آموزش دینامیک

آموزش دینامیک

درس «دینامیک» (Dynamics) یکی از مفهومی ترین دروس مهندسی مکانیک می باشد که برای درک بهتر دروس بعدی مهندسی مکانیک از جمله دروس دینامیک ماشین و مکانیک سیالات یادگیری این درس بسیار ضروری می باشد. در این درس به بررسی سینماتیک و سینتیک ذرات و اجسام صلب پرداخته می شود.

آموزش دینامیک

درس «دینامیک» (Dynamics) یکی از مفهومی ترین دروس مهندسی مکانیک می باشد که برای درک بهتر دروس بعدی مهندسی مکانیک از جمله دروس دینامیک ماشین و مکانیک سیالات یادگیری این درس بسیار ضروری می باشد. در این درس به بررسی سینماتیک و سینتیک ذرات و اجسام صلب پرداخته می شود.

مسلماً شناخت هر پدیده و اتفاقی که در آن حرکت وجود دارد، از حرکت ساده و بدون شتاب ذره مادی روی زمین تا حرکت سیارات در منظومه شمسی بدون تسلط بر درس دینامیک غیرممکن می باشد.

آموزش دینامیک

درس «دینامیک» در مقطع کارشناسی به ارزش ۳ واحد برای رشته مهندسی مکانیک ارائه می شود. پیچیدگی و سختی موجود در این درس باعث شده تا این درس یکی از درس های کلیدی برای موفقیت در آزمون های ورودی به مقطع تحصیلات تکمیلی باشد.

در این ویدیو آموزشی علاوه بر توضیحات لازم جهت یادگیری عمیق مطالب مثال های متعددی برای دانشجویان عزیز ارائه و حل شده است.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش دینامیک به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

ضرورت مطالعه و به تبع آن ، اشاعه اطلاعات در جوامع امروزی ، جایگاه ویژه ای دارد. در آموزش تصویری با تغییر نقش استاد و دانشجو، افزایش کیفیت یادگیری، رشد مهارت های تفکر انتقادی، تفکر خلاق و حل مسئله را در پیش دارد که با نگرش به اهمیت رسانه در امر آموزش و نقش مؤثر آن در فرایند یادگیری و یاد دهی با تاکید بر بهره گیری از تکنولوژی روز، که ما در این راستا با تهیه آموزش درس دانشگاهی دینامیک ظرفیتی مناسبی را در جهت هدایت دانشجویان و محققان فراهم نموده ایم. دینامیک اصول و مبانی مکانیک مهندسی و شاخه ای مهم از علم مکانیک است که برای تمامی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و مهندسین به ویژه مهندسین مکانیک، هوافضا، عمران، معدن، مهندسی کشاورزی و… از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مبانی بسیاری از طراحی های مهندسی مکانیک را شامل می شود. حتی در رشته هایی مانند مهندسی برق و رباتیک، متخصصین در سیر عملیات اجزای الکتریکی یک دستگاه رباتیک یا سایر دستگاه های الکتریکی احتیاج به داشتن اطلاعات مکانیکی دارند. یکی از این مبانی، مطالعه درباره اجسام صلب است که دینامیک از این مقوله است که دینامیک رفتار اجسام را در حالت پویا را بررسی می کند. اصولاً دانشجویان مهندسی برای به دست آوردن اعتماد به نفس و کسب مهارت های لازم در طراحی سیستم های مکانیکی باید با مسائل واقعی، عملی، کاربردی و روزآمد سروکار داشته باشند که انتخاب این مجموعه می تواند این خواسته آنان را برآورده سازد.هدف اصلی از مطالعه مکانیک مهندسی، ایجاد قدرت پیش بینی اثرات نیرو، حرکت در طی انجام کار طراحی خلاقه مهندسی است که به چیزی بیش از معلومات اصول فیزیک و ریاضی مکانیک نیاز دارد. پیش بینی این اثرات مستلزم توانایی تجسم سازی پیکره بندی های فیزیکی نیز می باشد که به عواملی نظیر مواد حقیقی، قیود واقعی و محدودیت های علمی حاکم بر رفتار ماشین ها و سازه ها می باشد. کمک به دانشجو در ایجاد این استعداد تصویرسازی یکی از اهداف اصلی ما در آموزش دینامیک می باشد که در فرمول بندی مسائل نقش بسیار اساسی دارد. با توجه به فلسفه اصلی مجموعه پیش رو یعنی ایجاد تغییرات بنیادی در حوزه آموزش و تغییر نقش استاد و دانشجو، متناسب ترین رویکرد جهت طراحی و پیاده سازی آموزش، رویکرد تعاملی است که در این راستا هدف ما ایجاد توازن بهتر بین مطالب تئوری و کاربردی می باشد و هدف از انجام این نوع آموزش ارائه راهکاری به منظور پیاده سازی رویکرد آموزش آسان و کم هزینه می باشد.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
   • درس یکم: مقدمه ای بر دینامیک
    • مفاهیم اساسی
    • تاریخچه و کاربردهای دینامیک
    • قوانین نیوتن
    • سیستم بین المللی آحاد
    • جاذبه
    • وزن ظاهری
    • دیمانسیون 
    • روش حل مسائل دینامیک 
    • چند نمونه مثال
   • درس دوم: سینماتیک ذرات
    • حرکت مستقیم الخط 
    • سرعت و شتاب
    •  چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • حرکت منحنی الخط در صفحه
    • مختصات کارتزین
    • حرکت پرتابه ها
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • مختصات عمودی و مماسی
    • حرکت دایره ای 
    • مختصات قطبی 
    • مشتق زمانی بردارهای یکه و بیان معادله سرعت و شتاب 
    • حرکت منحنی الخط در فضا 
    • مختصات ها (کروی، کارتزین،استوانه ای) 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • حرکت نسبی 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • حرکت مقید ذرات متصل به هم (یک درجه آزادی، دو درجه آزادی) 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
   • درس سوم: سینتیک ذرات
    • قانون دوم نیوتن و سیستم اینرسی و سیستم آحاد
    • معادله حرکت و حل المسائل
    • حرکت مستقیم الخط
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • حرکت منحنی الخط 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • مفاهیم کار و انرژی جنبشی
    • کار و فنرهای خطی
    • کار و حرکت منحنی الخط 
    • اصل کار و انرژی جنبشی 
    • توان و بازده 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    •  انرژی پتانسیل (جاذبه ای، الاستیکی) 
    • رابطه کار-انرژی 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • ضربه و مومنتوم خطی
    • اصل ضربه و مومنتوم خطی و بقای مومنتوم
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • ضربه و مومنتوم زاویه ای 
    • میزان تغییرات مومنتوم زاویه ای 
    • اصل ضربه و مومنتوم زاویه ای 
    • کاربردهای حرکت در صفحه 
    • بقاء مومنتوم زاویه ای 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • برخورد 
    • برخورد مرکزی مستقیم و مایل 
    • ضریب بازگشت 
    • اتلاف انرژی در زمان برخورد 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • حرکت تحت تأثیر نیروی مرکزی 
    • مقاطع مخروطی 
    • تحلیل انرژی 
    • مسائل دو جرم آشفته یا محدود 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • معادله حرکت نسبی 
    • اصل دالامبر 
    • دستگاه های غیر چرخشی با سرعت ثابت 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
   • درس چهارم: سینتیک سیستم ذرات
    • تعمیم قانون دوم نیوتن
    • رابطه کار- انرژی
    • عبارت انرژی جنبشی
    • ضربه – مومنتوم (خطی و زاویه ای)
    • بقای انرژی و مومنتوم
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • جریان پایای جرم
    • تشریح جریان میان محفظه صلب 
    • تحلیل افزایشی 
    • مومنتوم زاویه ای در سیستم های جریان پایا 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • معادله جرم متغیر 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
   • درس پنجم: سینماتیک اجسام صلب در صفحه
    • حرکت صفحه ای
    • دوران
    • روابط حرکت زاویه ای
    • دوران حول یک محور ثابت
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • حرکت مطلق 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • سرعت نسبی و معادلات حاکم 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • مرکز آنی دوران و حرکت 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • شتاب نسبی و تفسیر معادلات 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • حرکت نسبت به محورهای در حال دوران 
    • سرعت و شتاب نسبی 
    • شتاب کوریولیس 
    • مقایسه سیستم های دوار و غیر دوار 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
   • درس ششم: سینتیک اجسام صلب در صفحه
    • معادلات کلی حرکت
    • شکل دیگر معادلات گشتاور
    • حرکت مقید و غیرمقید
    • سیست
    • اجسام به هم پیوسته
    • انتقال
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • دوران حول محور ثابت
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • حل المسائل حرکت صفحه ای 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • روابط کار و انرژی 
    • کار نیروها و کوپل ها 
    • انرژی جنبشی 
    • انرژی پتانسیل و معادله کار- انرژی 
    • توان 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • معادله کار- انرژی برای حرکت محدود و شتاب ناشی از کار- انرژی 
    • کار مجازی 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • معادلات ضربه- مومنتوم 
    • مومنتوم خطی 
    • مومنتوم زاویه ای 
    • اجسام صلب متصل به هم 
    • بقای مومنتوم 
    • برخورد اجسام صلب 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
   • درس هفتم: دینامیک سه بعدی اجسام صلب
    • انتقال در سینماتیک
    • دوران حول محور ثابت
    • حرکت در صفحه موازی
    • دوران حول نقطه ثابت
    • محور آنی دوران 
    • مخروط های جسمی و فضایی
    • شتاب زاویه ای 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • محورهای مرجع در حال انتقال 
    • محورهای مرجع در حال دوران 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش 
    • بخش سینتیک- مومنتوم زاویه ای 
    • ممان ها و حاصل ضرب های اینرسی 
    • محورهای اصلی 
    • اصل انتقال مومنتوم زاویه ای 
    • انرژی جنبشی 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • معادلات مومنتوم 
    • معادلات انرژی 
    • حرکت در صفحه موازی 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • حرکت ژیروسکوپی 
    • پیشروش پایا 
    • پیشروش پایا با گشتاور صفر 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
   • درس هشتم: ارتعاش و پاسخ زمانی
    • ارتعاش آزاد ذرات
    • معادله حرکت برای ارتعاش آزاد نامیرا و نمایش ترسیمی حرکت
    • معادلات حرکت برای ارتعاش آزاد میرا 
    • طبقه بندی حرکت میرا
    • تعیین میرایی توسط آزمایش
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • ارتعاش اجباری ذرات
    • تحریک هارمونیک 
    • تحریک پایه 
    • ارتعاش اجباری نامیرا 
    • ارتعاش اجباری میرا 
    • ضریب بزرگنمایی و زاویه فاز و کابردها 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • ارتعاش اجسام صلب 
    • ارتعاش دورانی یک میله 
    • همتای دورانی ارتعاش انتقالی 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش
    • روش های انرژی 
    • تعیین فرکانس ارتعاش 
    • چند نمونه مثال مربوط به بخش

 

مفید برای رشته های 

   • مهندسی مکانیک
   • مهندسی عمران

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش دینامیک به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *