آموزش مقاومت مصالح

آموزش مقاومت مصالح

هدف اصلی درس مقاومت مصالح این است که یک مهندس بتواند سازه های تحت بارگذاری را تجزیه و تحلیل کند. اکثر سازه های مهندسی که در صنعت و زندگی روزمره به کار می روند، مانند شفت ها، فلنج ها و آرماتور در سازه های بتنی، تحت تنش، خمش و پیچش هستند و دانستن این که آیا این سازه ها توانایی تحمل بارهای وارده را خواهند داشت؛ از اهمیت بالایی در زمینه طراحی و بهره برداری سازه های مذکور برخوردار است. استحصال این دانش، نیازمند آشنایی کامل در زمینه محاسبات مربوط به تنش، کرنش، خمش و پیچش است که در این فرصت آموزشی در سیلابس در نظر گرفته شده است. در هر فصل سعی شده است کلیه مطالب در وهله اول تدریس شوند و در وهله دوم با ارائه یک مثال و حل تشریحی آن، تکنیک کاربرد فرمول ها و ارزیابی مسئله آموزش داده شود.

آموزش مقاومت مصالح

هدف اصلی درس مقاومت مصالح این است که یک مهندس بتواند سازه های تحت بارگذاری را تجزیه و تحلیل کند. اکثر سازه های مهندسی که در صنعت و زندگی روزمره به کار می روند، مانند شفت ها، فلنج ها و آرماتور در سازه های بتنی، تحت تنش، خمش و پیچش هستند و دانستن این که آیا این سازه ها توانایی تحمل بارهای وارده را خواهند داشت؛ از اهمیت بالایی در زمینه طراحی و بهره برداری سازه های مذکور برخوردار است. استحصال این دانش، نیازمند آشنایی کامل در زمینه محاسبات مربوط به تنش، کرنش، خمش و پیچش است که در این فرصت آموزشی در سیلابس در نظر گرفته شده است. در هر فصل سعی شده است کلیه مطالب در وهله اول تدریس شوند و در وهله دوم با ارائه یک مثال و حل تشریحی آن، تکنیک کاربرد فرمول ها و ارزیابی مسئله آموزش داده شود. درس مقاومت مصالح نیاز به حل مسئله دارد و افرادی که مسائل بیشتری حل می کنند، قاعدتاً توانایی و مهارت بیشتری را به دست می آورند. در پایان هر فصل نیز یک جمع بندی از مطالب ارائه شده خواهیم داشت. در پایان آموزش، یک آزمون جامع در نظر گرفته ایم تا دانشجویان بتوانند دانش خود را ارزیابی کنند. دو مرجع اصلی این درس کتاب بیرجانسون و کتاب پوپوف می باشد که از مثال ها و مفاهیم آموزشی آنها استفاده شده است. انتخاب مثال ها و مفاهیم آموزشی بر اساس تکرر آنها در امتحانات و اهمیت آموزشی آنها بوده است. امید است دانشجویان گرامی این فرصت آموزشی را غنیمت بشمارند و بتوانند مهارت تحلیل مسئله را به خوبی بیاموزند.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مقاومت مصالح به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مفهوم تنش و انواع تنش
  • مقدمه
  • مروری اجمالی بر استاتیک
  • معرفی انواع تنش های قائم، برشی و تکیه گاهی
  • طراحی ضریب اطمینان، محاسبه تنش مجاز و سطح مقطع مورد نیاز
  • تنش وارده بر صفحات مایل
  • مؤلفه های تنش
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • جمع بندی
 • درس دوم: تنش و کرنش بارگذاری محوری
  • مفهوم کرنش
  • تجزیه و تحلیل نمودار تنش، کرنش برای مواد الاستیک و پلاستیک
  • تنش حقیقی، کرنش حقیقی، تنش مهندسی، کرنش مهندسی
  • قانون هوک، مدول یانگ
  • خستگی
  • تغییر شکل عضوها تحت بارگذاری محوری
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • تغییر طول ناشی از دما
  • ضریب پواسون
  • روابط تغییر شکل پلاستیک
  • روابط بین E و G
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • جمع بندی
 • درس سوم: پیچش
  • مقدمه و هدف
  • پیچش در شفت های با مقطع دایره (فرضیات اصلی و معادلات پایه)
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • زاویه پیچش
  • شفت نامعین استاتیکی
  • طراحی ضریب اطمینان و محاسبه تنش برشی مجاز
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • پیچش در شفت های مرکب (متشکل از دو فلز متفاوت)
  • پیچش در مقاطع مستطیلی
  • پیچش در مقاطع جدار نازک
  • اتصال فلنج
  • تغییر شکل پلاستیک در شفت های دایره ای
  • شفت های دایره ای متشکل از مواد با خاصیت الاستوپلاستیک
  • تنش های باقیمانده
  • جمع بندی
 • درس چهارم: خمش
  • تعریف خمش (فرضیات اصلی و معادلات پایه)
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • خمش در مقاطع مرکب (متشکل از دو فلز متفاوت)
  • خمش در سازه های بتنی، تقویت شده با میلگرد
  • تمرکز تنش
  • تغییر شکل پلاستیک
  • خمش در مواد با خاصیت الاستوپلاستیک
  • تنش های باقیمانده
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • جمع بندی
 • درس پنجم: برش
  • تعریف برش (فرضیات اصلی و معادلات پایه)
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • تنش برشی ماکزیمم و متوسط
  • مرکز برش
  • تنش های مرکب 
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • جمع بندی
 • درس ششم: معادلات تنش، کرنش و دایره مور
  • ماتریس تنش، چگونگی به دست آوردن تنش های اصلی
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • تبدیلات تنش صفحه ای در اثر دوران
  • دایره مور برای تنش و ترسیم آن
  • معیارهای تسلیم (فون میسس و ترسکا)
  • تنش در مخازن جدارنازک
  • تبدیلات کرنش صفحه ای
  • دایره مور برای کرنش و ترسیم آن
  • حل مسئله به همراه حل تشریحی
  • جمع بندی
 • درس هفتم: آزمون جامع

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • مهندسی معماری
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی صنایع

 

پیش نیاز

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مقاومت مصالح به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *