آموزش نرم افزار پلکسیس (Plaxis) دو بعدی برای مهندسین عمران

آموزش نرم افزار پلکسیس (Plaxis) دو بعدی برای مهندسین عمران

عنصر خاک در تمامی پروژه های عمرانی، از جهات گوناگونی نظیر، استفاده به عنوان پی و بستر، استفاده به عنوان مصالح قرضه، استفاده به عنوان بدنه و عنصر اصلی اجرای پروژه ها و…. از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور پیش بینی، طراحی و بررسی های حاصل از یک پروژه عمرانی بر محیط خاکی، از نرم افزارهای مختلفی استفاده می شود که یکی از مهمترین و کاربردی ترین این نرم افزارها، نرم افزار Plaxis می باشد.

آموزش نرم افزار پلکسیس (Plaxis) دو بعدی برای مهندسین عمران

عنصر خاک در تمامی پروژه های عمرانی، از جهات گوناگونی نظیر، استفاده به عنوان پی و بستر، استفاده به عنوان مصالح قرضه، استفاده به عنوان بدنه و عنصر اصلی اجرای پروژه ها و…. از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور پیش بینی، طراحی و بررسی های حاصل از یک پروژه عمرانی بر محیط خاکی، از نرم افزارهای مختلفی استفاده می شود که یکی از مهمترین و کاربردی ترین این نرم افزارها، نرم افزار Plaxis می باشد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نرم افزار پلکسیس (Plaxis) دو بعدی برای مهندسین عمران به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: آشنایی با نرم افزار Plaxis
  • آشنایی با تئوری های نرم افزار
  • آشنایی با محیط نرم افزارهای Plaxis
 • درس دوم: معرفی ابزار و آیکون ها
  • ایجاد مدل هندسی
  • معرفی مصالح و مشخصات
  • مش بندی و شرایط اولیه
 • درس سوم: نشست پی دایروی
  • پی صلب
  • پی انعطاف پذیر
  • خروجی های نموداری
 • درس چهارم: آنالیز پی نواری
  • ترسیم مدل هندسی
  • آموزش اعمال بارهای متمرکز
  • آموزش اعمال تغییرات در مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
 • درس پنجم: گودبرداری با دیوار حائل
  • ترسیم مدل هندسی
  • آموزش ایجاد سطح مشترک (Interface)
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
 • درس ششم: گودبرداری با دیوار حائل مسلح
  • ترسیم مدل هندسی
  • آموزش نحوه مدل سازی سیستم انکر
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
 • درس هفتم: سد خاکی و تغییرات سطح آب
  • ترسیم مدل هندسی
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
 • درس هشتم: خاکریز راه و آنالیز نشست
  • ترسیم مدل هندسی
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
 • درس نهم: خاکریز تقویت شده با ژئوتکستایل
  • ترسیم مدل هندسی
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • آموزش آنالیز ضریب اطمینان و پایداری
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
  • مقایسه با خاکریز بدون ژئوتکستایل
 • درس دهم: آنالیز دیوار خاک مسلح با استفاده از ژئوتکستایل
  • ترسیم مدل هندسی
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • آنالیز ضریب اطمینان و پایداری
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
  • آموزش مدل سازی دیوارهای پشت به پشت
 • درس یازدهم: نشست ناشی از ساخت تونل
  • ترسیم مدل هندسی
  • آموزش ابزارهای ساخت تونل
  • آموزش اعمال تغییرات سختی در اعماق
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
 • درس دوازدهم: ساخت تونل به روش اتریشی
  • ترسیم مدل هندسی
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
 • درس سیزدهم: مدل سازی دینامیکی یک ژنراتور بر روی یک پی
  • توضیحات در ارتباط با مدل سازی دینامیکی
  • ترسیم مدل هندسی
  • معرفی مرزهای جاذب
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
 • درس چهاردهم: مدل سازی دینامیکی کوبش شمع
  • ترسیم مدل هندسی
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل
 • درس پانزدهم: مدل سازی ساختمان تحت تأثیر زلزله
  • ترسیم مدل هندسی
  • معرفی فرمت استاندارد شتاب نگاشت
  • اعمال شرایط اولیه و مش بندی
  • تعیین فازهای محاسباتی و حل

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی عمران
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • مهندسی معدن
 • زمین شناسی

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نرم افزار پلکسیس (Plaxis) دو بعدی برای مهندسین عمران به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *