آموزش طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

آموزش طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

از جمله دروس تخصصی رشته های کامپیوتر از قبیل مهندسی و علوم، درس سه واحدی طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی است که در دانشکده کامپیوتر با همین عنوان تدریس می شود. اثر حاضر بیش از ده سال برای درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی در رشته های نرم افزار و سخت افزار، به صورت جزوه در اختیار دانشجویان قرار گرفته بود. با توجه به نیاز روزافزون دانشجویان برای درک بهتر و آسان تر این درس اینجانب تصمیم گرفتم این مجموعه را به صورت کتاب درآورده و در اختیار دانشجویان قرار دهم. در این کتاب سعی شده است مطالب به صورت ساده و روان همراه با مثال بیان شود.

آموزش طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

از جمله دروس تخصصی رشته های کامپیوتر از قبیل مهندسی و علوم، درس سه واحدی طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی است که در دانشکده کامپیوتر با همین عنوان تدریس می شود. اثر حاضر بیش از ده سال برای درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی در رشته های نرم افزار و سخت افزار، به صورت جزوه در اختیار دانشجویان قرار گرفته بود. با توجه به نیاز روزافزون دانشجویان برای درک بهتر و آسان تر این درس اینجانب تصمیم گرفتم این مجموعه را به صورت کتاب درآورده و در اختیار دانشجویان قرار دهم. در این کتاب سعی شده است مطالب به صورت ساده و روان همراه با مثال بیان شود.

مطالب عرضه شده در این کتاب منطبق با سرفصل این درس بوده و شامل موارد، ویژگی های عمومی زبان های برنامه سازی، پردازنده های زبان های برنامه سازی و مقایسه انواع آنها، ویژگی های انواع داده ها و پیاده سازی آنها در زبان های سطح بالا، روش های تعیین ترتیب اجرای دستورات و پیاده سازی آنها، کنترل داده ها، روش های تخصیص آرگومان های یک تابع یا برنامه فرعی و پیاده سازی آنها، روش های مدیریت حافظه در زبان های سطح بالا، انتزاع یا تجرید داده ها است.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: اصول طراحی زبان
  • دلایل مطالعه زبان های برنامه سازی
  • تاریخچه زبان های برنامه سازی
  • معیارهای یک زبان خوب
  • قابلیت تعامد
  • طراحی نحو زبان
  • پشتیبانی از انتزاع
  • قابلیت بیان
  • مدل های زبان
 • درس دوم: معماری ماشین
  • زمان های انقیاد
  • انقیاد
  • دسته بندی انقیاد در زمان اجرا
  • دسته بندی انقیاد در زمان ترجمه
  • انواع انقیاد
  • اعلان متغیرها
  • اهداف اعلان
  • دسته بندی متغیرها
  • کاربردهای متغیر ایستا
  • عیب متغیرهای پویای ضمنی هیپ
  • کنترل نوع
  • اطلاعات مورد نیاز برای انجام کنترل نوع ایستا
  • معایب کنترل پویا
  • کنترل نوع قوی
  • مقداردهی اولیه
 • درس سوم: ساختار نحوی زبان
  • مراحل ترجمه
  • روش های پیاده سازی زبان های برنامه سازی
  • فرآیند کامپایل
  • تفسیر محض
  • ویژگی های سیستم های توکار
  • توصیف نحو
  • عناصر نحوی زبان
  • لغت
  • مولد زبان
  • گرامر
  • گرامر BNF
  • درخت های تجزیه
  • گرامر مبهم
  • شرکت پذیری عملگرها
  • گرامر برای if
  • then
  • else
  • BNF توسعه یافته
 • درس چهارم: خواص رسمی زبان
  • معانی زبان
  • مفاهیم زبان، گرامر و ماشین
  • انواع گرامر
  • انواع ماشین
  • گرامرهای صفت
 • درس پنجم: انواع داده های اصلی (عددی و مرکب)
  • انواع داده
  • توصیفگر زمان ترجمه
  • توصیفگر زمان اجرا
  • سطوح بررسی انواع داده ها
  • بررسی انواع داده اولیه
  • مشخصات انواع داده اولیه
  • امضای عملیات
  • روش های پیاده سازی
  • انواع داده اسکالر
  • انواع داده عددی
  • نوع ممیز شناور
  • نمایش حافظه انواع داده حقیقی
  • نوع ممیز ثابت
  • نوع شمارشی
  • نوع زیر بازه
  • نوع بولی
  • نوع کاراکتری
  • انواع داده مرکب
  • رشته های کاراکتری
  • نوع داده اشاره گر
  • فایل ها
  • شیء داده (data object)
  • اسامی در زبان ها
  • ثوابت دارای نام
  • لیترال ها
 • درس ششم: بسته بندی (انواع داده های ساختاری بسته بندی با استفاده از زیر برنامه ها تعاریف نوع)
  • صفات متداول ساختمان داده ها
  • عملیات متداول در مورد ساختمان داده ها
  • عملیات انتخاب عنصر
  • اعلان ساختمان داده ها
  • کنترل نوع ساختمان داده
  • ساختمان داده آرایه
  • آرایه های یک بعدی (بردارها)
  • تابع دستیابی
  • آرایه های دو بعدی
  • عناصر آرایه
  • برش آرایه
  • آرایه های انجمنی
  • ساختمان ها (رکوردها)
  • رکوردهای طول متغیر
  • لیست ها
  • لیست ها در زبان LISP
  • لیست های خاصیت
  • مجموعه ها
  • انتزاع فرآیندی
  • نوع داده انتزاعی
  • ساختارهای بسته بندی
  • بسته بندی اسامی
  • مشخصات و پیاده سازی زیر برنامه
  • پیاده سازی تعریف و سابقه فعالیت زیر برنامه
  • مقدمات و اختتامیه
  • هم ارزی انواع
  • سازگاری نوع
  • تبدیل نوع
  • عملیات انتساب
 • درس هفتم: وراثت (انواع داده مجرد وراثت چندریختی)
  • کلاس ها
  • تعریف کلاس در C++
  • سازنده و مخرب
  • پیاده سازی کلاس ها
  • کلاس های قالب
  • وراثت
  • انقیاد پویای متدها
  • چند ریختی
 • درس هشتم: کنترل ترتیب اجرا
  • دسته بندی ساختارهای کنترل ترتیب
  • کنترل ترتیب در سطح عبارات
  • ترتیب ارزیابی عملگر
  • عبارات محاسباتی و سرریز
  • ترتیب ارزیابی عملوند
  • راه حل های مسئله ترتیب عملوندها
  • تعریف مجدد عملگرها و عبارات
  • عبارات رابطه ای
  • عبارات منطقی
  • ارزیابی مدار کوتاه
  • ساختارهای کنترل ترتیب در سطح دستورات
  • دستورات انتخاب
  • پیاده سازی ساختارهای انتخاب
  • دستورات تکرار
  • حلقه هایی با کنترل منطقی
  • تکرار بر اساس ساختمان داده ها
  • تکرار گر
  • پیاده سازی دستورات حلقه تکرار
 • درس نهم: کنترل زیر برنامه
  • بخش های محیط ارجاع زیر برنامه
  • قوانین حوزه زبان
  • بلوک ها
  • متغیرهای محلی
  • پارامترها
  • مدل های ارسال پارامتر
  • آرایه های چند بعدی به عنوان پارامتر زیر برنامه
  • همروال
  • زیر برنامه های ساده
  • پیاده سازی زیر برنامه شامل متغیر پویای پشته ای
  • پیاده سازی زیر برنامه های بازگشتی
  • پیاده سازی زیر برنامه های تو در تو
  • زنجیر ایستا
  • معایب زنجیر ایستا جهت دستیابی به متغیرهای غیر محلی
  • نمایشگر
  • بلوک ها
  • پیاده سازی حوزه پویا
  • تفاوت های روش دستیابی عمیق و روش زنجیر ایستا
  • دستیابی سطحی
 • درس دهم: مدیریت حافظه
  • عناصری از برنامه که در حین اجرا نیاز به حافظه دارند
  • دیدگاه های بررسی مدیریت حافظه
  • روش های مدیریت حافظهروش های حل مسئله ارجاع معلق
  • روش های اصلی جمع آوری حافظه مازاد

 

پیش نیاز

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *