آموزش تئوری های مدیریت و ساختار سازمانی

آموزش تئوری های مدیریت و ساختار سازمانی

فارغ التحصیلان دوره های عالی MBA نیروهای کارآمد و مؤثری می شوند که بر افزایش کارایی و رشد سازمان ها تأثیر بسزایی می گذارد. هدف اصلی دوره MBA این است که دانشجویان دوره دیده را به بخش های مختلفی از مشاغل مدیریتی و اجرایی معرفی کند و با این کار به کیفیت اجرایی این مشاغل اعتبار ببخشد. در سال های اخیر دوره MBA در کشورهای مختلف جهان به سرعت گسترش یافته و علاوه بر کشورهای غربی مانند آمریکا، کانادا و انگلستان در کشورهای دیگری مانند مالزی، هندوستان و کشورهای عربی نیز در حال برگزاری است.

آموزش تئوری های مدیریت و ساختار سازمانی

فارغ التحصیلان دوره های عالی MBA نیروهای کارآمد و مؤثری می شوند که بر افزایش کارایی و رشد سازمان ها تأثیر بسزایی می گذارد. هدف اصلی دوره MBA این است که دانشجویان دوره دیده را به بخش های مختلفی از مشاغل مدیریتی و اجرایی معرفی کند و با این کار به کیفیت اجرایی این مشاغل اعتبار ببخشد. در سال های اخیر دوره MBA در کشورهای مختلف جهان به سرعت گسترش یافته و علاوه بر کشورهای غربی مانند آمریکا، کانادا و انگلستان در کشورهای دیگری مانند مالزی، هندوستان و کشورهای عربی نیز در حال برگزاری است.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش تئوری های مدیریت و ساختار سازمانی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مقدمه، مفاهیم، کلیات
  • تعریف مدیریت
  • منابع و نتایج سازمان
  • سطوح مدیریت
  • وظایف مدیران
  • مهارت های مدیریتی در مدیران
  • ویژگی های مدیران جهانی
  • اهمیت مدیریت در زمان حاضر ۱
  • ویژگی های مدیریتی در آغاز هزاره سوم
  • چالش های مدیریتی در دهه جاری
  • ضرورت مدیریت
 • درس دوم: سیر تحول نظریه ها و مکاتب مدیریت
  • مکاتب مدیریت در قرن بیستم و آغاز قرن ۲۱
  • مکتب مدیریت کلاسیک
  • مکتب نئو کلاسیک
  • مکتب مدیریت مشارکتی
  • مکتب مدیریت اقتضایی
  • مکتب مدیریت سیستمی
  • مکتب کیفیت پویا
 • درس سوم: سازمان
  • تعریف سازمان
  • ویژگی سازمان های امروزی
  • محیط سازمان
  • نکات کلیدی در ارزیابی شرایط محیطی سازمان
  • نکات کلیدی در ارزیابی شرایط داخلی سازمان
  • فرهنگ سازمانی
  • عوامل مؤثر در ایجاد فرهنگ سازمانی
 • درس چهارم: سازماندهی و ساختار
  • تعریف سازماندهی
  • مراحل مختلف سازماندهی
  • ساختار سازمانی
  • اجزای مهم در ایجاد ساختار سازمانی
  • انواع ساختار سازمانی
  • ساختار سازمانی مکانیکی
  • ساختار سازمانی ارگانیک
  • عوامل مؤثر بر ایجاد و یا تغییر ساختار سازمانی
 • درس پنجم: هدایت و رهبری
  • تعریف رهبری
  • قدرت و نفوذ در مدیران و رهبران
  • منابع قدرت رهبران و مدیران
  • استراتژی ها و روش های نفوذ در دیگران
  • انواع روش های مدیریت و رهبری
  • مهم ترین نظریه های رهبری
  • شبکه مدیریت به لیک و موتون
  • عوامل مؤثر در ایجاد مقبولیت ثانویه
 • درس ششم: انگیزش
  • ابزارهای اجرایی مناسب برای ارتقای انگیزش
  • انتظارات و توقعات افراد از مدیران و سرپرستان
  • تمهیدات مدیران و رهبران برای تحقق اهداف
  • علل ماندگاری کارکنان در سازمان
  • علل ترک رابطه کارکنان با سازمان
  • تشویق
  • تنبیه
 • درس هفتم: برنامه ریزی
  • تعریف برنامه ریزی
  • انواع برنامه ریزی
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • برنامه ریزی عملیاتی
  • خصوصیات عوامل اجرایی برنامه ها
 • درس هشتم: تصمیم گیری و مدیریت بحران
  • تعریف تصمیم گیری
  • مراحل مختلف فرایند یک تصمیم گیری
  • موقعیت های تصمیم گیری
  • فرآیند مساله یابی
  • تهدیدات سازمانی
  • تعریف بحران
  • فرصت های سازمانی
  • نگرش سنتی و امروزی به مدیریت بحران
  • ویژگی های مدیر بحران
  • اشتباه مدیران در مواجهه با بحران
  • فرآیند ۸ مرحله ای خروج از بحران
 • درس نهم: خلاقیت و نوآوری
  • تعریف خلاقیت
  • موانع خلاقیت
  • ویژگی های افراد خلاق
  • عوامل مؤثر در تحریک خلاقیت افراد
  • نقش مدیران و سرپرستان در پرورش خلاقیت
  • تعریف نوآوری
  • فرآیند یک نوآوری موفقیت آمیز
  • انواع نو آوری

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش تئوری های مدیریت و ساختار سازمانی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *