آموزش فیزیک الکترومغناطیس

آموزش فیزیک الکترومغناطیس

امروزه با توجه به روبرو شدن با کاربرد تکنولوژی های الکترومغناطیسی اعم از چاپگرهای جوهر افشان، رادار، سیستم های انتقال داده، سیستم های مخابرات ماهواره ای، آنتن ها، برق گیرها و … در صنعت بیش از گذشته نیاز به فهم این نوع فناوری ها احساس می گردد. در این بخش سعی شده است که اصول و مبانی این نوع سیستم ها بیشتر مورد بحث قرار گیرد.

آموزش فیزیک الکترومغناطیس

امروزه با توجه به روبرو شدن با کاربرد تکنولوژی های الکترومغناطیسی اعم از چاپگرهای جوهر افشان، رادار، سیستم های انتقال داده، سیستم های مخابرات ماهواره ای، آنتن ها، برق گیرها و … در صنعت بیش از گذشته نیاز به فهم این نوع فناوری ها احساس می گردد. در این بخش سعی شده است که اصول و مبانی این نوع سیستم ها بیشتر مورد بحث قرار گیرد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش فیزیک الکترومغناطیس به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مقدمه ای بر ریاضی فیزیک
  • جمع و ضرب بردارها
  • بررسی دستگاه مختصات خط منحنی، دکارتی قائم، استوانه ای و کروی
  • تعریف شیب یک تابع عددی
  • تعریف واگرایی یا دیورژانس یک میدان برداری
  • تعریف تاو یک میدان برداری
  • بررسی قضیه استوکس و قضیه واگرایی
 • درس دوم: الکترواستاتیک
  • قانون کولن
  • شدت میدان الکتریکی
  • قانون گاوس
  • دوقطبی الکتریکی و محاسبه میدان و پتانسیل الکرتیکی آن
  • بسط پتانسیل حاصل از یک توزیع بار برحسب پتانسیل چند قطبی ها
 • درس سوم: حل مسائل الکترواستاتیک
  • محاسبه پتانسیل و میدان الکتریکی
  • حل معادلات لاپلاس
  • حل معادلات لاپلاس در مختصات قطبی کروی
  • حل معادلات لاپلاس در مختصات استوانه ای
  • حل مسائل الکترواستاتیکی با استفاده از مفهوم بارهای تصویری
  • بار نقطه ای و کره رسانا، همچنین بارهای خطی و تصویرهای خطی
 • درس چهارم: میدان الکترواستاتیک در محیطهای دی الکتریک
  • عایق ها
  • قطبش
  • قانون گوس در حضور عایق
  • پذیرفتاری الکتریکی و ثابت دی الکتریک
  • علت تضعیف میدان در حضور عایق
  • پذیرفتاری الکتریکی و ثابت دی الکتریک
  • شرایط مرزی حاکم بر بردارهای میدان
 • درس پنجم: نظریه میکروسکوپی دی الکتریک ها
  • میدان مولکولی در دی الکتریک
  • دوقطبی های القایی و یک مدل ساده
  • مولکول های قطبی و فرمول لانژون-دبی
 • درس ششم: انرژی الکترواستاتیک
  • انرژی پتانسیل گروهی از بارهای نقطه ای
  • انرژی الکترواستاتیکی یک توزیع بار
  • چگالی انرژی میدان الکترواستاتیکی
 • درس هفتم: جریان الکتریکی
  • ماهیت جریان
  • چگالی جریان و معادله پیوستگی
  • قانون اهم و رسانندگی
  • جریان های پایا
  • تعادل الکترواستاتیکی و نزدیک شده به آن
  • شبکه های مقاومتی و قوانین کیرشهف
  • نظریه میکروسکوپیکی رسانش
 • درس هشتم: میدان مغناطیسی
  • تعریف میدان مغناطیسی
  • نیروی وارد بر یک سیم حامل جریان در یک میدان مغناطیسی
  • قانون به یو ساوا
  • کاربردهای قانون به یو ساوار
  • قانون مداری آمپر
  • پتانسیل برداری مغناطیسی
  • پتانسیل نرده ای مغناطیسی

مفید برای رشته های

 • فیزیک
 • مهندسی برق
 • الکترونیک

 

پیش نیازهای علمی

 • فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 • روش های ریاضی در فیزیک

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش فیزیک الکترومغناطیس به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *