آموزش اکسل ۲۰۱۶ – مرور مفاهیم پایه

برنامه نویسی ++C (سی پلاس پلاس) – مرور دستورات

برنامه نویسی پایتون در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) – مرور مهمترین دستورهای زبان پایتون

آموزش هایسیس (Hysys) – مرور مفاهیم

مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی PHP

مراجع مرتبط با آموزش ابزار دقیق (Instrumentation)

آموزش برنامه نویسی متلب – مرور توابع و مفاهیم

مراجع مرتبط با آموزش آشنایی با مدیریت پروژه