آموزش آشنایی با مدیریت پروژه و نرم افزار MSp

آموزش آشنایی با مدیریت پروژه و نرم افزار MSp

در عصر حاضر سطح دانش بشر به حدی رسیده است که خود را قادر به ساخت و ایجاد سیستم های پیچیده ای از جمله ایستگاه های فضایی، فضا پیما ها، نیروگاه های تولید انرژی اتمی و … یافته است. از آنجایی که ایجاد این دست از سیستم ها به تعداد محدود و انگشت شمار می باشد بنا بر این برای ساخت این گونه سیستم ها از علم مدیریت پروژه استفاده می شود. با توجه به تعداد زیاد فعالیت های پروژه های امروزی و همچنین پیچیدگی های موجود در روابط پیش نیازی این فعالیت ها، در عمل علم مدیریت پروژه بدون بهره گیری از نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی نیست.

آموزش آشنایی با مدیریت پروژه و نرم افزار MSp

در عصر حاضر سطح دانش بشر به حدی رسیده است که خود را قادر به ساخت و ایجاد سیستم های پیچیده ای از جمله ایستگاه های فضایی، فضا پیما ها، نیروگاه های تولید انرژی اتمی و … یافته است. از آنجایی که ایجاد این دست از سیستم ها به تعداد محدود و انگشت شمار می باشد بنا بر این برای ساخت این گونه سیستم ها از علم مدیریت پروژه استفاده می شود. با توجه به تعداد زیاد فعالیت های پروژه های امروزی و همچنین پیچیدگی های موجود در روابط پیش نیازی این فعالیت ها، در عمل علم مدیریت پروژه بدون بهره گیری از نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی نیست. در این میان یکی از محبوب ترین نرم افزارهای موجود، نرم افزار ماکروسافت پروجکت یا MSP می باشد که در نسخه ۲۰۱۳ بر قابلیت های این نرم افزار به خصوص در زمینه های گرافیکی و تولید گزارش های متنوع افزوده شده است و موجب شده است این نرم افزار بیش از پیش نزد کارشناسان و مدیران پروژه ها محبوبیت یابد. در این دوره تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه های واقعی از تشکیل ساختار شکست پروژه تا ارزیابی پیشرفت پروژه با استفاده از تکنیک ارزش حاصله را در بستر نرم افزار MSP 2013 به صورت کاربردی فرا خواهیم گرفت.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش آشنایی با مدیریت پروژه و نرم افزار MSp به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مفاهیم اولیه
  • تعریف پروژه و تفاوت آن با کارهای عملیاتی
  • تاریخچه مدیریت پروژه
  • تعریف و ویژگی های پروژه
  • چرخه عمر پروژه
  • نرم افزارهای متداول برنامه ریزی و مدیریت پروژه
  • انواع قراردادهای داخلی و بین المللی اجرای پروژه
  • فرآیندهای اصلی پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه
 • درس دوم: محدوده و ساختار شکست کار (WBS) 
  • تعریف محدوده پروژه
  • فرآیندهای مدیریت محدوده
  • بررسی انواع ساختار شکست کار
 • درس سوم: توالی فعالیت ها و برآورد زمان
  • روابط وابستگی بین فعالیت های پروژه
  • برآورد زمان انجام فعالیت ها
  • آشنایی با نمودار گانت
  • تنظیمات نمودار گانت در نرم افزار MSP2013
  • شبکه های گره ای
  • شبکه های برداری
 • درس چهارم: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های برداری
  • محاسبات مسیر پیشرو
  • محاسبات مسیر پسرو
  • محاسبات انواع فرجه و زمان های شناوری
  • محاسبات زمانی به روش جدولی
  • محاسبات زمانی و به هنگام سازی پروژه در نرم افزار MSP2013
 • درس پنجم: محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی (CPM) در شبکه های گره ای
  • انواع روابط وابستگی در شبکه های گره ای
  • تبدیل روابط وابستگی
  • محاسبات زمانی در شبکه های گره ای
 • درس ششم: تخصیص منابع محدود
  • مفهوم منابع و انواع آن
  • گراف منابع
  • برنامه ریزی تخصیص منابع محدود
  • تخصیص منابع در نرم افزار MSP2013
 • درس هفتم: برنامه ریزی تسطیح منابع
  • مفهوم برنامه ریزی تسطیح منابع
  • مدل ریاضی تسطیح منابع
  • الگوریتم برگس
  • انواع مسائل معروف برنامه ریزی منابع
  • تسطیح منابع در نرم افزار MSP2013
 • درس هشتم: برنامه ریزی تسطیح منابع
  • برآورد هزینه و تبادل هزینه و زمان
  • برآورد هزینه پروژه به روش تسطیح
  • برآورد هزینه پروژه به روش کل با جز 
  • برآورد هزینه پروژه به روش هزینه بر مبنای فعالیت
  • دیاگرام جریان نقدی پروژه
  • مسئله موازنه هزینه و زمان
  • انواع هزینه های پروژه و نحوه محاسبه آنها
  • نحوه مدل سازی مسئله تبادل هزینه و زمان با استفاده از برنامه ریزی خطی
  • الگوریتم زیمنس
 • درس نهم: کنترل پروژه و انواع سیستم های کنترلی
  • کنترل و بهنگام سازی فرآیندهای آغازین پروژه
  • کنترل فرآیندهای اجرایی و بهنگام سازی برنامه پروژه
  • کنترل فرآیندهای پایانی پروژه
  • سیستم کنترلی پس از اتمام
  • سیستم کنترلی برو نرو
  • سیستم کنترلی دوره ای
  • سیستم کنترلی سایبرنتیک
 • درس دهم: معرفی استانداردهای مدیریت پروژه و آشنایی با PMBOK و Prince 2
  • معرفی استانداردهای مدیریت پروژه
  • آشنایی با استاندارد PMBOK
  • فرآیندهای پنج گانه PMBOK
  • دانش های ده گانه PMBOK
  • آشنایی با استاندارد Prince 2
  • اصول بنیادی Prince 2
  • زمینه های Prince 2
  • فرآیندهای Prince 2
 • درس یازدهم: درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش حاصله
  • روش های سنتی درصد پیشرفت پروژه
  • مکانیزم تکنیک ارزش حاصله
  • کنترل پیشرفت برنامه و شاخص های ارزش حاصله
  • کنترل هزینه برنامه و شاخص های ارزش حاصله
 • درس دوازدهم: مدیریت ریسک
  • مفاهیم مدیریت ریسک
  • برنامه ریزی مدیریت ریسک
  • شناسایی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ها
  • تجزیه و تحلیل کمی ریسک ها
  • برنامه واکنش به ریسک ها
  • پایش و کنترل ریسک ها
 • درس سیزدهم: شبکه های احتمالی PERT
  • سیستم تخمین زمان در شبکه های PERT
  • شبکه های PERT و محاسبات زمانی آن
  • هزینه در شبکه های PERT
 • درس چهاردهم: شبکه های احتمالی GERT
  • آشنایی با تئوری فلوگراف
  • محاسبات زمانی شبکه های GERT
  • الگوریتم دستیابی به تابع توزیع احتمال یک فعالیت در عمل

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش آشنایی با مدیریت پروژه و نرم افزار MSp به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی صنایع
 • مدیریت پروژه و عمران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *