آموزش نگاشت و تفسیر سینوپتیک با گردس (GrADS)

آموزش نگاشت و تفسیر سینوپتیک با گردس (GrADS)

نرم افزار گردس سامانه نرم افزاری بسیار خوبی برای برای تحلیل داده های جوی می باشد که فن آوری به کار رفته در آن با توسعه علوم و فنون در علوم اقلیم شناسی همزمان و توام شده و نوید بخش کارایی بهتر و بیشتر علوم اقلیم شناسی است. این نرم افزار درصدد بیان اصول کارتوگرافی و و تفسیر سینوپتیک جو برای استفاده از دروسی چند از جمله در درس نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، اقلیم شناسی سینوپتیک، و روش های تفسیر و و تهیه نقشه ها و نمودارهای اقلیمی برای مقاطع کارشناسی تا دکتری برآمده است.

آموزش نگاشت و تفسیر سینوپتیک با گردس (GrADS)

نرم افزار گردس سامانه نرم افزاری بسیار خوبی برای برای تحلیل داده های جوی می باشد که فن آوری به کار رفته در آن با توسعه علوم و فنون در علوم اقلیم شناسی همزمان و توام شده و نوید بخش کارایی بهتر و بیشتر علوم اقلیم شناسی است. این نرم افزار درصدد بیان اصول کارتوگرافی و و تفسیر سینوپتیک جو برای استفاده از دروسی چند از جمله در درس نقشه ها و نمودارهای اقلیمی، اقلیم شناسی سینوپتیک، و روش های تفسیر و و تهیه نقشه ها و نمودارهای اقلیمی برای مقاطع کارشناسی تا دکتری برآمده است.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نگاشت و تفسیر سینوپتیک با گردس (GRADS) به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مقدمات کار در محیط نرم افزار گردس
  • کلیات گردس
   • محیط ژئوفیزیکی ۴ بعدی تحلیل در نرم افزار گردس
    • بعداول: طول جغرافیایی
    • بعددوم: عرض جغرافیایی
    • بعدسوم: تراز جوی
    • بعدچهارم: زمان
  • داده های مورد استفاده در نرم افزار گردس
 • درس دوم: کارتوگرافی اقلیمی در محیط نرم افزار گردس
  • دستورات اساسی و اولیه نرم افزار گردس
  • اجرا و مثالی از دستورات سه گانه نرم افزار گردس
   • دستورOpen برای باز کردن فایل داده های Net CDF با پسوند NC
   • دستورات نوع Set
   • دستور Display برای اخذ گزارش تصویری (نقشه یا نمودار) یا عددی از اطلاعات
  • دستورات ثانویه نرم افزار گردس
   • سری دستورات تنظیم نوع گرافیک نقشه
    • ترسیم نقشه های دارای خطوط منحنی میزان یا Contour
    • ترسیم نقشه های رنگی یا Shaded
    • ترسیم نقشه های شبکه ای Grid
    • Grfill یا نقشه هایی که نقاط شبکه ای آنها رنگ آمیزی شده
    • Stream یا نقشه های جریانی
    • Barb یا نقشه های نشان دهنده باد در مقیاس سرعت
    • Vector یا نقشه های بردار باد
    • Scatter یا نموداری های توزیع یا پخش
    • Err Bar یا نمودارهای نشانگر خطاها
     • Bar یا نمودارهای ستونی
     • Line یا نمودارهای خطی
     • دستورات Ga-Set Gx Out Stat
   • دستورات مربوط به درج عناوین نقشه ها و نمودارهای جوی
   • دستور تغیر اندازه فونت ها در نرم افزار گردس
   • دستور حذف و اضافه نمودن چهارچوب نقشه ها و نمودارهای جوی
   • نمایش تقسیمات سیاسی بین المللی در نقشه های ترسیمی
   • دستورات مربوط به اندازه تنظیمات محل و موقعیت و اندازه و ضخامت برچسب های نقشه ها و نمودارها
   • رنگ زمینه در نقشه و نمودارهای ترسیمی
   • درج راهنمای نقشه های رنگی
   • تنظیم اندازه نقشه ها و نمودارهای ترسیمی در صفحه نمایش Grads
    • سیستم های تصویر در نرم افزار گردس
    • نمایش متحرک نقشه ها یا ساخت انیمیشن
     • نمایش متحرک تغیرات زمانی در نقشه ها
     • نمایش متحرک تغیر پدیده ها و فراسنج ها در سطوح مختلف جوی
    • دستورات انتهایی فرامین بستن کل فایل ها و خروج از برنامه
  • ذخیره سازی نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
  • آشنایی با اصول کلی برنامه (اسکریپت نویسی در گردس)
  • اجرای اسکریپت ها در گردس
 • درس سوم: ترسیم و تحلیل نقشه ها و نمودارهای سینوپتیک
  • نقشه های سینوپتیک
   • نقشه های فشار سطح دریا
   • نقشه های سطوح فوقانی جو
    • نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل
     • نقشه های ضخامت
     • شکارسازی و ترسیم پدیده بلوکینگ از روی نقشه های هم ارتفاع ژئوپتانسیل
      • انواع سامانه های بلوکینگ
      • بلوکینگ امگایی شکل
      • بلوکینگ رکس
      • سامانه بریده پرفشار یا حلقه آتش جریان شکن
      • بلوکینگ دو قطبی یا شارش شکافته شده (Split)
      • بلوکینگ بریده کم فشار
     • شاخص های شناسایی بلوکینگ
     • آشکارسازی و ترسیم پدیده پیچانه(Eddy)
    • نقشه های باد در سطوح فوقانی جو
     • تحلیل مقدکاتی از ژئوفیزیک بادها
      • اثر کوریولیس
      • اثر نیروی پایستاری
      • بادهای ترازهای فوقانی جو
       • بادهای آلیزه
       • بادهای موسمی
       • بادهای غربی
     • تعاریف و کلیاتی از دینامیک بادهای سطوح فوقانی جو
      • بادهای سینوپتیک
      • باد گرادیان
      • تاثیر نیروی اصطکاک سطح زمین
      • جریان هوا در نزدیکی سطح زمین
      • باد حرارتی
      • بادهای عمودی
     • ترسیم نقشه های بادهای جو بالا
      • ترسیم نقشه مولفه باد مداری
      • ترسیم نقشه مولفه باد نصف النهاری
      • ترسیم نقشه رودباد
      • ترسیم نقشه تاوایی بادها
      • ترسیم نقشه های بالا سو و پایین سوی باد
      • ترسیم نقشه های سرعت باد در سطوح فوقانی جو
    • نقشه های رطوبت
     • نقشه های رطوبت ویزه
     • نقشه های رطوبت نسبی
     • نقشه های مجموع رطوبت ویزه ترازهای جوی
     • نقشه وزش رطوبت
     • نقشه همگرایی یا واگرایی شار رطوبت
    • نقشه های سرعت قائم هوا یا امگا
    • نقشه های دمایی جو
  • نمودارهای سینوپتیک
   • نمودارهای سری زمانی فراسنج های جو بالا
   • نیمرخ های سینوپتیک
   • نمودار هوف مولر

 

مفید برای رشته های

 • محیط زیست
 • آب و هواشناسی
 • هواشناسی
 • اقیانوس شناسی
 • علوم اتمسفری

 

یش نیازهای علمی:

 • مبانی اقلیم شناسی
 • مبانی سینوپتیک اقلیم
 • آشنایی اولیه با علوم اتمسفری و واحدهای پایه

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نگاشت و تفسیر سینوپتیک با گردس (GRADS) به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *