تابع more امکان صفحه بندی خروجی متنی نمایش داده شده در پنجره اصلی متلب را فراهم می کند. با فعال بودن صفحه بندی، در صورتی که خروجی بیش از اندازه مشخصی باشد، با تایید کاربر، ادامه متن نمایش داده می شود.

تابع more امکان صفحه بندی خروجی متنی نمایش داده شده در پنجره اصلی متلب را فراهم می کند. با فعال بودن صفحه بندی، در صورتی که خروجی بیش از اندازه مشخصی باشد، با تایید کاربر، ادامه متن نمایش داده می شود.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *