دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه کنترل فازی- سری اول

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه شبکه های عصبی- سری دوم

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه شبکه های عصبی- سری اول

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه قطعه بندی تصاویر- سری سوم

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه قطعه بندی تصاویر- سری دوم

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه قطعه بندی تصاویر- سری اول

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس ساخت پل ماکارونی و نحوه بارگذاری آن