مصاحبه استخدام برای یادگیری ماشین - نمونه پرسش

مصاحبه استخدام برای یادگیری ماشین – نمونه پرسش

استخدام دانشمند داده

از صفر تا استخدام در مشاغل حوزه علم داده — راهنمای کاربردی

دعوت به همکاری — شرکت دانش آرتان سهند

دعوت به همکاری برای موقعیت های جدید در شرکت دانش آرتان سهند‎

آگهی دعوت به همکاری شرکت دانش آرتان سهند – آبان ماه ۱۳۹۱

استخدام در متلب سایت

فرصت همکاری ویژه صاحبان وبلاگها و وبسایت ها و گروه های ایمیلی

فرصت کاری – دعوت به همکاری در توسعه نسخه انگلیسی وبسایت محاسبات تکاملی