آموزش انتقال جرم

آموزش انتقال جرم

نتقال جرم مبحثی مهم و پایه ای در مهندسی شیمی و یکی از شاخه های پدیده های انتقال است که به بررسی انتقال ماده در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی می پردازد. در بسیاری از فرایندهای صنعتی مهندسی شیمی، تغییر غلظت ماده های درگیر در یک واکنش و ساخت فرآورده ای دیگر مورد نیاز است.

آموزش انتقال جرم

انتقال جرم مبحثی مهم و پایه ای در مهندسی شیمی و یکی از شاخه های پدیده های انتقال است که به بررسی انتقال ماده در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی می پردازد. در بسیاری از فرایندهای صنعتی مهندسی شیمی، تغییر غلظت ماده های درگیر در یک واکنش و ساخت فرآورده ای دیگر مورد نیاز است. در بسیاری از جداسازی ها تغییر شیمیایی نداریم و خود ماده ها دست نخورده باقی می مانند. دگرگونی تنها فیزیکی بوده و به عبارت دیگر جداسازی انجام می دهیم. برای این جداسازی روش های گوناگونی است. برای نمونه، برای محلول ها گاهی از روش تقطیر بهره می گیرند.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش انتقال جرم به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: تعاریف و اصول کلی
  • انتقال جرم به روش نفوذ مولکولی و جابجایی
  • روابط غلظت در انتقال جرم
  • مفهوم سرعت در انتقال جرم
  • قانون فیک
  • قوانین بقای جرم 
 • درس دوم: انتقال جرم پایا در یک فاز
  • نفوذ مولکولی یک بعدی پایا در یک فاز بدون تلاطم
  • نفوذ در مایعات
  • نفوذ در گاز ایده آل
  • تعیین توزیع غلظت
 • درس سوم: ضریب نفوذ مولکولی
  • ضریب نفوذ تجربی در گازهای ایده آل
  • محاسبه ضریب نفوذ برای گازهای ایده آل
  • ضریب نفوذ در مایعات
  • ضریب نفوذ مولکولی در جامدات
 • درس چهارم: ضرایب انتقال جرم
  • مروری بر مفاهیم پدیده های انتقال
  • مدل های انتقال جرم
  • محاسبه ضریب انتقال جرم
  • فیلم ریزان
  • تعیین ضریب انتقال جرم با استفاده از تشابه
  • تعیین ضریب انتقال جرم با استفاده از روابط تجربی
 • درس پنجم: انتقال جرم بین دو فاز
  • شرایط تعادل دو فاز
  • انتقال جرم موضعی بین دو فاز
  • انتقال جرم کلی بین دو فاز
  • دستگاه های انتقال جرم
  • فرایندهای ناپیوسته
 • درس ششم: جذب و دفع گازها
  • انتخاب حلال مناسب
  • دبی مناسب حلال
  • طراحی برج های انتقال جرم
  • مقایسه برج های سینی دار و آکنده

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش انتقال جرم به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *