آموزش درک مفهوم متون انگلیسی

آموزش درک مفهوم متون انگلیسی

این آموزش به دانشجو کمک می کند که برای همیشه بر مشکلی به نام درک مفهوم متن فائق آید. هدف، رساندن دانشجو به سطح تسلط همیشگی دانشجو بر درک مفهوم هر متن انگلیسی است. تنها با فراگرفتن این مهارت است که فارغ التحصیل دانشگاهی می تواند برای کسب علم از دیگران، خود مستقیماً این کار را انجام دهد.

آموزش درک مفهوم متون انگلیسی

این آموزش به دانشجو کمک می کند که برای همیشه بر مشکلی به نام درک مفهوم متن فائق آید. هدف، رساندن دانشجو به سطح تسلط همیشگی دانشجو بر درک مفهوم هر متن انگلیسی است. تنها با فراگرفتن این مهارت است که فارغ التحصیل دانشگاهی می تواند برای کسب علم از دیگران، خود مستقیماً این کار را انجام دهد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش درک مفهوم متون انگلیسی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • ودرس یکم: آمادگی مقدماتی
  • الزامات تحلیل ساختاری و معنایی
  • روخوانی و سریع خوانی
  • تربیت سیستم عصبی
  • جدول پایه تقویت سریع خوانی
  • روش دوره ۴ روزه
 • درس دوم: سطوح ۴ گانه درک مفهوم متن
  • سطح کلمه (لغات عمومی ساده)
   • شناسایی لغات هم خانواده
   • پیشوند – پسوند
   • فعل
    • لازم و متعدی
    • فعل های ربطی
    • فعل های ارادی
    • فعل های سببی
    • فعل های حسی
   • اسم
    • کلمات ممیز اسم
    • نقش اسم در جمله
    • اشتقاق اسم
    • کمیت های نامشخص با اسم
   • صفت
    • جایگاه صفت
    • نشانه های توصیف صفت
    • مقایسه صفت
    • وندهای صفت ساز
    • ممیزهای صفت
   • قید حالت
    • نقش قید در جمله
    • انواع شکل های قیدی
    • قید زمان
    • قید مکان
    • قید تکرار
    • قید حالت
    • قید منظور
    • قید کلی جمله
   • حروف اضافه
    • توصیف ساختاری حروف اضافه
    • حروف اضافه در کلمات مرکب
    • انواع حروف اضافه
    • حوزه معنایی حروف اضافه
    • حوزه مکانی
    • حوزه جهتی
    • حوزه زمانی
    • حوزه منشی
    • حوزه منظوری
    • حوزه نقشی
    • حوزه امتیازی
    • حوزه تفکیکی
   • حرف تعریف
    • کاربرد حرف تعریف
   • اعداد ترتیبی
  • سطح کلمه (لغات عمومی ترکیبی)
   • صفت و موصوف
   • مضاف و مضاف الیه
   • اصطلاحات فعلی واسمی
   • عبارات و اسامی خاص
   • ترکیبات حروف اضافه ای
   • کلیشه ها
   • ضرب المثل
   • تشبیه ها
  • لغات تخصصی
   • هدایت دانشجو در شناسایی انواع کلمه
 • درس سوم: پاره جمله
  • ضرورت مطالعه پاره جمله ها
  • نمونه های دسته اول
  • نمونه های دسته دوم
  • نمونه های دسته سوم
 • درس چهارم: جمله
  • اقسام جمله
  • جمله ساده
  • جمله مرکب
  • جمله پیچیده
   • پایه – پیرو
   • پیرو اسمی
   • پیرو قیدی
   • پیرو وصفی
  • گسترش جمله
  • انواع جمله، عام- خاص
 • درس پنجم: گرامر پایه کاربردی
  • زمان حال
  • زمان گذشته
  • زمان آینده
  • آینده درگذشته
  • معلوم و مجهول
  • عبارات وصفی معلوم
  • عبارات وصفی مجهول
  • افعال دو قسمتی
  • جملات شرطی
  • افعال مدال
  • صفت فاعلی و مفعولی
  • مصدر
  • جراند
  • ضمایر موصولی
  • مقایسه صفات
 • دزس ششم: کلمات ویژه مؤثر در درک مفهوم
  • گروه in order to
  • گروه so-such
  • گروه much
  • گروه that- those, one- ones
  • جابجایی حرف اضافه of
  • گروه the late-the early
  • the latter- the former
  • both….and
  • no longer-no more
  • کاربرد چند مصدر خاص
  • respectively
  • اعداد و پسوند s 
 • درس هفتم: نکات خاص موثر در ساختار جمله
  • حذف به قرینه لفظی
  • کوتاه شدن ساختار جمله
  • همراهی حروف اضافه با ضمایر موصولی
 • درس هشتم: پیاده سازی تحلیل دستوری و معنایی
  • نمونه اول
  • نمونه دوم
  • نمونه سوم
  • نمونه چهارم
  • ضمیمه ها
   • نقطه گذاری
   • اختصارات
   • نکات مطرح در پاسخگویی سؤالات

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش درک مفهوم متون انگلیسی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *