آموزش تحلیل سازه ها ۱

آموزش تحلیل سازه ها 1

تحلیل سازه ها یا آنالیز سازه ها یا تئوری سازه ها یکی از زیر رشته ها و زمینه های عمده و مدرن در مهندسی عمران، و مهندسی هوافضا می باشد که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک به تحلیل و پیش بینی رفتار سازه ها می پردازد.

آموزش تحلیل سازه ها 1

تحلیل سازه ها یا آنالیز سازه ها یا تئوری سازه ها یکی از زیر رشته ها و زمینه های عمده و مدرن در مهندسی عمران، و مهندسی هوافضا می باشد که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک به تحلیل و پیش بینی رفتار سازه ها می پردازد.

1

درس تحلیل سازه ها ۱ از دروس اصلی و بسیار مهم برای مقطع کارشناسی عمران می باشد و در بسیاری از دانشگاه ها ایران درس مقاومت مصالح پیش نیاز این درس است. معمولاً درس تحلیل سازه ها ۱ درترم سه کارشناسی ارائه می شود.

آموزش تحلیل سازه ها 1

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش تحلیل سازه ها ۱ به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: درجه نامعینی در سازه ها
  • محاسبه درجه نامعینی در قاب های دوبعدی
  • محاسبه درجه نامعینی تیرها تحت بار قائم
  • خرپاهای دوبعدی
  • قاب های فضایی
 • درس دوم: استاتیک (تیر، قاب و خرپا)
  • استاتیک تیر
  • استاتیک قاب های معین
  • استاتیک خرپا
  • استاتیک قاب های قوسی شکل معین
 • درس سوم: بررسی پایداری سازه ها
  • مقدمه
  • بررسی روش های بررسی پایداری سازه ها
 • درس چهارم: دیاگرام های برشی و خمشی
  • نکات رسم نمودار لنگر
  • رسم نمودار لنگر خمشی در سازه ها
  • نکات رسم نمودار برش
  • نکات نهایی رسم دیاگرام های برشی و خمشی
 • درس پنجم: کار مجازی
  • کار مجازی در خرپاها
  • کار مجازی در تیرها و قاب های معین
  • حل انتگرال با استفاده از روش مور
  • بررسی انواع تغییر شکل ها تحت بارگذاری متمرکز
  • بررسی تغییر شکل ها تحت اثر عوامل غیرمستقیم 
  • کار مجازی با استفاده از انتگرال گیری مستقیم
 • درس ششم: تیر مزدوج
  • شرایط مرزی
  • رسم تیر مزدوج
  • محل خیز حداکثر تیرها
  • تیر مزدوج تحت اثر نشست تکیه گاهی
 • درس هفتم: انتگرال گیری مستقیم و لنگر سطح
  • انتگرال گیری مستقیم
  • لنگر سطح

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی عمران
 • مهندسی هوافضا

 

پیش نیاز

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش تحلیل سازه ها ۱ به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *