مجموعه فرادرس های تحلیل المان محدود کاربردی با متلب برای مکانیک و عمران

فیلم آموزشی دستورات تکمیلی Feature و سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی دستورات ترسیمی سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز

دانلود رایگان فیلم آموزشی ارائه مثال های عملی و کاربردی در فضای Sketch در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی دستورات ویرایشی و قیود در فضای Sketch در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی ترسیم دوبعدی و فضای Sketch در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی مقدمه ای بر نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD) (به زبان فارسی)