آیا عدد ورودی nan (نامعین) است یا نه؟ درصورتی که ورودی نامعین باشد، خروجی یک (درست) و در غیر این صورت، خروجی صفر (غلط) است. توجه کنید که مقادیر نامعین را نمی توان با مقایسه یافت.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *