آموزش کاربرد ریاضیات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

آموزش کاربرد ریاضیات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

همان طور که میدانیم درس ریاضی، کاربرد وسیعی در بسیاری از علوم دارد و متأسفانه کیفیت و نحوه تدریس ریاضی یکی از مهمترین مقوله ها می باشد که درجه اهمیت مدرس را دو چندان خواهد کرد. ارائه فایل آموزشی بسیار مناسب و پرکاربرد در رشته ای بسیار مهم، همچون حسابداری مدیریت و اقتصاد، با توجه به نبود فایل آموزشی مناسبی برای این کتاب، ارائه همچین فایلی خیلی پرطرفدار خواهد بود.

آموزش کاربرد ریاضیات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

همان طور که میدانیم درس ریاضی، کاربرد وسیعی در بسیاری از علوم دارد و متأسفانه کیفیت و نحوه تدریس ریاضی یکی از مهمترین مقوله ها می باشد که درجه اهمیت مدرس را دو چندان خواهد کرد. ارائه فایل آموزشی بسیار مناسب و پرکاربرد در رشته ای بسیار مهم، همچون حسابداری مدیریت و اقتصاد، با توجه به نبود فایل آموزشی مناسبی برای این کتاب، ارائه همچین فایلی خیلی پرطرفدار خواهد بود.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش کاربرد ریاضیات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مفاهیم عمومی
  • توان
  • رادیکال
  • اتحادها
  • چند جمله ای
  • ب. م. م و ک. م. م 
  • معادلات
  • نامعادلات
  • قدر مطلق و ویژگی های آن
 • درس دوم: نظریه مجموعه ها
  • تعاریف
  • تعلق یا عضویت
  • زیر مجموعه
  • نمودار ون
  • حاصل ضرب دکارتی
  • تساوی دو مجموعه
 • درس سوم: تابع
  • یادآوری و تکمیل
  • رسم نمودار توابع
  • اعمال جبری روی توابع
  • ترکیب توابع
  • توابع زوج و توابع فرد و توابع صعودی و توابع نزولی
  • توابع یک به یک و توابع وارون
  • توابع چند جمله ای و توابع متناوب و رسم آنها
  • توابع پله ای و تابع جزء صحیح و رسم آنها
 • درس چهارم: حد و پیوستگی
  • تعریف حد
  • قضایای حد
  • حد چپ و حد راست
  • همسایگی های یک نقطه
  • محاسبه حد در توابع کسری
  • پیوستگی توابع
 • درس پنجم: مشتق
  • خط مماس بر منحنی ها و مشتق توابع
  • آهنگ تغییرات
  • انواع مشتق گیری و فرمول های مشتق
  • کاربرد مشتق
 • درس ششم: ماتریس
  • تعریف ماتریس و انواع ماتریس
  • اعمال جبری روی ماتریس ها
  • دترمینان
  • وارون یک ماتریس
  • حل دستگاه معادلات
 • درس هفتم: توابع چند متغیره
  • تعریف و دامنه توابع چند متغیره
  • حد توابع چند متغیره
  • مشتقات جزئی
  • ماکزیمم و مینیمم توابع چند متغیره
 • درس هشتم: انتگرال
  • تعریف انتگرال
  • فرمول های انتگرالگیری
  • محاسبه مساحت به وسیله انتگرال
  • محاسبه حجم به وسیله انتگرال
 • درس نهم: بردار و صفحه
  • خط تعریف بردارها و اعمال جبری آنها
  • تعریف صفحه
  • نوشتن معادله خط و صفحه
 • درس دهم: اعداد مختلط
  • تعریف اعداد مختلط
  • اعمال جبری روی اعداد مختلط
  • حل معادلات مختلط
 • درس یازدهم: معادلات تفاضلی
 • درس دوازدهم: سری ها (ویژه رشته اقتصاد
 • درس سیزدهم: معادلات دیفرانسیل

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش کاربرد ریاضیات در مدیریت، حسابداری و اقتصاد به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

مفید برای رشته های

 • حسابداری
 • مدیریت
 • اقتصاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *