آموزش اصول ترمودینامیک

آموزش اصول ترمودینامیک

ترمودینامیک را می توان مادر علم مکانیک سیالات دانست که بدون فراگیری آن امکان تحصیل و اظهار نظر در مکانیک سیالات غیر ممکن است. در ترمودینامیک به طور تفضیلی تمام پیش نیازهای لازم برای مکانیک سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک آماری و بسیاری از مباحث مهندسی دیگر بررسی می شود. آموختن ترمودینامیک نه تنها برای دانشجویان بلکه برای تمام افراد فعال در صنایع مرتبط با مکانیک سیالات ضروری است. به طور مثال ترمودینامیک موارد مربوط به توربین ها یخچال تراکمی خنک کن پیل سوختی انواع نیروگاه ها و بسیاری دیگر موارد موجود در صنعت بررسی می شود.

آموزش اصول ترمودینامیک

ترمودینامیک را می توان مادر علم مکانیک سیالات دانست که بدون فراگیری آن امکان تحصیل و اظهار نظر در مکانیک سیالات غیر ممکن است. در ترمودینامیک به طور تفضیلی تمام پیش نیازهای لازم برای مکانیک سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک آماری و بسیاری از مباحث مهندسی دیگر بررسی می شود. آموختن ترمودینامیک نه تنها برای دانشجویان بلکه برای تمام افراد فعال در صنایع مرتبط با مکانیک سیالات ضروری است. به طور مثال ترمودینامیک موارد مربوط به توربین ها یخچال تراکمی خنک کن پیل سوختی انواع نیروگاه ها و بسیاری دیگر موارد موجود در صنعت بررسی می شود.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش اصول ترمودینامیک به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مفاهیم و تعریف ها
  • سیستم ترمودینامیکی و حجم کنترل
  • دیدگاه ماکروسکوپی و میکروسکوپی
  • خواص و حالت ماده
  • خواص و سیکل ها
  • چگالی
  • فشار و دما
  • قانون صفرم ترمودینامیک
 • درس دوم: خواص ماده خالص
  • تعریف و ویژگی ها
  • جداول خواص ترمودینامیکی
  • سطوح ترمودینامیکی
  • رفتار P-V-T برای گازها
 • درس سوم: کار و گرما
  • تعریف و آحاد
  • کار در سیستم تراکم ناپذیر
  • کار در سایر سیستم ها
  • تعریف گرما
  • انواع انتقال گرما
  • مقایسه کار و گرما
 • درس چهارم: قانون اول ترمودینامیک
  • تشریح قانون اول
  • انرژی داخلی
  • تحلیل مسائل و روش حل
  • آنتالپی
  • گرمای ویژه
  • قانون اول به صورت معادله آهنگی
  • پایستاری جرم
  • تحلیل قانون اول برای حجم کنترل
  • فرآیند در حالت پایا
  • فرآیند گذرا و مسائل
 • درس پنجم: قانون دوم ترمودینامیک و تحلیل آن
  • ماشین های گرمایی و یخچال ها
  • قانون دوم
  • فرآیند برگشت پذیر و عوامل آن
  • سیکل کارنو
  • مقیاس دمای ترمودینامیک و ایده آل
  • مقایسه ماشین های ایده آل و واقعی
  • قانون دوم برای حجم کنترل
  • فرایند پایا و گذرا
  • فرایند برگشت پذیر پایا
  • اصل افزایش آنتروپی و نکات
  • بازده
 • درس ششم: آنتروپی
  • نامساوی کلازیوس
  • آنتروپی یک ماده
  • تغییر آنتروپی در فرایند برگشت پذیر
  • روابط خواص ترمودینامیکی
  • تولید و افزایش آنتروپی
  • آنتروپی به صورت معادله آهنگی
 • درس هفتم: برگشت ناپذیری و دسترس پذیری
  • انرژی دسترس پذیر/کار برگشت پذیر و برگشت ناپذیری
  • دسترس پذیری و بازده قانون دوم
  • معادله موازنه اکسرژی
 • درس هشتم: سیستم های قدرت و تبرید
  • مقدمه ای بر سیستم های قدرت
  • سیکل رانکین و خواص
  • سیکل برایتون
  • سیکل ساده توربین گازی با بازیاب-وضعیت کلی سیکل قدرت توربین گازی
  • سیکل اتو
  • سیکل دیزل
  • سیکل استرلینگ
  • مقدمه سیستم های تبرید
  • سیکل تبرید تراکمی
  • سیکل تبرید جذبی امونیاک
  • سیکل تبرید استاندارد هوا
 • درس نهم: مخلوط گازها
  • نکات کلی
  • مدل ساده مخلوط گازها
  • قانون اول برای مخلوط گازها
  • فرایند اشباع ادیاباتیک
  • دمای حباب خیس و دمای حباب خشک
  • نمودار رطوبت سنجی
 • درس دهم: روابط ترمودینامیکی
  • معادله کلاپیرون
  • روابط ریاضی برای یک فاز همگن
  • رابطه ماکسول
  • رابطه ترمودینامیک شامل انتالپی
  • انبساط پذیری حجمی و تراکم پذیر تک دما و ادیاباتیک
  • معادله حالت و رفتار گازهای حقیقی
  • نمودار کلی تغییرات انتالپی و آنتروپی
  • تعیین جداول خواص ترمودینامیکی از داده های آزمایشی
  • روابط و مدل ها برای مخلوط گازها
 • درس یازدهم: واکنش های شیمیایی
  • سوخت ها
  • فرایند احتراق
  • انتالپی تشکیل
  • انتالپی و انرژی داخلی گرمای واکنش
  • دمای شعله ادیاباتیک
  • قانون سوم ترمودینامیک و آنتروپی مطلق
  • تحلیل قانون دوم برای سیستم واکنشی
  • پیل های سوختی
  • ارزیابی فرایند احتراق واقعی

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش اصول ترمودینامیک به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

مفید برای رشته های

 • مکانیک
 • برق
 • عمران
 • شیمی

 

پیش نیاز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *