آموزش ترمودینامیک ۱

آموزش ترمودینامیک 1

ترمودینامیک علمی است که با کار و گرما و خواصی از ماده که با کار و گرما در ارتباط اند، سرو کار دارد که این پارامترها تحت قوانین صفرم، اول، دوم و سوم ترمودینامیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. از خواص مورد بررسی در ترمودینامیک می توان به دما، فشار، آنتالپی، آنتروپی، انرژی درونی و … اشاره نمود. قانون صفرم ترمودینامیک بیانگر تعادل گرمایی، قانون اول مربوط به مباحث آنتالپی و قانون دوم بیانگر تولید آنتروپی می باشد و قانون سوم این مطلب را بررسی می کند که در انرژی های پائین ( انرژی مرجع) از آنتروپی تولید شده در سیستم می توان صرف نظر نمود.

آموزش ترمودینامیک 1

ترمودینامیک علمی است که با کار و گرما و خواصی از ماده که با کار و گرما در ارتباط اند، سرو کار دارد که این پارامترها تحت قوانین صفرم، اول، دوم و سوم ترمودینامیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. از خواص مورد بررسی در ترمودینامیک می توان به دما، فشار، آنتالپی، آنتروپی، انرژی درونی و … اشاره نمود. قانون صفرم ترمودینامیک بیانگر تعادل گرمایی، قانون اول مربوط به مباحث آنتالپی و قانون دوم بیانگر تولید آنتروپی می باشد و قانون سوم این مطلب را بررسی می کند که در انرژی های پائین ( انرژی مرجع) از آنتروپی تولید شده در سیستم می توان صرف نظر نمود.

با فراگیری این قوانین و ارتباطشان با یکدیگر، می توان مطالب مورد نیاز جهت آگاهی کامل از خواص ماده برای مطالعه وسایل و سیستم های ترمودینامیکی از قبیل نیروگاه های تولید انرژی، یخچال ها، موتور جت، پیل سوختی، جداساز هوا و … را بررسی و حاصل نمود زیرا هم راه اندازی و استفاده از این سیستم ها برای تولید مایحتاج بشر، نیازمند طراحی و محاسبه دقیق مقادیر کار و گرمای تولید شده و مصرف شده می باشد و هم برای بهینه سازی این سیستم ها نیاز به افزایش بازده جهت کاهش انرژی مصرفی و افزایش انرژی خروجی داریم.

فراگیری این علم می تواند باعث افزایش توانایی متخصصین و دانش آموختگان رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی پرتو پزشکی و … در طراحی و بهینه سازی پایلوت های صنعتی شود. لازم به ذکر است که در مبحث ترمودینامیک ۱ قوانین صفرم، اول و دوم ترمودینامیک مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پس از شناخت کامل از این قوانین، می توان قانون سوم و کاربرد های عملی ترمودینامیک در صنعت را به صورت کامل شرح داد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش ترمودینامیک ۱ به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: توضیحات مقدماتی
  • نیروگاه ساده بخاری
  • پیل های سوختی
  • سیکل تبرید تراکم بخار
  • یخچال ترموالکتریکی
  • جداساز هوا
  • توربین گازی
  • موتور موشکی شیمیایی
 • درس دوم: مفاهیم و تعاریف اولیه
  • سیستم ، جرم کنترل و حجم کنترل
  • خواص و حالت یک ماده
  • خواص و سیکل ها
  • آحاد ترمودینامیکی
  • انرژی
  • خواص در واحد جرم
  • فشار
  • قانون صفرم ترمودینامیک
  • مقیاس های دما
 • درس سوم: خواص ماده خالص
  • ماده خالص
  • تعادل فازها
  • خواص مستقل ماده خالص
  • معرفی و کاربرد جداول ترمودینامیکی
  • سطوح ترمودینامیکی
  • رفتار گاز های ایده آل و غیر ایده آل
 • درس چهارم: کار و گرما
  • تعریف کار و آحاد آن
  • کار انجام شده در مرز متحرک سیستم
  • انواع کار
  • تعریف گرما
  • انواع انتقال گرما
  • مقایسه کار و گرما
 • درس پنجم: قانون اول ترمودینامیک
  • تعریف قانون اول ترمودینامیک در جرم کنترل
  • تعریف قانون اول ترمودینامیک برای تغییر حالت در جرم کنترل
  • انرژی درونی
  • تحلیل مسائل و روش حل مسائل ترمودینامیکی برای جرم کنترل
  • آنتالپی
  • تعریف گرمای ویژه در حجم ثابت و فشار ثابت
  • تعریف آنتاپی و ظرفیت های گرمائی گاز های ایده آل
  • بیان قانون اول ترمودینامیک بصورت آهنگی
 • درس ششم: تحلیل قانون اول ترمودینامیک برای حجم کنترل
  • حجم کنترل و پایستاری جرم
  • تعریف قانون اول ترمودینامیک برای حجم کنترل
  • فرآیند های پایا و کاربرد های آن ها
  • فرآیند های گذرا و کاربرد های آن ها
 • درس هفتم: قانون دوم ترمودینامیک
  • ماشین های گرمائی و یخچال ها
  • بیان قانون دوم ترمودینامیک
  • فرآیند برگشت پذیر
  • عواملی که باعث برگشت پذیر نشدن فرآیند ها می شوند
  • سیکل کارنو و نکات مربوط به بازده
  • مقایسه ماشین های ایده آل و واقعی
 • درس هشتم: آنتروپی
  • نامساوی کلازیوس
  • آنتروپی
  • تغییر آنتروپی در فرآیند های برگشت پذیر
  • رابطه های خواص ترمودینامیکی
  • تغییر آنتروپی جرم کنترل در فرآیند برگشت ناپذیر
  • تولید آنتروپی و اصل افزایش آنتروپی
  • تغییر آنتروپی جامدات و مایعات و گاز های ایده آل
  • فرآیند پلی تروپیک
  • معادله آهنگی آنتروپی
 • درس نهم: تحلیل قانون دوم ترمودینامیک در حجم کنترل
  • قانون دوم ترمودینامیک برای حجم کنترل
  • فرآیند پایا و گذرا با در نظر گرفتن قانون دوم ترمودینامیک
  • فرآیند برگشت پذیر پایا
  • اصل افزایش آنتروپی
  • بازده

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش ترمودینامیک ۱ به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی شیمی
 • فیزیک
 • پرتوپزشکی

 

پیش نیازهای علمی

 • فیزیک
 • ریاضی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *