آموزش های منتشر شده فرادرس – آبان ۹۶

آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات یا PSO — مرور مفاهیم و دستورات

آموزش مبانی شی گرایی جاوا — مرور مفاهیم و دستورات

آموزش نرم افزار لاتکس — مرور مفاهیم

آموزش مهندسی نرم افزار یک — مرور مفاهیم

آموزش های منتشر شده فرادرس – مهر ۹۶

آموزش HTML — تگ های Text Formatting – مرور دستورات

آموزش برنامه نویسی HTML – مرور مفاهیم و دستورات