آموزش نرم افزار SAFE برای مهندسان عمران

آموزش نرم افزار SAFE برای مهندسان عمران

با توجه به رشد سریع و شتابدار دانش بشری در قرن حاضر و لزوم دستیابی هرچه سریع تر به حل مسائل به خصوص در رشته های فنی و مهندسی، استفاده از نرم افزارهای تخصصی جهت آنالیز و طراحی مدل ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. مهندسان ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت آنالیز و طراحی دقیق و سریع ساختمان ها ناگزیر از نرم افزارهای تخصصی نظیر ETABS، SAFE، SAP، STAD PRO و … استفاده می کنند.

آموزش نرم افزار SAFE برای مهندسان عمران

با توجه به رشد سریع و شتابدار دانش بشری در قرن حاضر و لزوم دستیابی هرچه سریع تر به حل مسائل به خصوص در رشته های فنی و مهندسی، استفاده از نرم افزارهای تخصصی جهت آنالیز و طراحی مدل ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. مهندسان ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت آنالیز و طراحی دقیق و سریع ساختمان ها ناگزیر از نرم افزارهای تخصصی نظیر ETABS، SAFE، SAP، STAD PRO و … استفاده می کنند.

در این میان با توجه اینکه سازمان های نظام مهندسی ساختمان جهت آنالیز و طراحی ساختمان ها نرم افزارهای ETABS و SAFE را تأیید می نمایند، فراگیری این نرم افزارها برای مهندسین عمران بسیار ضروری می باشد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نرم افزار SAFE برای مهندسان عمران به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سردرس ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مقدمه
  • کلیت مبحث
  • ضرورت مبحث
 • درس دوم: انتقال اطلاعات بین ETABS و SAFE
  • خروجی گرفتن از فایل ETABS
  • وارد کردن فایل خروجی ETABS به SAFE
 • درس سوم: تعریف مشخصات و خواص مصالح
  • بتن دال
  • میلگردها
  • تکیه گاه خاکی
 • درس چهارم: تعریف ترکیبات بارگذاری
  • انتخاب آیین نامه طراحی جهت استخراج ترکیب بارهای طراحی
  • تعریف ترکیب بار جهت کنترل تنش موجود در خاک
  • تعریف ترکیب بار جهت کنترل حذف کشش سطحی خاک
  • تعریف ترکیب بار جهت کنترل برش یک طرفه
 • درس پنجم: ترسیم مدل
  • ترسیم المان های سطحی شامل فونداسیون، بازشوها و ستون ها
  • فونداسیون منفرد (تکی)
  • فونداسیون نواری
  • فونداسیون گسترده (رادیه عمومی)
  • دال دو طرفه
  • ترسیم نوارها
 • درس ششم: اختصاص دادن مشخصات به اجزای مدل
  • اختصاص دادن مشخصات مصالح
  • اختصاص دادن مشخصات تکیه گاه خاکی
 • درس هفتم: بارگذاری
  • اعمال بارهای متمرکز (نقطه ای)
  • اعمال بارهای سطحی (گسترده)
 • درس هشتم: آنالیز مدل و کنترل نتایج
  • تنظیمات منوی آنالیز و آنالیز مدل
  • تشریح نوار ابزار Display
  • کنترل حذف کشش سطحی
  • کنترل برش یک طرفه
  • کنترل تنش مجاز خاک
  • کنترل نشست و دوران
 • درس نهم: طراحی فونداسیون و کنترل
  • طراحی میلگردهای خمشی و عرضی
  • نحوه تعیین محل و طول آرماتورها
  • تحلیل نتایج طراحی (کنترل برش دوطرفه منگنه ای)
 • درس دهم: آشنایی با مباحث آیین نامه ها
  • طول مهاری
  • برش های یک طرفه و دو طرفه
 • درس یازدهم: مثال های عملی
  • مدل سازی، تحلیل و طراحی یک فونداسیون منفرد
  • مدل سازی، تحلیل و طراحی یک فونداسیون نواری
  • مدل سازی، تحلیل و طراحی یک فونداسیون گسترده
  • مدل سازی، تحلیل و طراحی یک دال دو طرفه

 

مفید برای رشته های 

 • مهندسی عمران

 

پیش نیازهای علمی

 • مهندسی پی و سازه های بتن آرمه

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نرم افزار SAFE برای مهندسان عمران به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *