آموزش نسبیت خاص

آموزش نسبیت خاص

با به مشکل خوردن فیزیک نیوتونی در اواخر قرن نوزدهم میلادی، ضرورت برای اصلاح و تکمیل این فیزیک و رفع مشکلات مشاهده شده در آن زمان، نیاز به فیزیک جدیدی به شدت احساس می شد. این فیزیک جدید که نسبیت خاص نام گرفت توانست مشکلات مشاهده شده در آن زمان را تا حد زیادی برطرف کند و ابهام مردم نسبت به فیزیک نیوتونی بر طرف کرده و حوزه کاربرد آن را مشخص کند. به نحوی که نظریه نسبیت خاص ادامه دهنده همان راه فیزیک نیوتونی بوده و تکامل دهنده آن می باشد و برای توجیه پدیده های جدید مشاهده شده کارایی فراوانی دارد.

آموزش نسبیت خاص

با به مشکل خوردن فیزیک نیوتونی در اواخر قرن نوزدهم میلادی، ضرورت برای اصلاح و تکمیل این فیزیک و رفع مشکلات مشاهده شده در آن زمان، نیاز به فیزیک جدیدی به شدت احساس می شد.

این فیزیک جدید که نسبیت خاص نام گرفت توانست مشکلات مشاهده شده در آن زمان را تا حد زیادی برطرف کند و ابهام مردم نسبت به فیزیک نیوتونی بر طرف کرده و حوزه کاربرد آن را مشخص کند. به نحوی که نظریه نسبیت خاص ادامه دهنده همان راه فیزیک نیوتونی بوده و تکامل دهنده آن می باشد و برای توجیه پدیده های جدید مشاهده شده کارایی فراوانی دارد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نسبیت خاص به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: پایان دیدگاه مکانیکی
  •  اِتِر
  • حرکت یکنواخت
  • نسبیت نیوتونی
  • الکترومغناطیس و نسبیت نیوتونی
  • آزمایش مایکلسون – مورلی
 • درس دوم: اصول نظریه نسبیت خاص
  • اصول نظریه نسبیت خاص
  • بررسی اصول نظریه نسبیت خاص
 • درس سوم: پویایی نسبیتی
  • نسبیت همزمانی
  • شبکه مختصات
  • ناظر در نسبیت
  • تبدیل های لورنتس
  • بررسی تبدیل های لورنتس
  • انقباض طول
  • معمای انقباض طول
  • انبساط زمان
  • اختلاف فاز ساعت های متحرک همزمان
  • معمای انبساط زمان (معمای همزادان)
  • جمع نسبیتی سرعت ها
 • درس چهارم: اپتیک نسبیتی
  • انتشار نور در محیط های متحرک
  • ابیراهی نسبیتی
  • پدیده دوپلر نسبیتی
  • اثبات تجربی پدیده دوپلر نسبیتی
 • درس پنجم: زورآیی نسبیتی
  • ذره و میدان
  • هم ارزی جرم و انرژی
  • تکانه و انرژی جنبشی نسبیتی
  • نظرهای گوناگون درباره جرم
  • بحث بیشتر در مورد انرژی
  • شتاب و نیرو در نسبیت
  • روابط تبدیل کمیتهای دینامیکی
 • درس ششم: نسبیت و الکترومغناطیس
  • مغناطیس یک اثر نسبیتی
  • روابط تبدیل در الکترومغناطیس
  • بار چشمه متحرک
  • ناوردایی معادله های ماکسول
 • درس هفتم: پیوستار چهار بعدی (جا – گاه)
  • نمودار جا – گاه
  • ترتیب زمانی حوادث و علیت
  • بررسی معمای همزادان
  • نمودار دیکری برای جا – گاه
  • نمایش تانسوری
  • گروه لورنتس
  • نسبیت خاص بدون اصل دوم
 • درس هشتم: فیزیک به صورت هندسه
  • مکانیک ذره
  • اصل کمترین کنش
  • مکانیک سیستم ذرات
  • الکترومغناطیس هموردا

 

مفید برای رشته های

 • فیزیک و فنی

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نسبیت خاص به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *